Článek

Zdravotní péče při infekčních onemocněních

Prevence šíření infekčních onemocnění

Omezení šíření infekčních chorob je válka vedená na mnoha frontách. V mnoha případech je rychlá a přesná diagnóza prvním a nejúčinnějším krokem při řešení této výzvy, přičemž informace a vzdělávání jsou kritickými kontrolními nástroji.


Screening je první obrannou linií, a to nejen pro jednotlivce, kterému hrozí zhoršení stavu, ale i pro širší komunity. Poskytovatelé zdravotní péče mohou sdílet údaje o výskytu choroby s výzkumnými pracovníky a vládními úřady, což umožňuje vytváření akčních plánů pro řízení zdraví na individuální, místní nebo dokonce národní úrovni.

Screening

 

 

Osvědčené postupy screeningu

I když je pro pacienty s jasnými příznaky nutné zajistit přístup k nejaktuálnějším klinickým informacím a diagnostickým nástrojům, existují i jiné situace, kdy je proaktivní přístup ke screeningu a zásahům zdravotní péče vhodný v rámci prevence šíření infekčních onemocnění.


Zejména je důležité identifikovat zranitelné a vysoce rizikové skupiny, jako jsou těhotné ženy1 a kojenci, starší osoby2, osoby se sníženou imunitou a osoby cestující z oblastí s vysokým výskytem infekčních onemocnění.

 

 

Screening dárců krve je nezbytný pro bezpečný přísun krevních produktů a společnost Roche je lídrem v zajišťování ochrany před infekčními chorobami.
Příspěvek společnosti Roche byl v tomto ohledu takový, že její řešení byla použita při screeningu infekčních onemocnění jedné třetiny darované krve a plazmy po celém světě v roce 2015.3 Roche Diagnostics poskytuje technologie, které podporují včasné a spolehlivé zásobení krví.

Krev
Zítra
Společně na to, co přijde zítra

Účinný a spolehlivý screeningový program je zásadní pro udržení přední linie v oblasti kontroly a prevence infekčních nemocí.

Přístup k nejvhodnějším screeningovým řešením je pro zdravotnické pracovníky jen začátkem. Po kvalitním screeningu mohou následovat spolehlivé diagnostické monitorovací nástroje, které měří virovou zátěž a určují, zda je zvolená metoda či léčba úspěšná.

Společnost Roche činí kvalitní diagnostické testy široce dostupnými, což svědčí o jejím pokračujícím závazku bojovat proti celosvětovému šíření nemocí. Aby mohli poskytovatelé zdravotní péče bojovat po celém světě s infekčními chorobami a potlačovat je, musí být schopni analyzovat, spravovat a sdílet informace, zejména s pacientem, který je v centru dění.

Jakmile se objeví nové hrozby, informované a vybavené systémy zdravotní péče budou schopny reagovat rychleji a přiblížit se k cíli, jímž je vymýcení nemocí. Roche Diagnostics bude i nadále lídrem boje proti infekčním chorobám prostřednictvím neustálé inovace diagnostických řešení jakožto součásti dosažení tohoto konečného cíle: dělat nyní to, co pacienti potřebují v budoucnosti.

 

 

Roche Diagnostics neúnavně pracuje prostřednictvím iniciativ, jako je Global Access Program (GAP), na poskytování kvalitních diagnostických řešení těm, kteří je nejvíce potřebují, ať už jsou kdekoli.

Testování virové zátěže HIV na základě iniciativy GAP vedlo jen v roce 2015 k provedení 1,5 milionu diagnostických testů kojenců3. Od té doby jsme překonali hranici více než sedmi milionů diagnostických testů u kojenců. Tento program přispívá k cíli stanovenému UNAIDS: do roku 2020 bude 90 % lidí znát svůj HIV stav, 90 % nemocných se bude léčit a 90 % léčených bude mít potlačenu virovou zátěž.


V roce 2019 byl program rozšířen o tuberkulózu, hepatitidu B a C a lidský papilomavirus (HPV) a společnost Roche se snaží zúročit své úspěchy s diagnostikou HIV i u těchto tří vážných onemocnění.

Zjistěte více
GAP HIV

Reference


1. Vláda Spojeného království. Aktualizované standardy pro infekční onemocnění v těhotenství. https://phescreening.blog.gov.uk/2018/04/11/updated-standards-for-infectious-diseases-in-pregnancy/ Zpřístupněno 30. října 2019.


2. Zprávy Healio o infekčních onemocněních. Komorbidity a metabolické změny způsobují, že starší lidé jsou náchylnější k infekci.
https://www.healio.com/infectious-disease/news/print/infectious-disease-news/%7Ba029cda7-ca04-4b1e-98ae-677d27670ceb%7D/comorbidities-metabolic-changes-make-elderly-more-susceptible-to-infection
Zpřístupněno 30. října 2019.


3. Údaje v evidenci