Článek

Testování INR v místě péče o pacienta

Sebetestování koagulace

Existuje více než jeden způsob testování

 

Jak mohou komplexní řešení CoaguChek® prospět pacientům i vaší praxi.

Monitorování koagulace

Výhody testování v místě péče o pacienta

Testování v místě péče o pacienta (POCT) je srovnatelné s laboratorním testováním při měření INR co se týče přesnosti1–3 a správnosti3–6 výsledků a klinické shody při rozhodování o dávkování VKA. 3,6,7

Systémy CoaguChek nabízejí komplexní řešení, které vám pomůže zlepšit kvalitu péče, efektivitu pracovního postupu i spokojenost pacienta.

 

Pro více informací

Zefektivnění vašeho pracovního postupu

POCT zvyšuje účinnost managementu antikoagulace a efektivitu pracovního postupu oproti běžné péči tím, že umožňuje: 

 • Kratší návštěvy zdravotnických zařízení13-15
 • Nižší pracovní zatížení9,14
 • Rychlejší klinická rozhodnutí včetně okamžité úpravy dávky přímo na místě9,14,16,17

Zlepšení péče o pacienta a vyšší spokojenost

Pacienti léčeni pomocí POCT se ve srovnání s pacienty léčenými obvyklým způsobem pohybují delší dobu v terapeutickém rozmezí a jejich hodnoty se méně často nachází mimo něj.18-20

Výsledkem je:

 • Méně komplikací souvisejících s léčbou9,21
 • Méně hospitalizací a návštěv oddělení pohotovosti9,21
 • Vyšší spokojenost pacientů13,22,23

Zvýšení příjmů a snížení nákladů

Ekonomická hodnocení prokázala, že testování POCT je nákladově efektivní alternativou k běžné péči24,25 a souvisejí s ním:

 • Snížené provozní náklady zdravotnického zařízení14,22
 • Zvýšená tvorba příjmů v některých zdravotnických zařízeních9
 • Úspora nákladů v důsledku nižšího počtu hospitalizací a návštěv oddělení pohotovosti9,10
 • Možnost snížit náklady na systém zdravotní péče24-26

Stojí za pozornost

 

Zkratky

INR: mezinárodní normalizovaný poměr VKA: antagonista vitaminu K

 1. Bonar et al. (2015). Semin Thromb Hemost 41, 279–286
 2. Plesch et al. (2008). Thromb Res 123, 381–389.
 3. Christensen et al. (2012). J Thromb Haemost 10, 251–60 
 4. Meneghelo et al. (2015). Int J Lab Hematol 37, 536–543
 5. Plesch et al. (2009). Int J Lab Hematol 31, 20–5 
 6. Dillinger et al. (2016). Thromb Res 140, 66–72
 7. Colella et al. (2012). Blood Coagul Fibrinolysis 23, 172–174
 8. Larsson et al. (2015). Ups J Med Sci 120, 1–10
 9. Wurster & Doran. (2006). Dis Manag 9, 201–209
 10. Rudd & Dier. (2010). Pharmacotherapy 30, 330–338
 11. Shaw et al. (2014). Int J Pharm Pract 22, 397–406
 12. Gubala et al. (2012). Anal Chem 84, 487–515
 13. Kong et al. (2008). Ann Hematol 87, 905–910
 14. Fernholm & Hermansson. (2015). BMJ Qual Improv Rep 4, pii: u208905.w3692
 15. Kasinathan et al. (2016). OALib J 3, e242281
 16. Smith et al. (2012). Am J Med Sci 344, 289–293
 17. Richter et al. (2016). Ann Pharmacother 50, 645–648
 18. Harrison et al. (2015). Int J Pharm Pract 23, 173-181
 19. Okuyama et al. (2014). Circ J 78, 1342–1348
 20. Mearns et al. (2014). Thromb J 12, 14
 21. Karlsson (2016). BMJ Qual Improv Rep 5, pii: u211003.w4421
 22. Chan et al. (2006). Br J Clin Pharmacol 62, 601–609
 23. Thompson et al. (2009). Pharm Pract (Granada) 7, 213–217
 24. Health Quality Ontario. (2009). Ont Health Technol Assess Ser 9, 1–114
 25. Claes et al. (2006). Value Health 9, 369–376  
 26. Gerkens et al. (2012). J Thromb Thrombolysis 34, 300–309