Článek

Monitorování Roche NT-proBNP u pacientů se srdečním selháním může poskytnout významné prognostické informace

Získejte informace o progresi onemocnění sledováním pacientů se srdečním selháním pomocí Roche NT-proBNP.

 

Trend hladin NT-proBNP u pacientů se srdečním selháním (SS) v průběhu času poskytuje cenné prognostické informace.1,2 Použití testu Roche NT-proBNP ke sledování pacientů pomáhá: 

 • identifikovat pacienty, u nichž se zdá, že se jim daří dobře, ale jejichž základní onemocnění stále není pod kontrolou,3
 • vyvarovat se předepisování ze setrvačnosti a zajistit, aby byla léčba pacientů efektivní.4

 

Uděláte správně s biomarkerem Roche NT-proBNP ve všech fázích péče o pacienta. 

 

V éře léčby inhibitory angiotensinového receptoru-neprilysinu (ARNi) je pro pacienty se srdečním selháním ještě důležitější volba správného biomarkerů. Aktivní natriuretický peptid typu B (BNP) je substrátem neprilysinu, což činí BNP nevhodným biomarkerem u pacientů se srdečním selháním léčených sakubitril-valsartanem.4-9 Použití Roche NT-proBNP může pomoci podpořit vaše klinická rozhodnutí při poskytování nejlepší péče o pacienta, zejména pokud není léčebný režim pacienta v době prezentace patrný. 

 

Trend koncentrace Roche NT-proBNP v čase může poskytnout důležité prognostické informace.1,2

Prognostický diagram Roche NT-proBNP
 • Zvýšené hodnoty Roche NT-proBNP predikují velmi nepříznivé výhledy a rostoucí hodnoty identifikují rostoucí riziko8,10,11
 • Významné snížení Roche NT-proBNP je spojeno s lepší prognózou a zlepšenými klinickými výsledky8,10-13
 • V PARADIGM-HF poskytly změny Roche NT-proBNP v průběhu srdečního selhání důležité prognostické informace a mohou pomoci identifikovat pacienty s rizikem hospitalizace a úmrtnosti pro srdeční selhání1,2,8
Máte nějaké dotazy?
Kontaktujte nás

Zkratky

NT-proBNP: N-koncový prohormon mozkového natriuretického peptidu

 

Odkazy 

 1. Masson et al. (2008). J Am Coll Cardiol. 52, 997–100
 2. Januzzi (2012). Arch Cardiovasc Dis. 105, 40–50
 3. Pellicori et al. (2017). Eur J Heart Failure. 19, 768–778 
 4. Yancy et al. (2017). Circulation. 136, e137–e161
 5. Entresto. Summary of Product Characteristics. EMA approval. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004062/WC500197536.pdf [Z 23. ledna 2018]
 6. Januzzi (2016). Clin Chem. 62(5), 663-665
 7. Entresto, Switzerland approval. Fachinformation des Arzneimittel-Kompendium der Schweiz®, Compendium.ch: https://compendium.ch/mpro/mnr/26799/html/de [Z 24. ledna 2018]
 8. Zile et al (2016). J Am Coll Cardiol. 68, 2425–2436
 9. McKie and Burnett (2016). J Am Coll Cardiol. 62, 2437–2439
 10. Chiong et al. (2010). Heart Fail Rev. 15, 275–291
 11. Weiner et al. (2012). Eur J Heart Fail. 15, 342–351
 12. Gaggin et al. (2013). Congest Heart Fail. 19, 135–42
 13. Deberadinis and Januzzi. (2012). Curr Opin Cardiol. 27, 661–668