Článek

Současná situace v oblasti infekčních nemocí

Pochopení globální výzvy

Infekční nemoci představují stále přítomnou hrozbu pro zdraví a životní podmínky světové populace. Neexistuje žádná část společnosti, bohatá ani chudá, která by nebyla dotčena. Bez včasného zásahu a preventivních opatření se nemoc může rychle šířit s někdy až katastrofickými účinky.

Zdravotníci čelí při svém úsilí o omezení šíření nemocí mnoha překážkám. Dopad mělo rostoucí globální cestování, změny životního stylu, populační růst, a dokonce i změna klimatu. Zatímco hrozba, kterou představují některé nemoci, ustupuje, nově vznikající patogeny představují pro zavedené procesy screeningu a léčby výzvu.

Laboratorní test

Jako poskytovatel zdravotní péče posouváme hranice a stavíme se proti současnému stavu, abychom předefinovali, co je a není možné.

Správná diagnóza je nezbytná při hledání nových způsobů léčby a možných léků proti vážným světovým zdravotním problémům.

Závazek společnosti Roche k výzkumu a vývoji: Diagnostics investovala v roce 2018 1,5 miliardy CHF a přináší na trh pokročilá řešení v oblasti diagnostického testování, laboratorní efektivity a softwaru pro podporu rozhodování.

Vážné infekční nemoci v číslech

Vědět, proti čemu stojíme, je prvním krokem při stanovení správného postupu.

Prozkoumejte níže uvedené mapy prevalence, abyste lépe porozuměli globální zátěži infekčních nemocí.

Faktory zvyšující výskyt a nebezpečí, které nemoci představují

Boj proti šíření nemocí čelí hrozbám na několika frontách.
Vezměme si například tiché, asymptomatické nebo subklinické infekce. Zastavení šíření těchto infekčních nemocí představuje velkou výzvu a dlouhodobě ovlivňuje zdraví pacientů samotných.

Subklinický průběh infekce
Asymptomatické infekce mohou způsobovat přenos onemocnění na další
osoby, zatímco jejich vlastní onemocnění zůstává neléčeno, čímž se zvyšuje dlouhodobé poškození jejich zdraví. Případně se může stát prvotní příčinou dalšího vážnějšího onemocnění, jako je lidský papilomavirus (HPV), který je spojován s řadou rakovin, včetně rakoviny děložního čípku u žen, a také příčinou různých druhů rakovin u mužů. Spolehlivá diagnostika pomáhá detekovat a monitorovat skrytě probíhající infekce, omezovat šíření infekce a zlepšovat správu nemocí a pacientů.

 

Odolnost vůči lékům

Prevence šíření nemocí se stává dvojnásobně důležitou v době, kdy svět čelí rostoucí hrozbě rezistence na léky. Neregulovaný přístup a nevhodné užívání léčivých přípravků2 vedlo k rostoucí míře rezistence na léky, což každoročně vyústilo v desítky tisíc úmrtí, kterým se lze vyhnout3. Odhaduje se, že 70 % ze dvou milionů4 nemocničních infekcí v USA je rezistentních na alespoň jedno antibiotikum. Kontrola nad multirezistentní tuberkulózou (MDR-TB) a rezistence na antiretrovirotika u HIV jsou jen dvě z nemocí ohrožených rezistencí.


Existují zavedené postupy pro kontrolu šíření, testování a léčbu
většiny známých onemocnění. I přesto jsou ale mnohé komunity ohroženy
nově vznikajícími patogeny, jejichž původ, způsob přenosu a epidemiologie jsou zpočátku nejasné.

Vznikající nemoci

Ještě v roce 2016 vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) naléhavou situaci v oblasti veřejného zdraví, protože zdravotníci bojovali o zvládnutí šíření viru zika5, o kterém je nyní známo, že způsobuje vrozené mozkové abnormality a spouští Guillain-Barreův syndrom.


Závazek společnosti Roche zlepšovat opatření v oblasti veřejného zdraví a její důsledný testovací proces významně přispěl ke snížení hrozby viru zika až do okamžiku, kdy již tato choroba není považována za mimořádnou událost, ale stále představuje významnou výzvu. Přístup k inovativním diagnostickým řešením pomáhá identifikovat a odebrat dárce potenciálně infikované virem zika z nabídky krevních produktů. Jedná se o významný úspěch v rychlé reakci na tuto celosvětovou zdravotní situaci.

Dívat se do budoucna

Pokračující léčba infekčních nemocí představuje pro zdravotníky odlišné výzvy.

S pomocí spolehlivých diagnostických řešení musí být lékaři schopni identifikovat největší zdravotní rizika a navrhnout odpovídající reakci. To může znamenat lokalizovanou prevenci, individuální léčbu po infekci nebo přispění k rozsáhlé změně politiky na národní nebo mezinárodní úrovni. Roche se pyšní rozsáhlou historií poskytování pokročilých testů, které poskytují stále přesnější informace a zachraňují životy. Diagnostika i nadále staví na našem odkazu inovací, které mění a zachraňují život.

Přečtěte si, jak zdravotnictví na tuto výzvu reaguje
Přečtěte si více
Reference
 1. Speciální program UNICEF / UNDP / Světové banky / WHO pro výzkum a výcvik v oblasti tropických nemocí (TDR).
  Globalizace a infekční choroby: Přehled vazeb https://www.who.int/tdr/publications/documents/seb_topic3.pdf Zpřístupněno 30. října 2019.
 2. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Na infekce bakteriemi rezistentními na antibiotika umírá každý rok 33 000 lidí.
  https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/33000-people-die-every-year-due-infections-antibiotic-resistant-bacteria Zpřístupněno ke 30. říjnu 2019.
 3. Centrum pro výzkum a politiku v oblasti infekčních nemocí (CIDRAP). Nadužívání a nadbytečné předepisování antibiotik.
  http://www.cidrap.umn.edu/asp/overuse-overprescribing-of-antibiotics Zpřístupněno ke 30. říjnu 2019.
 4. Světová zdravotnická organizace.Prohlášení o prvním zasedání Nouzového výboru pro mezinárodní zdravotní předpisy (2005) týkajícího se viru zika a pozorovaného nárůstu neurologických poruch a malformací novorozence.
  https://www.who.int/news-room/detail/01-02-2016-who-statement-on-the-first-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-(ihr-2005)-emergency-committee-on-zika-virus-and-observed-increase-inneurological-
  disorders-and-neonatal-malformations
  Zpřístupněno ke 30. říjnu 2019.
 5. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí.WHO končí virus zika jako naléhavou situaci v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu.
  https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/who-ends-zika-public-health-emergency-international-concern. Zpřístupněno 14. listopadu 2019.