Bezpečnost stanovení

cobas® SonicWash a ostatní funkce pro vysokou úroveň bezpečnosti stanovení

Žena vkládající reagencie


Vneste do týmu větší pohodu díky
spolehlivým a bezpečným řešením

 

Nedůvěra ve výsledky je jednou z nejvíce stresujících záležitostí, které se mohou v laboratoři přihodit. Pozornost se pak přesouvá na opakovaná měření vzorků a ta mohou mít negativní vliv na morálku a motivaci zaměstnanců. Představují rovněž riziko pro kvalitu výsledků a dobrou pověst laboratoře.

Integrovaná řešení cobas® jsou navržena tak, aby pomocí různých bezpečnostních prvků a inovativních funkcí minimalizovala riziko přenosu a zajišťovala důvěryhodné výsledky a stabilní provoz.


 

skumavky
cobas SonicWash

Čištění ultrazvukem je mnohem důkladnější než pouze promytí jehel vodou. Proto bezpečnostní funkce systému cobas® pro integrovaná řešení cobas® SonicWash využívá technologii ultrazvuku k odstranění zbytků materiálů z pipetovací vzorkové jehly. 

cobas® SonicWash

Patentovaný způsob mytí vzorkových jehel pomocí ultrazvuku

 

Inovativní funkce cobas® SonicWash je dostupná na analytických jednotkách cobas c 503 a ISE systému cobas® pro.

Sonické mytí je pokročilou bezpečnostní funkcí snižující riziko přenosu a kontaminace zejména u infekčních vzorků – využívá se u vzorků s konkrétním imunochemickým profilem, jejichž pipetování na modulu cobas e 801 předchází pipetování na analytické jednotce c 303 nebo ISE.

cobas® SonicWash se aplikuje také po každém 500. pipetování na modulu cobas c 503 a po každém 150. pipetování na jednotce ISE.

Kromě eliminace rizika přenosu má SonicWash své opodstatnění i v případě podezření na výskyt sraženiny ve vzorku. V takovém případě je ultrazvuk aplikován na vzorkovou jehlu na základě příkazu systémového softwaru.


Ostatní bezpečnostní funkce nové generace integrovaných řešení
cobas®

Klinická chemie
sonic

Program zabránění přenosu

Pipetovací jehly na vzorky v modulech klinické chemie u nové generace řešení cobas® jsou po každém pipetování vzorku zevnitř a zvenčí opláchnuty deionizovanou vodou.

U aplikací, které jsou citlivé na přenos vzorku, lze dále naprogramovat zvláštní mytí reagenčních jehel, vzorkových jehel a reakčních kyvet s pomocí základních mycích roztoků.

sonic

Ultrazvukové míchání

Klinickochemické moduly 303 a c 503 disponují také ultrazvukovou stanicí pro míchání vzorků a reagencií, která díky bezkontaktnímu míchání reakční směsi eliminuje přenos a zároveň snižuje spotřebu vody.

 
 
Imunochemie
sonic

Jednorázové špičky / reakční nádobky

Imunochemické moduly nové generace řešení cobas® využívají jednorázové špičky a reakční nádobky, aby nedocházelo ke kontaminaci předchozím vzorkem.
 

sonic

Předmycí stanice - PreWash

Imunochemické moduly e 801 a e 402 jsou vybaveny tzv. předmycí stanicí (PreWash), ve které se izolují paramagnetické částice s navázanými imunokomplexy. Zbytek reakční směsi se odstraní, imuokomplexy se před měřením znovu resuspendují v roztoku PreClean. Tím se zabrání případnému matrix efektu a významně se tak zvyšuje citlivost metod.


Které z integrovaných řešení cobas® 
nejlépe vyhovuje potřebám vaší laboratoře?

cobas pro integrovana reseni

cobas® pro integrovaná řešení

 

 • Konsolidace klinické chemie a imunochemie a ISE
 • Kapacita vhodná pro středně velké až velké laboratoře,
  výkon až 4400 testů/hod.*
 • K dispozici nejširší nabídka stanovení - více než 230 parametrů včetně unikátních metod
 • Až 11 dostupných konfigurací
 • Až 222 reagenčních pozic*
cobas 4000 série analyzátorů

cobas® pure integrovaná řešení

 

 • Harmonizované řešení ke cobas® pro
 • Konsolidace klinické chemie, imunochemie a ISE na ploše pouhých 2 m2
 • Kapacita vhodná pro menší střední a středně velké laboratoře, výkon >120 testů/hod.*
 • Až 73 pozic pro reagencie*

* Výkon se může lišit v závislosti na kombinaci testů.

Veškeré informace a návody k použití zdravotnických prostředků Roche naleznete na webové stránce go.roche.com/cz-elabdoc.