Indikační oblast

Kardiovaskulární onemocnění a srdeční biomarkery

Maximalizací důvěry v rozhodování pomáháme vylepšovat lidské životy.

Podle Světové zdravotnické organizace jsou kardiovaskulární choroby (CVD) světově nejčastější příčinou úmrtí: na CVD každoročně zemře více lidí než z jakékoliv jiné příčiny. Maximalizací důvěry v rozhodování pomáháme vylepšovat životy osob se srdečním onemocněním, jelikož neustále navyšujeme diagnostické standardy.

Kardiovaskulární choroby (CVD) jsou příčinou více než 17 milionů úmrtí a 37 % předčasných úmrtí (osob mladších 70 let) je způsobeno CVD. V roce 2010 byly celosvětové náklady na léčbu odhadnuty na 863 miliard amerických dolarů. Prevalence těchto onemocnění a náklady na jejich léčbu se zvyšují zejména z důvodu růstu a stárnutí populace.

Osoby ohrožené CVD potřebují včasnou detekci a správný přístup k léčbě, protože následky špatné léčby jsou závažné.

Hlavními faktory přispívajícími k nárůstu nákladů na zdravotní péči jsou navíc vzrůstající prevalence srdečních onemocnění, rakoviny a diabetu, kdy 86 % nákladů na zdravotní péči souvisí s léčbou chronických onemocnění.1

 

Literatura

  1. Informační přehled Světové zdravotnické organizace o kardiovaskulárních onemocněních,  https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)
CarDiaLogue Visual

Připojte se k CarDiaLogue

CarDiaLogue je platforma pro odborníky ve zdravotnictví se zájmem o přístup k léčbě kardiovaskulárních onemocnění.