Článek

Osteoporóza: Zdravotnický speciál na portále www.zena-in.cz

Osteoporóza

Klára Křížová www.zena-in.cz

Portál www.zena.in.cz je lifestylový deník pro ženy, který působí na českém internetu již 22 let. Jedná se o komunitní portál, jehož prostřednictvím redakce komunikuje se svými stálými čtenářkami a spolupracuje s nimi. Měsíční návštěvnost webu www.zena-in.cz se pohybuje kolem jednoho milionu uživatelek českého internetu.

V rámci rubriky Zdraví probíhají pravidelné speciály na témata, která se týkají různých onemocnění. Speciál je po dobu, kdy je aktivní, komunikován na hlavní straně portálu www.zena-in.cz a čtenářky se tak jednoduše dostanou na všechny uveřejněné články, které jsou ve speciálu publikovány. Články jsou navíc propojeny klíčovými slovy, takže jsou snadno dohledatelné i pomocí vyhledávačů.

Redakce se pravidelně zabývá zajímavými tématy v oblasti zdraví žen, proto uvítala spolupráci s partnerskou společností Roche i na realizaci dalšího zajímavého speciálu. Speciál se týkal problematiky osteoporózy (závažná a podceňovaná choroba kostí), která může mít řadu příčin a ohrožuje velkou skupinu populace.

Speciál se skládal ze seriálu článků a velkého redakčního průzkumu, který ověřoval, co uživatelky ví o řídnutí kostí a nemoci zvané osteoporóza, která je riziková zvláště pro ženy po menopauze. Zajímalo nás, jaké mají povědomí o této chorobě, její prevenci a možných vyšetřeních, která mohou využít. Tematické články jsme pojali čtivou formou a přitom jsme osvětově představili problematiku tohoto onemocnění z více úhlů. Redakce publikovala sedm článků, jež byly postovány i na sociálních sítích – Facebooku Žena-in. Část článků (celkem čtyři ze sedmi) vyšla také na vstupní stránce www.seznam.cz formou odkazu na zajímavý článek z www.zena-in.cz.

Redakční tým na úvod připravil obsáhlý odborný rozhovor s MUDr. Richardem Piknerem, Ph.D., primářem Oddělení klinických laboratoří a kostního metabolismu Klatovské nemocnice. Jeho odpovědi redakce rozdělila do několika tematických celků a ty byly postupně za sebou publikovány ve zmiňovaném seriálu článků. Jak potvrdil redakční průzkum, řada uživatelek neví, co všechno může být příčinou vzniku osteoporózy. Zajímavým doplňujícím tématem bylo i to, že 1/3 žen po menopauze hrozí zrychlený úbytek kostní hmoty. Na vině je genetika i způsob života, což většina žen neví. Vyvolat osteoporózu i v nízkém věku ale může také celiakie, onemocnění štítné žlázy nebo léčba kortikoidy, jak varuje primář Pikner, tzn. že k řídnutí kostí nedochází pouze s přibývajícími roky po menopauze. Zapříčinit je mohou i onemocnění, která s pohybovým a kostním aparátem zdánlivě nesouvisí. Nebo jejich léčba. Zabývali jsme se tedy tím, kdo by se měl mít na pozoru, kdy a na jaké vyšetření jít, nebo jaká je prevence.

Cílem komunikace bylo srozumitelně vysvětlit problematiku onemocnění osteoporózy, důležitost správného a včasného vyšetření a nutnost prevence, kterou řada osob podceňuje. Jak vidí problematiku osteoporózy samy ženy, kterých se osobně týká? Na otázky výzkumu, který probíhal na www.zena-in.cz, odpovědělo celkem 885 uživatelek.

Ve znalostech a informacích o osteoporóze máme mezery, přiznávají ženy. Praktičtí lékaři s nimi o řídnutí kostí nehovoří.

Osteoporóza je onemocnění, které o sobě roky nedá vědět. Ohlásí se, až když se poškozená kost při běžném pohybu zlomí. Proto se vyplatí myslet včas na prevenci. Do průzkumu na téma Osteoporóza se zapojily ženy starší 18 let, a to napříč všemi věkovými skupinami. Více než polovina (52 %) z nich patřila k těm nejohroženějším, byla totiž starší 45 let. Respondentek mezi 30 a 45 roky byla více než třetina (35 %), ani mladší ženy totiž nemusí být před onemocněním uchráněny. Toho si je naštěstí většina dotazovaných vědoma.

Že osteoporóza, tedy řídnutí kostí, nepatří jen ke stárnutí a že je potřeba jí věnovat pozornost a vyžadovat vyšetření i v nižším věku, tuší 68 % čtenářek. Jenže tu stále ještě zůstává skoro třetina (32 %) žen, které se domnívají, že to není pravda.

Kde hledat pomoc?

