Článek

cobas® pro integrovaná řešení V jednoduchosti je dokonalost

Standardizujte provoz laboratoře pomocí integrovaných řešení cobas®.

 

Laboratoře dnes stojí před náročným úkolem – mají poskytovat vysoký standard laboratorních služeb s využitím méně prostředků. Neustálý tlak i vlastní snaha laboratoří o vyšší objem i kvalitu testování, zvyšování efektivity laboratorního provozu a poskytování spolehlivých a precizních výsledků jsou ale omezovány nedostatkem kvalifikovaného personálu a zásadními rozpočtovými limity. V zájmu pomoci laboratořím čelit těmto kritickým požadavkům přichází Roche s novým řešením pro země akceptující značku CE. Díky zjednodušení práce s vybavením a zefektivnění procesů představuje nový cobas® pro integrovaná řešení zásadní inovaci v rozvoji laboratorních diagnostických postupů, zlepšování uživatelské zkušenosti a zkvalitňování klinických výsledků.

 

Výchozí poznatky:

 

Tato nová generace sérologických (SWA) řešení je inspirována naší misí zvýšit rychlost a spolehlivost rozhodnutí týkajících se léčby pacientů. Z naslouchání našim zákazníkům víme, že i když čelí řadě různých výzev, některé problémy v laboratoři mají společné:

 

 • Neefektivní využívání zdrojů a neočekávaná přerušení, která způsobují zpoždění v dodávání pacientských výsledků
 • Omezený prostor pro správu rostoucího objemu testů
 • Časově náročná a rutinní manuální práce, která brání personálu laboratoře soustředit se na věci, na kterých záleží
 • Nepředvídatelná budoucnost s neustálou potřebou přístupu k inovacím

 

Právě tato čtyři hlavní zjištění inspirovala vývoj cobas® pro integrovaných řešení.

 

Implementace poznatků do inovací za účelem zlepšení péče o pacienta:

 

„Tato nová generace sérologických (SWA) řešení je inspirována naší misí zvýšit rychlost a spolehlivost rozhodnutí týkajících se léčby pacientů,“ řekl Thomas Schinecker, vedoucí oddělení centralizovaných a POC řešení ve společnosti Roche Diagnostics. „Abychom toho dosáhli, usilujeme o zjednodušení laboratorního provozu našich zákazníků, aby mohli své každodenní povinnosti vykonávat efektivně. Zvyšování automatizace a minimalizace provozních zásahů se systémem cobas® pro integrovaná řešení zlepší nejen produktivitu, ale i spolehlivost a rychlost zpracování při poskytování pacientských výsledků“.

 

Ve světle těchto poznatků nabízí systém cobas® pro integrovaná řešení řadu inovativních funkcí, které slouží k optimalizaci každodenních činností laboratorního personálu a pomáhají mu věnovat většinu času důležitým úkolům a naopak investovat méně času do rutinních manuálních operací.

 

 1. Automatizovaná denní a týdenní údržba snižuje čas nutný k pravidelné manuální údržbě.
 2. Více testů v kazetách cobas c green pack a cobas e green pack umožňuje dlouhé časové intervaly mezi uživatelskými zásahy a menší pracovní zatížení při objednávání reagencií a manipulaci s nimi.
 3. Stabilita reagencií na palubě zvyšuje produktivitu laboratorního týmu. Reagenční kazeta pro imunochemii nabízí až 4měsíční, reagencie pro klinickou chemii až 6měsíční stabilitu.
 4. Doplňování reagencií a spotřebního materiálu kdykoli během dne bez nutnosti přerušit nebo zastavit chod přístroje umožňuje nepřetržitý provoz.
 5. S novým kalibračním konceptem cobas® AutoCal ušetříte ročně až 92 hodin provozu
 6.  Zvýšená integrita vzorků a bezkonkurenční čistota při používání cobas® SonicWash
 7. Nejširší nabídka sérologických (SWA) stanovení sloučená do jediné platformy pomáhá zákazníkům efektivně využívat prostor.1

 

Společnost Roche je přesvědčena o tom, že udržitelnost zdravotní péče v budoucnosti závisí na diagnostice, která pomůže snížit náklady a počet hospitalizací díky pokročilému přístupu k léčbě a péči o pacienty. I proto se na vývoj inovací díváme z hlediska potřeb budoucích laboratoří a zdravotníků. Důkazem této skutečnosti je i nejnovější přírůstek v rodině sérologických (SWA) laboratorních řešení, cobas® pro integrovaná řešení.

Prostřednictvím systému cobas® pro integrovaná řešení reaguje společnost Roche Diagnostics na zákaznickou potřebu revolučního řešení, která nabízí větší míru kontroly, flexibility a zjednodušení pracovních postupů pro podporu rychlých a precizních klinických výsledků pacientských testů.

 

Odkazy:

 1. Stav k 1. květnu 2018. Zdroj: Abbott website Alinity, Abbott website ARCHITECT ci8200, Siemens website Atellica, Siemens website ADVIA, Beckman Coulter website

cobas® pro integrovaná řešení

V jednoduchosti je dokonalost