Novinky

O Roche Solution Integration & Services

Integrujeme diagnostiku tak, aby bylo možné získat podrobné informace vedoucí ke zlepšení zdraví – pro naše zákazníky i pro klinické pracovníky, zdravotní sestry a pacienty.

SIS je obchodní jednotka společnosti Roche Diagnostics, která umožňuje fyzickou i virtuální integraci různých druhů diagnostického testování od velkých laboratorních systémů po příruční mobilní zařízení pro nemocnice, laboratoře, ale i lékaře, zdravotní sestry a pacienty. Tato řešení pomáhají vedoucím zdravotníkům řešit řadu výzev spojených s křehkostí systémů určených pro zdravotní péči. Tyto výzvy se v jednotlivých státech liší a vyplývají z různých trendů, jako jsou stárnoucí populace, tlak na náklady systémů zdravotní péče a zvyšující se nároky na inteligentní, účinná a efektivní diagnostická řešení a služby.

Lidé pracující v SIS využívají workflow, software, technologii a další metody na zjednodušení systémů a zlepšují přitom efektivitu provozu laboratoří, nemocnic a lékařských praxí. To vše má dopad na klinické výsledky a kvalitu života pacientů.

Docílíme toho následovně:

  • Vytváříme účinné workflow, které zefektivňuje procesy a pomáhá institucím lépe využívat jejich omezené zdroje v prostředí klinických laboratoří a krevních bankách
  • Automatizace, propojení a integrace všech typů systémů od velkých přístrojů po zařízení používaná v místě péče (POC), tablety, v nemocnicích i v prostředí laboratoří tak, aby manažeři laboratoří, lékaři a sestry měli snadný a rychlý přístup k přesným, kvalitním datům
  • Poskytujeme software, rozhodovací analytiku a další digitální řešení pro tvorbu zpráv a přehledů. Tyto přehledy mohou zlepšit vše od výstupů z laboratoře (např. účinnost, rychlost, kvalitu a přesnost) a pomoci vylepšit celkový přehled o kvalitě a možnostech péče o pacienta a jednotlivých výstupech.
  • Nabídka konzultačních služeb pro vedoucí laboratoří a skupin zabývajících se zdravotní péčí zaměřených na optimalizaci funkčnosti, účinnosti a výstupů udržitelnými způsoby. Tito konzultanti jsou „lidským“ faktorem, který pomáhá vedoucím zdravotníkům získat lepší porozumění získaných dat v reálném čase s použitím prověřených metodologií, jako jsou Lean management a řízení změn.


Řešení pro klinické laboratoře: Společnost Roche je také světovou špičkou v oblasti in vitro diagnostiky a světovým lídrem na trhu laboratorní automatizace. Zároveň je jedinou společností, která kombinuje v jednom workflow pracoviště sérologie (serum work area – SWA)* a molekulární diagnostiku (MD)**.

Řešení IT v místě péče (POC): Pro zdravotní sestry, lékaře a kliniky používající přístroje POC nabízí náš softwarový přístup integrované řešení, které se dokáže připojit k více než 90 zařízením vyráběným společností Roche, zařízením POC jiných výrobců, ale i k elektronickým zdravotním záznamům (EMR) a systémům řízení vzdělávání.

Řešení pro rozhodování v laboratoři: Nabízíme také řešení pro analýzu laboratorních dat (např. Viewics), které generuje přehledy pro vedoucí v laboratoři, ale i generální ředitele a technické ředitele ve skupinách zdravotní péče pro účely zlepšení provozních a finančních výstupů.

Roche Healthcare Consulting: Máme síť zkušených konzultantů, kteří spolupracují s vedoucími laboratoří a skupin zdravotní péče (např. nemocnic, klinik) na transformaci jejich organizací tak, aby bylo dosaženo optimální funkčnosti, inovací a péče o pacienty. Používají k tomu kombinaci dat a přehledů workflow a zapojují strategie a metodologie Lean managementu a řízení změn.