Článek

Čtyři nejčastější případy použití: Test SARS-CoV-2 & Flu A/B Rapid Antigen​

SARS-CoV-2

V zájmu optimalizace péče o pacienta snadno rozlišíte mezi SARS-CoV-2 a chřipkou typu A a B pomocí tohoto skutečně integrovaného testu vyžadujícího pouze jediný vzorek.

1. Identifikace infekčních pacientů na ochranu ostatních osob

 
 
Ilustrace pacienta
2. Umožňuje rychlou diagnostiku a diferenciaci mezi SARS-CoV-2 a chřipkou typu A a B


Zjistit více

Ilustrace lékaře

3. Umožňuje optimalizovanou péči o pacienty

 


Zjistit více

Ilustrace poskytovatele péče o pacienta

4. Rychlé testování tam, kde je to nejvíce zapotřebí

 


Zjistit více

Ilustrace pacienta s poskytovatelem péče

Je důležité včas vědět, zda osoba je či není infekční, aby bylo možné infekčního jedince izolovat, a chránit tak ostatní.


COVID-19, chřipka a další respirační onemocnění mají podobné symptomy. Pro poskytovatele péče o pacienta může být obtížné rozhodnout pouze na základě příznaků a symptomů. Pokud pacienti nebudou diagnostikováni, může dojít ke komunitnímu šíření nemoci. Pro poskytovatele péče je naprosto zásadní rychle vyloučit infekci způsobenou vysoce nakažlivým virem, jako je SARS-CoV-2 nebo chřipka typu A a B.


V případě nejistých symptomů poskytnou rychlé výsledky informaci a jistotu také pacientovi.

Ikona účelu

Účel

Izolační opatření pomáhají zabránit infekčnímu jedinci v šíření viru na další osoby.

Ikona osoby

Přínos

Symptomatičtí pacienti a jejich okolí.

Ikona místa

Pracoviště

Nemocnice, kliniky, ordinace, testovací centra, veřejnost, pracovní lékařství, lékárny a další.

Ikona upozornění

Upozornění

Negativní výsledky nevylučují jiné virové nebo bakteriální infekce.

Během pandemie COVID-19 mohou přicházející chřipková období znamenat pro zdravotníky další problém: 


V případě příznaků, které jsou u SARS-CoV-2 a chřipky typu A a B podobné, musí zdravotník rychle zjistit, o kterou infekci se jedná.


Test SARS-CoV-2 & Flu A/B Rapid Antigen snadno rozliší mezi SARS-CoV-2 a chřipkou typu A nebo B pomocí jediného vzorku.

Ikona účelu

Účel

Pro rychlou triáž symptomatických pacientů a rozlišení mezi SARS-CoV-2 a chřipkou typu A a B pomocí jediného vzorku.

Ikona osoby

Přínos

Symptomatičtí pacienti a jejich okolí.

Ikona místa

Pracoviště

Nemocnice, kliniky, ordinace, testovací centra, veřejnost, pracovní lékařství, lékárny a další.

Ikona upozornění

Upozornění

Triáž ≠ diagnóza

Včasné, široce rozšířené a spolehlivé testování na COVID-19 a chřipku je nyní důležitější než kdy jindy, protože pomáhá zdravotníkům diagnostikovat a rozlišit mezi SARS-CoV-2 a chřipkou typu A a B, což jim umožní provádět informovaná rozhodnutí a optimalizovat péči o pacienty.


Společnost Roche se zavázala dodávat přední portfolio antivirotických a imunomodulačních léčebných přípravků proti COVID-19 a chřipce.


Jestliže se zahájí vhodná antivirotická léčba v rané fázi rozvoje onemocnění*, může se zkrátit doba, po kterou pacient trpí příznaky onemocnění COVID-19 nebo chřipky.


*
do 48 hodin od nástupu příznaků

Ikona účelu

Účel

Zahájit léčbu co nejdříve v době, kdy je nejúčinnější.

Ikona osoby

Přínos

Pacienti v raném stádiu onemocnění (do 48 hodin od nástupu příznaků).

Ikona místa

Pracoviště

Nemocnice, kliniky, ordinace, testovací centra, veřejnost, pracovní lékařství, lékárny a další.

Ikona upozornění

Upozornění

Negativní výsledky nevylučují jiné virové nebo bakteriální infekce.

Jakmile SARS-CoV-2 a chřipka typu A a B vstoupí do endemické fáze, mohou se kvůli souběžně narůstajícím počtům nakažených dostávat systémy zdravotní péče a testovací kapacity na hranici svých možností. 


Rychlé testování je realizovatelnou možností, jak pomoci dostat epidemie pod kontrolu zavedením testování ve větším měřítku bez potřeby laboratorní infrastruktury nebo přístrojů. 


Lze tak výrazně rozšířit testovací kapacity a podpořit decentralizované testovací strategie.


Ve vysoce centralizovaných systémech zdravotní péče nebo v odlehlých oblastech může testování vyplnit mezeru v každé situaci, kdy je efektivnější dopravit test k pacientovi, než dopravit pacienta do testovacího zařízení.

Ikona účelu

Účel

Dostupné testování i mimo laboratoř na podporu testovacích strategií a pro rozšíření kapacit, kdekoli a kdykoli je to nejvíce zapotřebí.

Ikona osoby

Přínos

Odlehlá místa, oblasti s malou infrastrukturou, státní orgány, systémy zdravotní péče a jednotlivci

Ikona místa

Pracoviště

Nemocnice, kliniky, ordinace, testovací centra, veřejnost, pracovní lékařství, lékárny a další pracoviště, která se během chřipkového období dostávají na hranici testovacích kapacit.

Ikona upozornění

Upozornění

Rychlejší výsledky jsou důležitější než nižší výkon ve srovnání s laboratorním testováním.

Lékař a pacient

Test SARS-CoV-2 & Flu A/B Rapid Antigen​

Rychlé výsledky, kombinovaný test

Tento rychlý test rozšiřuje kapacity detekce virů, decentralizuje a zpřístupňuje testování, a zároveň zajišťuje optimální péči o pacienta, neboť podporuje informovaná rozhodnutí o stanovení antivirotické léčby.

Máte nějaké dotazy?

 

Neváhejte nás kontaktovat.