Analytický modul cobas e 402

cobas e 402 analytical unit
Máte nějaké dotazy?
Kontaktujte nás

Specifikace reagenční části

 • Typy reagenčních souprav

  cobas e pack green

 • Identifikace reagencií

  RFID

 • Vkládání a vyjímání reagencií

  Manuální

 • Portfolio dostupných metod

  >100

 • Kapacita disku s reagenciemi

  28 reagenčních kazet

 • Stabilita reagencií na palubě

  až 4 měsíce

 • Teplota skladování reagencií

  5–10 °C 

Specifikace vstupní vzorkové jednotky

 • Pipetovací takt

  30 sekund

 • Objem vzorku při pipetování

  4–36 μl (kroky po 1 μl)

 • Detekce hladiny kapaliny

  k dispozici

 • Detekce sraženiny ve vzorku

  k dispozici

 • Detekce pěny ve vzorku

  k dispozici

Specifikace reakčního systému

 • Počet pozic na disku inkubátoru

  38

 • Reakční objem

  120 μl

 • Teplota v inkubátoru

  37 °C ±0,3 °C

 • Reakční doba na test

  9/18/27 min

 • Míchací stanice

  Vortex

Specifikace ECL měřícího systému

 • Měřicí cela

  ECL měřicí cela

 • Počet měřicích cel

  1

 • Maximální provozní kapacita*

  120 testů/hod.

* Provozní kapacita se může lišit v závislosti na kombinaci zadání testů na vzorek

Reference: Uživatelská příručka k cobas® pure integrated solutions, 2/2022, v. 1.1

cobas e 402 je imunochemický modul systému cobas® pure integrated solutions. Je to plně automatizovaný, počítačem řízený diagnostický zdravotnický prostředek in vitro, určený ke kvantitativním a kvalitativním stanovením široké škály imunochemických parametrů v různých biologických kapalinách, např. v séru, plazmě, moči, mozkomíšním moku, plné krvi, slinách aj. K analýze uvedených typů vzorků systém využívá technologii elektrochemiluminiscence. Modul cobas e 402 systému cobas® pure může být provozován vyškolenou obsluhou v klinických laboratořích. Více informací o zdravotnickém prostředku in-vitro najdete na portálu go.roche.com/Navody.

Čelní pohled na systém cobas pure integrated solutions

Laboratorní výsledky, pod které se rádi podepíšete

cobas® pure integrovaná řešení

cobas® pure integrovaná řešení je novým členem rodiny systémů cobas® navrženým tak, aby poskytoval precizní a rýchlé výsledky a zároveň zjednodušoval každodenní laboratorní práci.