Článek

Úrovně Roche NT-proBNP odrážejí prognózu srdečního selhání a mohou pomoci při plánování propuštění

Měření Roche NT-proBNP během pobytu v nemocnici může pomoci při plánování propuštění.1

 

Absolutní hodnota Roche NT-proBNP před propuštěním a relativní změna Roche NT-proBNP během hospitalizace mohou poskytnout důležité prognostické informace.2 Spolehněte se na Roche NT-proBNP jako pomůcku identifikace pacientů s rizikem opětovné hospitalizace nebo úmrtí do 6 měsíců.3-5

Relativní změny koncentrace Roche NT-proBNP v krvi pacienta pomáhají předvídat riziko pacientů z hlediska opětovné hospitalizace a úmrtnosti.3,4

Tabulka propuštění z nemocnice Roche NT-proBNP

Pacienti, jejichž hladina Roche NT-proBNP se během hospitalizace snížila o ≥ 30 %, měli nižší riziko opětovné hospitalizace nebo úmrtnosti do 6 měsíců.3

Nejnepříznivější prognózu měli pacienti, u kterých došlo v průběhu jejich přijetí ke zvýšení hladin NT-proBNP o ≥ 30 %.3

Další studie ukázala, že 6měsíční úmrtnost byla dvakrát vyšší u pacientů se snížením NT-proBNP o ≤ 30 % ve srovnání s pacienty se snížením NT-proBNP o > 30 %.4

Absolutní hodnota NT-proBNP při propuštění pomáhá předvídat riziko zpětné hospitalizace a úmrtnosti.5

Graf Roche NT-proBNP propuštění z nemocnice versus úmrtnost

Pacienti s vyšší absolutní hladinou Roche NT-proBNP při propuštění měli vyšší riziko opětovné hospitalizace a úmrtí do 6 měsíců.4,5

Máte nějaké dotazy?
Kontaktujte nás

Zkratky

NT-proBNP: N-koncový prohormon mozkového natriuretického peptidu

 

Odkazy

  1. Yancy et al. (2017). Circulation. 136, e137–e161
  2. Januzzi et al. (2012). Arch Cardiovasc Dis. 105, 40–50
  3. Bettencourt (2004). Circulation. 110, 2168–2174
  4. Salah et al. (2014). Heart. 100, 115–125
  5. Stienen et al. (2015). Eur J Heart Fail. 17, 936–944