Fast, simple, accessible

Zelftesten met de Roche SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal

Snel. Eenvoudig. Betrouwbaar.

Nu verkrijgbaar bij de apotheek

 

De zelftest SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal is nu beschikbaar op de Belgische markt en kan bij de apotheek gekocht worden. Nasale bemonstering is minder ingrijpend en beperkt de duur van de procedure tot een minimum. Handige bemonstering, snelle resultaten

 

Meer weten?

Neem contact op met uw apotheker of dokter als u nog vragen heeft over het gebruik en de interpretatie van uw SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze helpdesk op het nummer: 02/2474505

Roche Zelftest SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal gebruiken

Meer weten? Kijk de video over de Roche Zelftest SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal en de evaluatie van de resultaten.

Gebruikershandleiding

Informatie over de testkit

 

De kit is klaar voor gebruik en bevat alles wat nodig is om de test uit te voeren.

 

  • Testapparaat (afzonderlijk verpakt in een foliezakje met droogmiddel)

  • Buis met extractiebuffer en drager

  • Dispenser dop

  • Steriel wattenstaafje

  • Brochure

Linker en rechter neusgat
1. Neusuitstrijkje nemen en voorbereiden

 

1. Was uw handen met water en zeep of gebruik een handdesinfecterend middel voordat u de test uitvoert. 

2. Haal het wattenstaafje uit de verpakking. Zorg ervoor dat u het wattenstaafje alleen bij de handgreep aanraakt, niet de punt met het "watje". 

3. Kantel uw hoofd een beetje achterover.

4. Steek het wattenstaafje eerst in een neusgat met het "watje” aan de voorzijde. Duw het wattenstaafje langzaam ongeveer 2 cm naar voren (parallel aan het gehemelte - richting de keelholte, niet omhoog) totdat u weerstand voelt. Oefen daarbij geen druk uit.

5. Draai het wattenstaafje 4 keer [ongeveer 15 seconden in totaal) tegen de binnenkant van de neus en verwijder het dan uit de neus.

6. Herhaal stap 4 tot en met 5 met hetzelfde wattenstaafje in het andere neusgat. Opmerking: Monsters uit beide neusgaten moeten met hetzelfde wattenstaafje worden genomen.

 

Het monster oplossen in de extractiebuffer
2. Het monster oplossen in de extractiebuffer

1. Plaats het wattenstaafje in een buisje met extractiebuffer. Knijp in de onderkant van het buisje en draai het wattenstaafje meer dan 10 keer heen en weer.

2. Blijf in de zijkanten van het buisje knijpen terwijl u het wattenstaafje verwijdert om alle vloeistof uit het wattenstaafje te persen. WAARSCHUWING! Als het buisje niet wordt samengeknepen, kan een teveel aan buffer op het wattenstaafje onjuiste resultaten opleveren.

9. Sluit het buisje goed af met de druppelaardop. Ga verder met 3 

Aanbrengen van het opgeloste monster
3. Aanbrengen van het opgeloste monster

 

1. Leg de teststrip op een vlakke ondergrond.

2. Houd het buisje verticaal boven het ronde gemarkeerde veld (niet het rechthoekige resultaatvenster).

3. Plaats precies 4 druppels op het veld. Knijp hiervoor zo nodig voorzichtig in het buisje. Opmerking: u kunt ook doorgaan met de test als u per ongeluk 5 druppels aanbrengt.

Het resultaat aflezen
4. Het resultaat aflezen

 

 

1. Schakel de stopwatch in en lees het testresultaat na 15 tot 30 minuten af.

WAARSCHUWING! Als het testresultaat na meer dan 30 minuten wordt afgelezen, is het resultaat mogelijk onjuist

De SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test correct interpreteren (1)

Gebruikershandleiding

 

Gebruikershandleiding Roche Zelftest SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal 

Vaak gestelde vragen over de SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal van Roche Diagnostics

Vaak gestelde vragen over de SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal van Roche Diagnostics

De SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal voor eigen gebruik is verkrijgbaar in de apotheek. Rechtstreekse aankoop bij Roche is niet mogelijk.

Uw apotheek zal u de prijs van de SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal voor eigen gebruik meedelen.

Het testresultaat doet uitspraak (ja of nee) over de besmetting.

