Analyzátor COBAS INTEGRA® 400 plus

Laboratorní specialista

Obrázek analyzátoru COBAS INTEGRA® 400 plus
Máte nějaké dotazy?
Kontaktujte nás

Hospodárnost

 • Reagencie připravené k použití s dlouhou stabilitou a nízkou četností kalibrace
 • Zjednodušené procesy a snížené náklady
 • Komplexní možnosti testování na kompaktní ploše

 

Klinická hodnota

 

 • Čtyři technologie měření: absorbanční fotometrie, turbidimetrie, fluorescenční polarimetrie, ionselektivní elektrodová potenciometrie
 • Vysoce korelující výsledky napříč všemi platformami cobas®
 • Kyvety na jedno použití k zajištění bezpřenosové analýzy

 

Snadnost použití

 

 • Komplexní možnosti testování na kompaktní ploše
 • Kontinuální vkládání a náhodný přístup ke vzorkům
 • Chlazené úložiště pro dlouhou stabilitu kalibrace

Poskytujte diagnostickou jistotu v širokém portfoliu

K dispozici je více než 140 testů a aplikací, včetně klinické chemie, specifických proteinů, TDM, DAT a HbA1c z plné krve

Vysoká spolehlivost systému

 • Robustní konstrukce systému
 • Detekce sraženiny a přesné pipetování
 • Po celém světě je nainstalováno více než 6 000 analyzátorů

Dokonalé řešení pro testování klinické chemie v laboratořích s 50 až 250 vzorky denně.

 • Výkon až 400 testů/hod.
 • Kompaktní stolní systém pro laboratoře s omezenou podlahovou plochou

Unikátní koncept reagencií

 • Vhodná manipulace se soupravami cobas c
 • Ekonomické použití s vysokou stabilitou a vhodnými velikostmi soupravy