Článek

Spolupráce Roche a Hitachi High-Tech: 45 let neustálých inovací ve zdravotnictví

Mgr. Anežka Hucíková Marketing Manager CPS, ROCHE s.r.o., Diagnostics Division

Inovativnost, kterou je společnost Roche charakteristická, by nebyla možná bez stabilních, dlouhodobě prospěšných partnerství. Mezi takto výjimečná partnerství nepochybně patří i spolupráce Roche s japonským technologickým gigantem Hitachi High-Tech. Společných 45 let, které firmy letos slaví, přineslo do světa medicíny a zdravotní péče širokou škálu diagnostických řešení, analyzátorů a revolučních technologií významně přispívajících k rychlé a přesné diagnostice různých onemocnění.

 

Klinickochemický analyzátor Hitachi 717 (1988), zdroj: interní databáze Roche

 

Spolupráce Roche s Hitachi začala v roce 1978, kdy obě společnosti navázaly partnerství v oblasti prodeje a vývoje automatizovaných analyzátorů pro klinické laboratorní testování. Pokud bychom měli ze společných 45 let „vypíchnout“ alespoň pár klíčových laboratorních platforem, pak zejména na českém trhu nelze opomenout některé vlajkové lodě, například systémy Hitachi 705 (1981) nebo také Hitachi 704 (1986). Oproti těmto menším analyzátorům pak vyšší výkon nabízel systém Hitachi 717 (1988), no a za první „sexy“ analyzátor jsme tehdy považovali Hitachi 911, uvedený v roce 1991.

Z oblasti imunochemie si mnozí z vás pravděpodobně ještě vzpomenou na systémy Elecsys 2010 (1996), již tehdy využívající dosud stále nepřekonanou technologii elektrochemiluminiscence (ECL).

Následné uvědomění si dynamického posunu v charakteru laboratorního provozu a pokračující spolupráce přinesly v roce 1999 automatizovaný modulární preanalytický systém Modular pre-analytics (MPA). O 3 roky později přichází první skutečná integrace klinické chemie a imunochemie do jedné platformy – pod hlavičkou „Serum Work Area“. V rámci tohoto konceptu vzniká další společné dílo: systém Modular SWA (2002). Vlastnosti tohoto řešení byly dále zdokonalovány a aplikovány na další generace cobas® platforem. Současná generace integrovaných řešení zahrnující analyzátory cobas® pro a cobas® pure je toho skvělým příkladem. 45 let vzájemné spolupráce vyústilo v instalovanou základnu více než 100 000 analytických jednotek* a automatizovaných platforem po celém světě.

Analytické systémy pro centrální laboratoře samozřejmě nejsou jediným výsledkem zmiňovaného 45letého partnerství. Opomenout nesmíme ani konsolidovaný reagenční koncept, který zásadním způsobem redukuje komplexnost laboratorních úkonů a mnoho dalších technologických řešení v různých oblastech, jejichž postupná implementace do laboratorní praxe neustále přispívá k rychlejší, přesnější a spolehlivější diagnostice.

A tím ani zdaleka nekončíme. I nadále chceme společně pokračovat v tomto úspěšném příběhu, naplnit vizi o inovativní diagnostice a personalizované zdravotní péči a i tím přispívat k významnému zlepšování kvality života pacientů. Věříme, že nadcházející řada vzrušujících průkopnických řešení, včetně integrace hmotnostní spektrometrie do rutinního provozu, toho budou dostatečným důkazem!


Klinickochemický analyzátor Hitachi 911 (1991), zdroj: interní databáze Roche

 

 


Analyzátor pro heterogenní imunoanalýzu Elecsys 2010 (1996), zdroj: interní databáze Roche

 

Modular SWA (2002), první platforma konsolidující klinickochemické a imunochemické testování, zdroj: interní databáze Roche


Ilustrační obrázek: Hmotnostní spektrometr cobas i 601 integrován do analytické linky cobas® pro. Produkt je ve vývoji. Komerční dostupnost se může lišit dle regionu.