Een gekleurde lijn bovenin het resultaatvenster wijst erop dat de test correct werkt. Die lijn is de controlelijn (C). Ook wanneer de controlelijn slechts licht of ongelijkmatig te zien is, moet u de test als succesvol beschouwen. Wanneer er geen controlelijn te zien is, moet u het testresultaat als ongeldig beschouwen.

Bij een positief resultaat verschijnt er een gekleurde lijn in het onderste deel van het resultaatvenster. Die lijn is de testlijn voor het SARS-CoV-2-antigen (T). Ook wanneer de testlijn zeer licht of ongelijkmatig te zien, moet u het testresultaat als positief interpreteren.

Ga bij een positief testresultaat a.u.b. conform de bijsluiter onmiddellijk in quarantaine en neem contact op met uw arts.

Bij een negatief testresultaat is niet uitgesloten dat u al besmet bent met het virus.

Een negatief testresultaat betekent dat de geteste persoon momenteel gezond is, (nog) niet besmettelijk is of na het afzwakken van de besmetting niet meer besmettelijk is.

Ook bij een negatief resultaat moet u daarom alle beschermings- en hygiënemaatregelen (afstand + hygiëne + mondkapje) blijven naleven. 

Het testresultaat moet conform de bijsluiter na 15 tot 30 minuten worden afgelezen. Na meer dan 30 minuten mag het testresultaat niet meer afgelezen en beoordeeld worden omdat het getoonde resultaat dan foutief kan zijn.

Gebruik de teststrip onmiddellijk na het openen van het zakje waarin de strip verpakt zit.

Lees en respecteer aub de informatie op de bijsluiter en de tekst op de verpakking.

De SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal voor eigen gebruikt werkt heel precies. Bijkomende informatie over de precisie van de test vindt u in de bijsluiter.

Opgelet: Een negatief testresultaat sluit niet uit dat u intussen toch besmet bent met het virus.

Een negatief testresultaat betekent dat de geteste persoon momenteel gezond is, (nog) niet besmettelijk is of na het afzwakken van de besmetting niet meer besmettelijk is.

Ook bij een negatief resultaat moet u daarom alle beschermings- en hygiënemaatregelen (afstand + hygiëne + mondkapje) blijven naleven. 

Op basis van de huidige kennis gaan we ervan uit dat de momenteel gekende varianten van het SARS-CoV-2-virus geen invloed hebben op de prestaties van de SARS-CoV-2 Antigen-sneltest van Roche. Voor onze test worden bijkomende in-vitro-onderzoeken uitgevoerd met de nieuwe mutaties. We zullen u over de resultaten informeren zodra die onderzoeken zijn afgerond.

Het eiwit dat voor SARS-CoV-2 gevormd wordt, is geen lichaamseigen eiwit. De synthese van het eiwit wordt bepaald door lichaamsvreemde genen. Daarom moet ervan worden uitgegaan dat de prestatie van de test onafhankelijk is van de leeftijd.

U kan de test op elk ogenblik uitvoeren. Hou bij het interpreteren van het resultaat a.u.b. rekening met de informatie uit de bijsluiter en uit de vaak gestelde vragen in dit document.

De vaccins van Pfizer en Moderna hebben geen invloed op het testresultaat van de SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal voor eigen gebruik.

Het is niet te verwachten dat een vaccinatie met deze vaccins het testresultaat zal vervalsen.

Momenteel zijn er nog geen gegevens of het vaccin van Astra Zeneca een invloed heeft op het testresultaat van de SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal voor eigen gebruik.

Houd a.u.b. rekening met de informatie uit de bijsluiter. Voor het begin van de procedure moeten de teststrips en de reagentia op een temperatuur van 15 tot 30 °C worden gebracht

Respecteer a.u.b. de informatie uit de bijsluiter. Bewaar de verpakking bij een temperatuur van 2 tot 30 °C en bescherm ze tegen direct zonlicht. De materialen zijn houdbaar tot de op de buitenste verpakking vermelde vervaldag. De verpakking niet invriezen.              

Meer weten?

Neem contact op met uw apotheker of dokter als u nog vragen heeft over het gebruik en de interpretatie van uw SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze helpdesk op het nummer: 02/2474505

test nasal