Na druhou stranu je třeba kvitovat, že skoro všechny respondentky (96 %) uvedly, že vědí, o jaké onemocnění se jedná. Ke kterému lékaři kvůli němu jít, v tom už si tak jisté nejsou. Kam se obrátit s žádostí o vyšetření, aby zjistily, zda nemají osteoporózu a v jaké kondici jsou jejich kosti, nemá tušení třetina (34 %) dotázaných čtenářek.

Naprostá většina (78 %) žen se pak shodla, že by s žádostí o vyšetření oslovila svého praktického lékaře. Přímo za specialistou osteologem by se vydalo 49 % a za ortopedem 42 % účastnic průzkumu. Necelá desetina (9 %) pacientek by požádala svého gynekologa. Jen malé procento si pak myslí, že s takovým požadavkem se mohou vydat za internistou (6 %), chirurgem (4 %), případně alergologem či imunologem (1 %).

Kdy je ten správný čas?

V jakém věku je vhodné poprvé podstoupit vyšetření stavu kostí, na tom se čtenářky příliš neshodly. Nejvíce z nich (29 %) si myslí, že ten správný čas přichází ve věku mezi 40 a 45 roky. Dříve, tedy mezi 35 a 40 lety, by se objednalo 16 % respondentek. Další dotázané (24 %) by vyšetření naopak posunuly do věku mezi 45 a 50 lety, nebo dokonce až mezi 50. a 55. rokem (21 %). Ostatní ženy (10 %) by šly do ordinace specialisty ještě později.

Jaká vyšetření podstoupit?

O to, jaká vyšetření pro zjištění stavu kostí mohou u lékaře podstoupit, se zajímá 62 % účastnic průzkumu. Pro ostatní je to zatím zbytečná informace (26 %) nebo mají dojem, že přesně vědí, jaká vyšetření jsou možná (12 %). Konkrétně o denzitometrii, která je základním vyšetřením, slyšelo jen 35 % oslovených žen. Necelá polovina dotázaných (47 %) si nicméně odvodila, že je řeč o rentgenovém vyšetření. Ostatní se mylně domnívají, že jde o vyšetření sonografické (24 %), krevní (21 %), nebo dokonce formou odběru kostní dřeně (9 %).

Špatnou zprávou je fakt, že celých 64 % respondentek vůbec netuší, že stav kostí lze spolehlivě vyšetřit také pomocí speciálních krevních testů. Ty by při komplexním vyšetření podle lékařů chybět neměly. Možnou příčinou této neznalosti může být i to, že praktičtí lékaři nehovoří s ženami o všech dostupných vyšetřeních stavu kostí a riziku vzniku osteoporózy. Alespoň to tvrdí 85 % pacientek.

A co prevence?

Na boj proti osteoporóze není nikdy pozdě. Naše tělo je naštěstí tak dokonale sestrojeno, že je schopno během pouhých 10 let obnovit postupně všechnu svou kostní hmotu. To ale tuší ani ne desetina (9 %) oslovených žen. Ostatní o tom nevědí (33 %) a většině (58 %) to dokonce přijde nepravděpodobné. Co je naopak lepší zpráva? Tou je povědomí o prevenci osteoporózy.

Účastnice průzkumu věří, že osteoporóze mohou předcházet díky:

 • zdravé stravě (85 %),

 • dostatečnému a pravidelnému přísunu vitaminů D a C (79 %),

 • pravidelnému pohybu v jakémkoliv věku (87 %),

 • preventivnímu vyšetření, které vyhodnotí stav struktury kostí (61 %).

   

Některé ženy ale nesprávně přisuzují zdraví svých kostí také:

 • dostatečnému spánku (33 %),

 • jen občasnému pohybu (7 %),

 • pravidelné hygieně (6 %),

 • sedavému zaměstnání (1 %).

   

Jak jste na tom vy?

Pouze 16 % respondentek věří, že jejich způsob života zahrnuje aktivity, které se pojí s prevencí osteoporózy. Ostatní (75 %) si naopak jsou vědomy určitých mezer v prevenci a 8 % žen dokonce přiznává, že ji zanedbává. Oslovené čtenářky nejčastěji zanedbávají dostatek pohybu (22 %) nebo zdravou stravu (6 %).

 

 

 

 

Klára Křížová

 

Klára Křížová

Kontakt: [email protected]

Zakladatelka a spolumajitelka internetového komunitního portálu www.zena-in.cz, který působí na českém internetu již od roku 2000.

Je ředitelkou obchodního oddělení a zabývá se speciálními projekty, které propojují redakční témata s přesahem do komerční sféry.

Je pro ni důležitá práce s komunitou čtenářek, a to zejména v rámci různých průzkumů, testování či speciálních akcí.

 

Zdroj informací: Průzkum mezi čtenářkami Žena-in, únor 2022