Article

Roche Diagnostics Belgium, Les Flamands, Live Nation en Sportpaleis-groep pilot met Navify® Pass COVID-19-app

Roche Diagnostics Belgium, Les Flamands, Live Nation en Sportpaleis-groep pilot met Navify® Pass COVID-19-app

24 UUR LIVE - Sportpaleis Antwerpen (12-13/03/2021), een initiatief van Les Flamands, Live Nation en Sportpaleis-groep

 

Roche Diagnostics Belgium ondersteunt dit event ‘zonder publiek’, door alle deelnemers (artisten, leden van de crew, …) te testen met een Antigeen Sneltest voor COVID-19. Die Sneltests zullen worden uitgevoerd door professionele zorgverleners van het ZNA, het resultaat van deze test zal bepalend zijn om al dan niet toegang tot het event te bekomen. Bijkomend kunnen de deelnemers vrijwillig een zelftest uitvoeren onder supervisie van een ZNA zorgverlener. De gebruikerservaring (van de professionele zorgverlener & de zelftester), het procesverloop, de app die wordt gebruikt voor de communicatie van het resultaat en de haalbaarheid van beide methodes (test door professionele zorgverlener & zelftest) zullen worden geëvalueerd. De resultaten worden gebruikt in het kader van een grootschaliger testinitiatief later dit jaar.  Roche zet zich sterk in om de wereldwijde reactie op de COVID-19-pandemie te ondersteunen en begrijpt het belang van de tijdige beschikbaarheid en een snelle toegang tot betrouwbare en hoogwaardige kwalitatieve tests, die essentieel zijn voor de gezondheidszorgsystemen én de patiënten.


1. We zijn ervan overtuigd dat, aansluitend op de afstandsregels en vaccinaties, Antigeen Zelftests naast PCR-tests en Antigeen Sneltests voor professioneel gebruik een bijkomende belangrijke bouwsteen kunnen vormen om de pandemie te bestrijden. 

 

2. Snelle Antigeen(zelf)tests zijn 

- een belangrijk onderdeel van een 'transitiestrategie', want ze vormen een manier om veilig bijeenkomsten (events) met veel aanwezigen te organiseren in afwachting van groepsimmuniteit; 

- één van de antwoorden op de steeds grotere druk van de maatschappij om activiteiten toe te laten onder bepaalde voorwaarden, zodat mensen weer binnen kunnen samenkomen; 

- een nagenoeg 'universele' methode die door specialisten in heel de wereld wordt voorgesteld als onderdeel van de 'exitstrategie'.

 

3. Tijdens dit 24 uur event worden Sneltests gebruikt, naast andere maatregels om het event onder veilige omstandigheden te laten verlopen. De doorloop wordt gevalideerd door het gebruik van de NAVIFY® Pass. De gebruikerservaring van de zelftest wordt geëvalueerd om meer inzicht te krijgen als deze tests in de toekomst vaker worden ingezet.

 

4. Tijdens dit 24 uur event zullen we de testmethode en de communicatie van de resultaten evalueren die we bekomen door het gebruik van beproefde, hoogwaardige Sneltests. Dit houdt het volgende in:

 

- een snel resultaat (resultaat klaar in 15 minuten, marge voor uitlezen van resultaat ligt tussen 15-30 minuten)

 

- geen instrument nodig, zodat gedecentraliseerde tests mogelijk worden of toegang tot tests op plaatsen waar laboratoriumtests niet beschikbaar zijn 

 

- staalname; testmethode & communicatie resultaat gebaseerd op

             - Nasofaryngeale tests

             - Nasale (zelf)tests

             - NAVIFY® pass

 

- De organisatie van een groter testevent in studiecontext komt later dit jaar aan de orde. 

 

- Kwalitatief betekent: een goede Antigeentest moet een (relatief) grote mate van gevoeligheid bieden om geen besmette patiënten te mislopen; tegelijk moet een aanvaardbaar niveau van specificiteit worden behouden om patiënten niet foutief te diagnosticeren (bv. indicatie van een SARS-CoV-2-besmetting wanneer die er niet is). De Roche Rapid Antigen Nasopharyngeal-test bleek een algehele relatieve gevoeligheid te hebben van 95,5% en een algehele relatieve specificiteit van 99,2%. De Roche Rapid Antigen Test Nasal heeft een relatieve gevoeligheid van 90,6% (Ct-waarde ≤ 30; 95% BI: 75,0% - 98,0%) voor professioneel verzamelde stalen en 84,4% (Ct-waarde ≤ 30; 95% BI: 67,2% - 94,7%) voor zelf afgenomen stalen. 

 

- De Roche SARS-CoV-2 Antigen Rapid test, geproduceerd door SD Biosensor, werd ontwikkeld volgens de strengste kwaliteitsnormen en werd grondig gevalideerd door onafhankelijke instanties. Sinds de test werd gelanceerd in september 2020, hebben we de Antigeen Sneltest voortdurend geëvalueerd in uiteenlopende patiëntenpopulaties en omgevingen.

 

Wenst u meer informatie, contacteer ons:  

Roche Diagnostics Belgium, Greenhouse BXL Berkenlaan 8A 1831 Diegem

[email protected]

Press related questions

Roche Diagnostics Belgium

Greenhouse BXL Berkenlaan 8A 1831 Diegem

[email protected]

Other resources

Would you like to read this article in English? Click here

navify pass download
Found 0 results in articles
...
    ...