Článek

Osteoporóza - nové téma na portále MojeMedicina.cz

RNDr. Tereza Bosáková, Ph.D. Clinician Promotion Specialist, ROCHE s.r.o., Diagnostics Division

Osteoporóza, přezdívaná také jako „tichý zloděj kostí“, může potkat kohokoliv. Při osteoporóze dochází k úbytku minerálů z kostní hmoty, což vede ke zvýšené křehkosti kosti a ta se tak stává snadno zlomitelná. Jedná se o plíživé onemocnění, které je často bez příznaků, nebolí a pacient o něm neví až do chvíle závažné zlomeniny. Se stále se zvyšující průměrnou dobou života a alarmujícími čísly o výskytu zlomenin v důsledku osteoporózy se z tohoto onemocnění stává vážný populační problém.1

 

OSTEOPORÓZA V ČÍSLECH1,2

 • V České republice je odhadovaný počet pacientů s osteoporózou zhruba 850 000, tj. 8 % procent všech obyvatel.
 • Každá 2. žena nad 50 let a každá 3. žena nad 70 let trpí osteoporózou.
 • Každý rok dojde v České republice k více než 91 000 zlomeninám v důsledku osteoporózy, tzn. k 250 denně.
 • Kritickou zlomeninu krčku stehenní kosti, na kterou denně zemře až 10 Čechů, utrpí až 17 000 lidí ročně.
 • 50 % těch, kteří utrpí osteoporotickou zlomeninu, musí trvale používat berle, francouzské hole nebo chodítko.

Obr. 1: Mikroskopický obraz osteoporotické kosti5

OSTEOPORÓZA DETAILNĚ

Osteoporóza představuje jednu z nejčastějších metabolických chorob, jejíž výskyt v české populaci navíc stále stoupá.

Každá druhá žena a každý pátý muž starší 50 let utrpí osteoporotickou zlomeninu, zejména u vyšších ročníků přitom tyto zlomeniny doprovází řada velmi závažných komplikací, včetně vysoké úmrtnosti.3

Slovníky uvádějí osteoporózu jako takzvané řídnutí kostí. Název vychází ze dvou řeckých slov (osteo – kost, poros – otvor). U osteoporózy dochází ke zvýšenému úbytku kostní hmoty, která není dostatečně vyvažována novotvorbou kosti. Následkem úbytku kostní hmoty se kost stává křehčí a náchylnější ke zlomeninám.

Osteoporotické zlomeniny vznikají už při neúměrně malém nárazu, nebo dokonce spontánně bez zjevné příčiny. Mikroskopický obraz osteoporotické kosti (Obr. 1) se dá připodobnit jeskynnímu systému s rozsáhlejšími dutinami a méně stabilními vnitřními opěrnými strukturami, které si můžeme představit jako krápníky. Se slábnoucími „krápníky“ a zvětšujícími se dutinami se zvyšuje riziko vzniku zlomenin.

Zlomeniny se týkají nejčastěji předloktí, krčku stehenní kosti a obratlů. Jejich léčba si vyžádá vyšší počet dní strávených v nemocnici než cukrovka, infarkt nebo rakovina. Kromě neovlivnitelných faktorů, jako je věk a pohlaví, osteoporózu výrazně ovlivňuje nedostatečný příjem vápníku a nedostatek vitaminu D.1

Osteoporóza se rozděluje na primární a sekundární.

Primární osteoporóza:6

 • Příčina vzniku tkví přímo v kosti, což je nejčastější forma tohoto onemocnění.

 • Patří sem tzv. postmenopauzální osteoporóza, která je typická pro ženy ve věku nad 50 let a souvisí se snížením hladiny ženských pohlavních hormonů estrogenů.

 • Řadí se sem také tzv. senilní osteoporóza, která je typická pro pacienty nad 70 let věku, přičemž ženy jsou postiženy 2x častěji než muži.

Sekundární osteoporóza:6

 • Vzniká jako důsledek jiného onemocnění, nejčastěji endokrinní (hormonální) povahy, jako je onemocnění štítné žlázy nebo příštítných tělísek, ale také onemocnění jater a ledvin nebo cukrovka.

