Odpověď Roche na pandemii COVID-19

Náš závazek k zastavení pandemie COVID-19

 

Firma Roche se zavázala podpořit globální akce, vedoucí k ukončení pandemie COVID-19. Každý den po celém světě pracujeme s naléhavostí, vášní a záměrem tak, abychom dodávali vysoce kvalitní testy, které jsou nezbytné pro systémy zdravotní péče i pro pacienty.

 

Včasná dostupnost a rychlý přístup ke spolehlivým a vysoce kvalitním testům jsou pro zdravotní péči zásadní.

 

Thomas Schinecker

CEO Diagnostics Division
F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Detekce SARS-CoV-2 u aktuálně infikovaných pacientů s vysokou citlivostí

Laboratorní testy

 

Molekulární test (PCR)

 

cobas® SARS-CoV-2 je PCR test v reálném čase určený pro kvalitativní detekci SARS-CoV-2 ve vzorcích nasofaryngeálních a orofaryngeálních výtěrů  pacientů.

cobas® SARS-CoV-2 Test

 

cobas® SARS-CoV-2 & Influenza A/B je PCR test v reálném čase určený pro kvalitativní detekci a diferenciaci SARS-CoV-2, Influenza A a Influenza B ve vzorcích nosních nebo nosohltanových výtěrů odebraných od pacientů.

cobas® SARS-CoV-2 & Influenza A/B Test

 

Oba testy mohou běžet na plně automatizovaných systémech Roche cobas® 6800 and cobas® 8800 a získaly FDA autorizaci pro nouzové použití. Oba testy jsou k dispozici také pro země akceptující značku CE.

cobas® 6800 System

cobas® 8800 System

Testování v místě péče o pacienta (Point of Care Testing)

 

Molekulární test (PCR)

 

cobas® SARS-CoV-2 & Influenza A/B Test je automatický multiplexní PCR test  v reálném čase určený pro simultánní rychlou in vitro kvalitativní detekci a diferenciaci SARS-CoV-2, chřipky A a chřipky B ve výtěrech z nosohltanu a nosu od pacientů podezřelých z respirační virové infekce.

cobas® SARS-CoV-2 & Influenza A/B Assay

 

Test probíhá na molekulárně-diagnostickém analyzátoru PCR  cobas® Liat® System a má FDA autorizaci nouzového použití. Je k dispozici také pro země akceptující značku CE.

cobas® Liat® System

Rychlé antigenní testy

 

Rychlý test na antigen SARS-CoV-2 je spolehlivý a rychlý chromatografický imunotest pro kvalitativní detekci nukleotidového (N) antigenu SARS-CoV-2 přítomného v lidském nosohltanu nebo nosu.

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Self Test Nasal

SARS-CoV-2 & Flu A/B Rapid Antigen Test

Antigenní testy k objednání v Roche eshopu.

Informace o vlivu mutací ke stažení zde.

 

Detekce imunitní odpovědi pacienta na SARS CoV-2 s vysokou specificitou

Laboratorní testy

 

Test protilátek

 

Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 je imunochemický test in vitro pro kvalitativní detekci protilátek (včetně IgG) proti SARS-CoV-2 v lidském séru a plazmě. Test je určen jako pomůcka při stanovení imunitní reakce na SARS-CoV-2.

Elecsys® Anti-SARS-CoV-2

 

Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S je imunochemický test in vitro pro kvantitativní stanovení protilátek (včetně IgG) proti SARS-CoV-2 spike (S) proteinové receptorové vazebné doméně (RBD) v lidském séru a plazmě.

Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 S

 

Elektrochemiluminiscenční imunochemický test „ECLIA“ je určen k použití na analyzátorech cobas e.

cobas e 411 analyzátor

cobas e 601 modul

cobas e 602 modul

cobas e 801 modul

Elecsys Anti-SARS-CoV-2 test pro laboratorní diagnostiku
Elecsys Anti-SARS-CoV-2
statimový vstup cobas e

Kdy použít který diagnostický test SARS ‑ CoV ‑ 21

 

Spolehlivé diagnostické testy jsou cenné jak pro pacienty aktuálně infikováné virem, tak i pro ty, kteří mají imunitní odpověď proti viru. Je však důležité vědět, které testy se hodí pro daný konkrétní záměr.

icon of a person

Je moje nemoc COVID ‑ 19?

Testy, které odhalí virus

 

Více informací

icon of a person

Jak imunitní systém mého těla reaguje na virus? 

Testy, které určí imunitní odpověď a potenciální imunitu*
 

Více informací

* To, zda imunitu získávají jedinci infikovaní SARS-CoV-2, bude teprve potvrzeno. Zde uvedená data jsou založena na současném vědeckém porozumění této nemoci (duben 2020).

Přehled diagnostických testů SARS-CoV-2 

Podívejte se na toto video (v angličtině), které vysvětluje různé diagnostické testy určené pro SARS-CoV-2 a kdy je nejúčinnější je použít.

 

Zkratky

 

COVID-19: coronavirus disease 2019

 

RT-PCR: polymerázová řetězová reakce v reálném čase

 

 

Reference

 
  1. European Commision (2020). Guidelines on COVID-19 in vitro diagnostic tests and their performance (published 15 April 2020). Available from https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/testing_kits_communication.pdf [Accessed April 2020]