Článek

Jak může jednoduchý krevní test zlepšit péči v těhotenství?

Preeklampsie

Preeklampsie – potenciálně závažný stav, který postihuje ženy v těhotenství a je obtížně diagnostikovatelný. Naštěstí je možné pomocí testu předvídat, u kterého těhotenství by se mohla vyvinout.

 

Žijeme ve světě, kde počet žen převyšuje počet mužů. Přesto statistiky ukazují, že lékařské potřeby žen jsou podceňovány a často nenaplněny.

Může to být i tím, že je mnoho žen zaměřeno spíše na zdraví a štěstí druhých na vlastní úkor a nevšimnou si rozsahu problému.

Vezměme v úvahu tragédii úmrtí matek v souvislosti s těhotenstvím a porodem dítěte. Mnohým z nich lze předcházet, protože řešení zdravotní péče v oblasti prevence nebo zvládání komplikací v těhotenství jsou dobře známá.

Přesto dojde každý den k přibližně 830 úmrtím z preventabilních příčin souvisejících s těhotenstvím a porodem1, přičemž 80 % zahrnuje komplikace způsobené silným krvácením, infekcemi (většinou po porodu), nebezpečnými potraty a vysokým krevním tlakem během těhotenství2.

Proč je včasné odhalení preeklampsie rozhodující.

 

Preeklampsie je stav, který obvykle postihuje ženy v druhé polovině těhotenství. To je spolu s dalšími hypertenzními poruchami těhotenství jednou z hlavních příčin morbidity a mortality plodu a matky, které představují 10–15 % všech úmrtí matek3.

Včasná detekce a účinná péče přirozeně mohou výrazně snížit počet úmrtí souvisejících s preeklampsií. Problém je v tom, že lze příznaky preeklampsie – jako je vysoký krevní tlak a otoky nohou, kotníků a rukou – zaměnit za běžné projevy těhotenství, což ztěžuje diagnostiku.

Velkou komplikací je, že standardní diagnostika preeklampsie je omezená a postavena na přítomnosti vysokého krevního tlaku po 20. týdnu gravidity a bílkovin v moči.

Bohužel tyto dva ukazatele špatně předpovídají, u koho se vyvinou nepříznivé stavy a u koho bude pokračovat normální těhotenství. To je problém, protože u 80 % těhotných žen s těmito známkami se stav preeklampsie nerozvine4, jsou však zbytečně hospitalizovány pro případ, že by se tak stalo.

Je zřejmé, že pokud jde o diagnostiku preeklampsie, je zapotřebí inovativnější řešení.

zdraví žen
Výhody inovativního testování preeklampsie pomocí
biomarkerů sFlt-1 a PlGF

 

Naštěstí byl jeden nalezen. Bylo vyvinuto nové testování preeklampsie, které měří dva proteiny, vyskytující se v krvi matky, což umožňuje s větší jistotou předpovědět, u kterých žen s podezřením na preeklampsii se tento stav rozvine a u kterých nikoli.

Nedávná studie publikovaná v New England Journal of Medicine ve skutečnosti ukazuje, že test předpovídá, u kterých žen se preeklampsie s více než 99% jistotou v příštím týdnu nevyvine5.

To je dobrá zpráva pro pacientky, protože ženy, u nichž je nepravděpodobné, že by se u nich vyvinula preeklampsie, jsou ušetřeny stresu z mimořádného sledování a narušení pohody pobytem v nemocnici. Sophia Chao poznamenává: „Tato inovace v testování preeklampsie pomocí testů biomarkerů nakonec zajistila, že těm, kteří potřebovali vysokou úroveň péče, se jí dostalo, zatímco ostatní se mohli bezpečně vrátit domů.“

Je to dobrá zpráva i pro lékaře, protože mohou posílat zdravé ženy bezpečně domů a zaměřit se na ty, u nichž je větší pravděpodobnost, že budou potřebovat péči.

A v konečném důsledku tak zdravotnický systém šetří náklady. Použitím nového testování biomarkerů v klinické praxi by mohla být snížena hospitalizace žen podezřelých z preeklampsie o 50 %, což by vedlo k úspoře nákladů na pacientku na 344 GBP6. Roční úspory ve Velké Británii se odhadují na 24 milionů GBP.

Toto je jen jeden příklad toho, jak nové lékařské poznatky ve spojení s pokrokem v oblasti vědy, dat, analytiky a digitálních technologií zajistí posun ve zdravotní péči, který bude více založen na důkazech a personalizaci.

Roche Diagnostics se zaměřuje na holistický pohled na potíže a nemoci specifické pro ženy. S více než 50 produkty pro diagnostiku od plodnosti, přes těhotenství, až po rakovinu a zdraví kostí je co nabídnout.  Sophia Chao uvažuje: „Naší vizí je zlepšit zdraví žen v průběhu jejich cesty životem tím, že se zaměříme na jejich specifické, nenaplněné, medicínské potřeby. Zavázali jsme se k vyvíjení rozsáhlého portfolia pro ženského zdraví a průlomových diagnostických řešení s klinickou hodnotou, která posouvají lékařskou praxi a jsou zpřístupňována ženám po celém světě.“

Odkazy
  1. WHO 2016 Informační přehled o mateřské úmrtnosti
  2. WHO 2016 Informační přehled o mateřské úmrtnosti
  3. Berg, C. J., Mackay, A. P., Qin, C., and Callaghan, W. M. (2009).Overview of maternal morbidity during hospitalization for labor and delivery in the United States: 1993–1997 a 2001–2005. Obstet.Gynecol. 113, 1075–1081.
  4. Klein, E., Schlembach, D., Ramoni, A., et al. (2016). Influence of the sFlt-1/PIGF ratio on clinical decision-making in women with suspected preeclampsia. Plos ONE 11(5): e0156013. doi:10.1371/journal.pone.0156013.
  5. Zeisler, H., Llurba, E., Chantraine, F. et al. (2016). Predictive Value of the sFlt-1: PlGF Ratio in Women with Suspected Preeclampsia. N Engl J Med. 374, 13–22.
  6. Vatish, M., Strunz-McKendry, T., Hund, M., Allegranaz, D., Wolf, C., Smare, C. (2016). sFIt/PIGF ratio test for pre-eclampsia: an economic assessment for the UK. Ultrasound in Obstet Gynecol. 48(6):765–771