Klinická chemie: kalibrátory a kontroly

Poskytují důvěru ve výsledky testů.

Kalibrátory a kontroly

Zatímco kalibrátory se používají k přizpůsobení zákaznických systémů zavedenému referenčnímu systému nebo metodě, kontroly ověřují úroveň výtěžnosti standardizovaných reagencií a kalibrátorů.

Kalibrátory a kontroly zajišťují spolehlivost a konzistenci výsledků stanovení. Abychom vám pomohli zlepšit laboratorní analytický výkon, nabízíme širokou škálu kalibrátorů a kontrol kvality zahrnujících analyty pro substráty, enzymy, proteiny, monitorování léků a testování zneužívání drog.

Analyzátor klinické chemie Roche – konsolidace bez kompromisů.

Máte nějaké dotazy?
Kontaktujte nás