 

Evoluce Roche-Hitachi řešení pro Serum Work Area (SWA)

evoluce
autor

Mgr. Anežka Hucíková

ROCHE s.r.o. Diagnostics Division

Kontakt: [email protected]

Od září 2020 pracuje v diagnostické divizi Roche na pozici marketingového specialisty pro oblast centrálních laboratoří. Z celkového produktového portfolia se její agenda soustředí především na analytické systémy, integrační (automatizační) platformy a digitální nástroje, mezi které patří zejména Roche vlajkové lodě, tzn. integrovaná řešení cobas® pro a cobas® pure, automatizovaná řešení cobas® connection modules a cobas® 8100 a digitální řešení platformy navify®.

Předchozí vzdělání a další praxi získala v oblasti marketingu, digitální komunikace a informačních technologií (Wunderman, SAP, Microsoft).

Následující přístroje jsou zdravotnickými prostředky in vitro. Jsou určeny pouze k použití laboratorními profesionály vyškolenými v laboratorní technice a instruovanými v používání systému.

Více informací najdete na go.roche.com/Navody

cobas® pro integrated solutions je plně automatizovaný, počítačem řízený diagnostický zdravotnický prostředek in vitro, určený ke kvantitativním a kvalitativním stanovením široké škály biochemických, imunochemických a ionselektivních parametrů v různých biologických kapalinách, např. v séru, plazmě, moči, mozkomíšním moku aj. Systém je vytvořen modulárně použitím analytických jednotek cobas ISE, c 503, cobas c 703 a cobas e 801. K analýze vzorků systém využívá potenciometrii na jednotce ISE, fotometrii na modulech cobas c 503 a c 703 a technologii elektrochemiluminiscence na modulu cobas e 801.

cobas® pure integrated solutions je plně automatizovaný, počítačem řízený diagnostický zdravotnický prostředek in vitro, určený ke kvantitativním a kvalitativním stanovením široké škály biochemických, imunochemických a ionselektivních parametrů v různých biologických kapalinách, např. v séru, plazmě, moči, mozkomíšním moku, plné krvi, slinách aj. Systém je vytvořen modulárně použitím analytických jednotek cobas c 303 a cobas e 402. K analýze uvedených typů vzorků systém využívá potenciometrii pro stanovení elektrolytů (NA+, CL-, K+) na jednotce ISE, fotometrii na fotometrickém modulu cobas c 303 a technologii elektrochemiluminiscence na imunochemickém modulu cobas e 402.

cobas e 411 analyzer je plně automatizovaný, počítačem řízený diagnostický zdravotnický prostředek in vitro, určený ke kvantitativním a kvalitativním stanovením široké škály imunochemických parametrů v různých biologických kapalinách, např. v séru, plazmě, moči, mozkomíšním moku, plné krvi, slinách aj. K analýze uvedených typů vzorků analyzátor využívá technologii elektrochemiluminiscence.

Systém cobas® 6000 analyzer series a cobas® 8000 modular analyzer series jsou plně automatizované, počítačem řízené diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, určené ke kvantitativním a kvalitativním stanovením široké škály biochemických, imunochemických a ionselektivních parametrů v různých biologických kapalinách, např. v séru, plazmě, moči, mozkomíšním moku, plné krvi, slinách aj. Systémy jsou vytvořeny modulárně použitím modulů cobas c 501 společně s cobas e 601 (cobas® 6000) nebo použitím modulů cobas c 502, cobas c 701, cobas c 702 společně s cobas e 602 a cobas e 801 (cobas® 8000). K analýze uvedených typů vzorků využívají systémy cobas® 6000 a cobas® 8000 potenciometrii pro stanovení elektrolytů (Na+, Cl-, K+) na jednotkách ISE, fotometrii na modulech cobas c, technologii elektrochemiluminiscence na imunochemických modulech cobas e.

cobas® connection modules (CCM) a cobas® 8100 jsou plně automatizované, počítačem řízené diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, sestávající ze souboru dopravníkových jednotek, které slouží k přepravě stojánků se vzorky různých biologických kapalin, např. sérum, plazma, moč aj. Transportní systém slouží k automatizaci přesunu vzorků z preanalytických systémů Roche (cobas p 512, cobas p 612 nebo modulárních preanalytických komponent) do analyzátorů a postanalytických řešení. Řešení CCM a cobas® 8100 mohou být provozována vyškolenou obsluhou v klinických laboratořích.