 • Může se vyvinout i u mladých lidí.

 

PŘÍZNAKY OSTEOPORÓZY A JAK SE ODHALÍ?

Osteoporóza bývá zpočátku bezpříznaková, ale v pokročilém stadiu se může projevit jako:1

 • bolesti zad

 • ztráta výšky až o 10 cm

 • zvětšení zakřivení páteře

 

JAK SE OSTEOPORÓZA VYŠETŘUJE?

Lékař s pacienty pro zjištění rizika osteoporózy může vyplnit jednoduchý dotazník (tzv. FRAX).7 Pokud z něj vyplyne podezření na onemocnění osteoporózou, odešle pacienta na další vyšetření.2 Potvrdit onemocnění lze až pomocí denzitometrie (speciálního rentgenového vyšetření), která určí hustotu kostí, tzv. BMD (z anglického Bone Mineral Density).8,9 Dále lékař může odebrat diagnostické krevní testy (tzv. kostní markery), které odhalí, jak jsou buňky v kostech aktivní a zda existuje riziko rozvinutí osteoporózy.9

 

JAK OSTEOPORÓZE PŘEDCHÁZET A JAK JI LÉČIT?

Zdravý životní styl a pravidelný pohyb představují nejdůležitější prevenci u většiny onemocnění a není tomu jinak ani u osteoporózy. Pravidelný pohyb by se měl volit s ohledem na věk a zdravotní stav, ideální je každodenní 20minutová procházka, pohupování na špičkách nebo dřepy, případně sporty ve „vzpřímené“ poloze, jako je tenis, volejbal nebo tanec, které správně zatěžují kosti. Dbát by se mělo na bohatý přísun vápníku, např. z mléčných výrobků, ale také vitaminu D, který získáváme hlavně pobytem na slunci, ale i z některých potravin, například z tučných ryb.10

Hladinu vitaminu D nebo vápníku je vhodné změřit diagnostickým testem a zjistit tak, zda není potřeba investovat i do doplňků stravy. Správný postup doporučí lékař. Více o vitaminu D se dočtete na portále MojeMedicína.

Tereza Bosáková

RNDr. Tereza Bosáková, Ph.D.

ROCHE s.r.o., Diagnostics Division

Kontakt: [email protected]

Od listopadu 2022 pracuje ve společnosti Roche Diagnostics s.r.o. jako Clinician Promotion Specialist. Na této pozici se věnuje propagaci laboratorních testů prostřednictvím vzdělávacích materiálů pro lékaře i veřejnost, tvoření obsahu pro komunikační online platformy a přímé spolupráci s Key Opinion Leadry v oboru.

Reference:

 1. Hrčková, Y. et al. Osteoporóza. Interní medicína pro praxi 2014. Dostupné na: www.internimedicina.cz.

 2. Lepší management osteoporózy už od roku 2023. Článek Medical Tribune. Dostupné na: https://www.tribune.cz/medicina/lepsi-management-osteoporozy-uz-od-roku-2023/.

 3. VZP zahajuje plošný screening osteoporózy, zapojit se do něj mohou praktici i gynekologové. Dostupné na: www.vzp.cz.

 4. Rozhovor s prof. Paličkou, předsedou Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu,a MUDr. Vyskočilem, vedoucím lékařem Osteocentra II. interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň, pro Denik.cz. Dostupné na: https://www.denik.cz/zdravi/ridnuti-kosti-zabiji-nepodcenujte-zlomeniny-20180629.html.

 5. Getty images. Dostupné na: www.gettyimages.com.

 6. Klener, Pavel. Vnitřní lékařství. Praha: nakladatelství Galen, 2006.

 7. Nástroj FRAX. Dostupné na: www.fraxplus.org.

 8. International Osteoporosis Foundation (IOF). Dostupné na: www.osteoporosis.foundation.

 9. Pikner, R. Markery kostní remodelace v klinické praxi. Labor Actuell. Dostupné na: https://www.labor-aktuell.cz/markery-kostni-remodelace-v-klinicke-praxi.

 10. IKEM – Osteoporóza a léčba. Dostupné na: www.ikem.cz.