cobas® AutoCal

Inovace v oblasti kalibrace

Představujeme Vám revoluci v oblasti laboratorní kalibrace

Integrovaná řešení nové generace, cobas® pro a cobas® pure, byly navrženy tak, aby poskytovaly spolehlivé výsledky a zároveň zjednodušovaly každodenní laboratorní práci. Automatizace kalibračního procesu prostřednictvím cobas® AutoCal či minimalizace denní manuální údržby systémů, to jsou pouze některé z dostupných možností!


cobas® AutoCal je automatizovaná kalibrační procedura dostupná pro téměř polovinu všech testů na klinickochemických modulech cobas c 503 a cobas c 303. Inovativnost této funkce spočívá v redukci potřeby manuální kalibrace nových šarží reagencií.

Kalibrační křivku lze automaticky vytvořit jednoduchým stažením aktuálních parametrů konkrétních šarží reagencií prostřednictvím cobas® linku.

Proč automatizujeme právě proces kalibrace?
A jak to celé opravdu funguje?

Zaměstnanci laboratoře při pohledu na analyzátor
AutoCal schema

Kalibrační signál, který je měřen na cobas® systémech, ovlivňují dva typy proměnných:

 • parametry relevantní pro analytické jednotky cobas c 503 nebo cobas c 303 (například přesnost objemu pipetování vzorků a reagencií nebo nastavení přístroje);
 • parametry relevantní pro šarže reagencií (zejména odchylky spojené s výrobou).

Z hlediska přístroje zůstává kalibrace vysoce stabilní, v průběhu času neměnná, odchylky v kalibracích jsou tedy způsobeny především diferencemi ve výrobních šaržích reagencií.

cobas® AutoCal představuje elektronickou aktualizaci existující kalibrační křivky

Aby mohlo dojít k automatizaci kalibračního procesu, jsou na referenčním cobas přístroji v Mannheimu generované signály nových šarží reagencií změřeny a dále distribuovány do laboratoří ve formě souhrnných dat, které se stahují z cobas® linku.


Každý systém v laboratoři si tedy může informace stáhnout a dopočítat očekávaný kalibrační signál, který se použije pro kalibrační křivku.

Co znamená inovativní automatizace kalibračního procesu pro laboratoř?


Když je test klinické chemie na systému instalován úplně poprvé, je vyžadována kompletní manuální kalibrace pro stanovení parametrů systémů i reagencií. Tato manuální kalibrace je samozřejmě potřebná i v případě zásadních hardwarových změn v průběhu životního cyklu analyzátoru.

U všech následujících šarží reagencií už může být kalibrační křivka vytvořena pouhým stažením aktuálních dat. Jednoduché a rychlé, nemyslíte? 

Ročně až o 92 hodin 
manuálních úkonů méně

Automatická aktualizace kalibrační křivky prostřednictvím revoluční funkcionality cobas® AutoCal výrazně snižuje počet manuálních kalibrací, což umožňuje alokovat čas laboratorního personálu pro důležitější úkoly.

Eliminace téměř 56 % kalibrací na klinickochemických modulech integrovaných řešení cobas® pro a cobas® pure Vám může ušetřit až 92 hodin1 manuální práce!

Máte nějaké dotazy?
KONTAKTUJTE NÁS

Které z integrovaných řešení cobas® 
využívající unikátní funkcionalitu cobas® AutoCal 
nejlépe vyhovuje potřebám vaší laboratoře?

cobas pro integrovana reseni

cobas® pro integrovaná řešení

 

 • Konsolidace klinické chemie a imunochemie a ISE
 • Kapacita vhodná pro středně velké až velké laboratoře,
  výkon až 4400 testů/hod.*
 • K dispozici nejširší nabídka stanovení - více než 230 parametrů včetně unikátních metod 
 • Až 11 dostupných konfigurací
 • Až 222 reagenčních pozic*
cobas 4000 série analyzátorů

cobas® pure integrovaná řešení

 

 • Harmonizované řešení ke cobas® pro
 • Konsolidace klinické chemie, imunochemie a ISE na ploše pouhých 2 m2
 • Kapacita vhodná pro menší střední a středně velké laboratoře, výkon > 120 testů/hod.*
 • Až 73 pozic pro reagencie*

1. AutoCal odhadovaná úspora času – interní výpočet. Platí pro běžné každodenní pracovní vytížení ve srovnání s cobas® 6000 analyzer series (cobas c 501, cobas e 601) ve středně velké komerční laboratoři.
2. Uživatelská příručka cobas® pro cobas® pure integrated solutions.
* Výkon se může lišit v závislosti od kombinace testů.

Veškeré informace a návody k použití zdravotnických prostředků Roche naleznete na webové stránce go.roche.com/cz-elabdoc.