Systém cobas h 232

Umožňuje spolehlivou a okamžitou diagnostiku a management pacientů s příznaky a symptomy kardiovaskulárního onemocnění

Obrázek systému cobas h 232 POC
Máte nějaké dotazy?
KONTAKTUJTE NÁS
Bezpečnost

 

 • ID operátora a uzamčení, aby bylo zajištěno použití pouze autorizovaným personálem 
 • ID pacienta a uživatele pro zajištění správné dokumentace výsledků testů
 • Blokování kontroly kvality

 

Kontrola a sledovatelnost

 

 • Vylepšená konektivita prostřednictvím bezdrátové technologie a jedinečná funkce QR kódu minimalizuje chyby a vede ke zvýšené bezpečnosti a efektivnějšímu pracovnímu postupu
 • Připojení ke cobas® POC IT umožňuje další rozšíření sítě testování a zajišťuje evidenci operátorů a kvality z centrální laboratoře 
 • Automatická recertifikace operátorů prostřednictvím akademie cobas zaručuje použití pouze vyškolenými uživateli

 

systém cobas h 232

Systém cobas h 232 POC umožňuje rychle a snadno stanovit troponin T, NT-proBNP, D-Dimer, CK-MB a myoglobin v různých prostředích, jako jsou sanitky, ordinace praktického lékaře, nebo ordinace pohotovosti.

Test Rozmezí měření Termín dodání výsledků Klinické použití
Troponin
40–2 000 ng/l
12 min
Identifikace pacientů s podezřením na akutní infarkt myokardu s vysokým rizikem mortality4
NT-proBNP
60–9 000 pg/ml
12 min
Pomoc při diagnostice pacientů s podezřením na srdeční selhání, při sledování pacientů s kompenzovanou dysfunkcí levé komory a riziku stratifikace pacientů s akutními koronárními syndromy5
CK-MB
1,0–40 ng/ml
12 min
Napomáhá diagnostice akutního koronárního syndromu a infarktu myokardu a vyhodnocuje reinfarkt1
D-Dimer
0,1–4,0 µg/ml
8 min Vyloučení hluboké žilní trombózy a plicní embolie2
Myoglobin
30–700 ng/ml
8 min Včasný ukazatel poškození myokardu, který napomáhá diagnostice akutního koronárního syndromu a infarktu myokardu3

Rychlejší triáž pacientů s podezřením na akutní infarkt myokardu v přednemocniční péči a ordinacích pohotovosti4,8

Výsledek testu Roche CARDIAC POC Troponin T ≥ 50 ng/l umožňuje identifikaci pacientů s vysokým rizikem mortality a pomáhá zajistit rychlé předání na jednotku koronární intenzivní péče nebo katetrizační laboratoři.

Roche NT-proBNP poskytuje další a objektivní výsledky, které pomáhají při diagnostice a léčbě srdečního selhání v primární péči5,9,10

Literatura

 

 1. Příbalový leták Roche CARDIAC CK-MB
 2. Příbalový leták Roche CARDIAC D-Dimer
 3. Příbalový leták Roche CARDIAC M
 4. Příbalový leták Roche CARDIAC POC Troponin
 5. Příbalový leták Roche CARDIAC proBNP
 6. Roche (2016). Uživatelská příručka k systému cobas h 232 POC, verze 6.0.
 7. Bertsch, T. et al. (2010). Clin Lab., 56(1-2), 37-49.
 8. Stengaard C.  et al. (2013). Am. J. Cardiol.  2013; 112:1361-6.
 9. Ponikowski, P. et al. (2016). Eur Heart J, 37(27), 2129-200.
 10. Rutten, F. H. et al. (2016). EPCCS Practical Guidance on Heart Failure Diagnosis and Management in Primary Care. Dostupné na www.epccs.eu/bestanden/cde7c636129164442711916-EPCCS-2016-HF-Diagnosis-webversion.pdf