cobas® 4800 CT/NG Test

Obrázek testu CT/NG cobas® 4800

Jednoduchá cesta k přesným výsledkům

Multiplexní test CT a NG 

Kvalitativní multiplexní test, který souběžně detekuje dva nezávislé cíle v DNA CT – jeden v kryptickém plazmidu a druhý v genomu CT. Díky tomuto principu lze detekovat infekce způsobené CT divokého typu (wild type), švédskou variantou (nvCT) a dalšími kmeny chlamydií, které mohou obsahovat delece v kryptickém plazmidu nebo kryptický plazmid nenesou.

DR-9 je oblast přímé repetice vysoce specifická pro NG, která slouží jako cíl detekce této bakterie. U testu NG nebyla pozorována žádná zkřížená reaktivita s komenzálními bakteriemi rodu Neisseria nebo jinými druhy bakterií.

Vlastnosti a výhody

Snadné a jednoduché použití

  • Snižuje náklady na práci a zkracuje čas pro zaškolení
  • Intuitivní software provede uživatele celým procesem nastavení
  • Obousměrné připojení LIS chrání integritu výsledků a snižuje počet opakovaných úkonů

 

Spolehlivé výsledky

  • Automatický algoritmus vyhodnocení výsledků dodává jednoznačné pozitivní, negativní nebo neplatné výsledky

 

Kontrola kvality v každém kroku

  • Ke každému vzorku se přidává interní kontrola využívající identickou randomizovanou interní cílovou sekvenci. Tato kontrola se používá během celého procesu od přípravy vzorků až po amplifikaci a detekci
  • Interní kontrola minimalizuje riziko falešně negativních výsledků následkem inhibice
  • Enzym AmpErase degraduje dříve amplifikované cíle a umožňuje provádět přípravu vzorku a detekci ve stejné laboratoři

Účel použití

 

Tento test využívá amplifikaci nukleových kyselin in vitro ke kvalitativní detekci bakterií Chlamydia trachomatis (CT) a/nebo Neisseria gonorrhoeae (NG) ve vzorcích pacientů.* Detekuje bakterie Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae díky amplifikaci cílové DNA polymerázovou řetězovou reakcí (PCR) a hybridizaci nukleové kyseliny. Tento test je určen k diagnostickému použití i jako nástroj pro screening.

*Seznam schválených typů vzorků poskytne místní zastoupení společnosti Roche.

Stav registrace

Kanada-IVD, CE-IVD, Japonsko-IVD, US-IVD

Příbalové letáky

Příbalové letáky naleznete na webové stránce Roche Diagnostics pro vaši zemi.

Obrázek systému cobas® 4800 System

Související systémy

Systém cobas® 4800 System

Vysoce efektivní a flexibilní pracovní postupy a konsolidovaná nabídka testů poskytují jistotu u každého výsledku. Automatizované nastavení a analýza PCR pomáhají vytěžit maximum z vašich zdrojů a snížit chybovost.