cobas® Cdiff Test

Jak zastavit hrozbu infekce

Řešení jedné z nejčastějších infekcí spojených se zdravotní péčí

 

Pokračující nárůst četnosti a závažnosti onemocnění spojených s bakterií Clostridium difficile (C. difficile) přinesl potřebu rychlého a spolehlivého testování na přítomnost C. difficile, zejména v náchylné populaci seniorů.

 

cobas® Cdiff Test v systému cobas® 4800 kombinuje vysokou senzitivitu testu s rychlou celkovou dobou zpracování a minimálním počtem preanalytických kroků. Přesná a včasná detekce bakterie C. difficile ve vzorcích stolice pacientů usnadňuje včasný zásah pro účinnější kontrolu infekce a prevenci jejího šíření.

Výsledky pro důvěru v klinická rozhodnutí

cobas® Cdiff Test prokázal lepší výsledky v porovnání s přímým kultivačním testováním cytotoxicity ve studii, která zahrnovala více než 1 200 vzorků.

 

  • Selektivní detekce genu specifického pro toxin bakterie C. difficile z homogenizovaných vzorků stolice s použitím technologie PCR v reálném čase
  • Detekce širokého spektra typů toxinu a ribotypů
  • Generujte automaticky robustní výsledky s použitím patentovaných, moderních algoritmů

Každý vzorek se počítá

Ve srovnání s jinými testy schválenými FDA a/nebo certifikátem CE vykazuje cobas® Cdiff Test 4× nižší míru inhibice a 2× nižší míru celkové chybovosti. Nižší míra inhibice znamená méně opakování vzorků, méně příležitostí k chybě a lepší péči o pacienty.

RMD Mikrobiologie cobas-cdiff-4800 míra inhibice a chybovosti testu

Zkraťte čas manuálních úkonů s flexibilním, automatizovaným pracovním postupem

Efektivně k přesným výsledkům

 

cobas® Cdiff Test vyžaduje pouze 3 jednoduché kroky v rámci přípravy vzorku, což minimalizuje celkovou nutnost manipulace.

RMD Mikrobiologie cobas-cdiff-4800 tři kroky

Kratší čas manuálních úkonů znamená delší dobu, kterou můžete strávit jinou prací.

cobas® Cdiff Test vyžaduje až o 74 % kratší čas manuálních úkonů než konkurenční platformy.

RMD Mikrobiologie cobas-cdiff-4800 grafika manuálních úkonů v testu

Možnost zpracovávat různé testy současně

cobas® 4800 System nabízí flexibilitu s možností souběžného zpracovávání vzorků. Vzorky pro cobas® Cdiff Test lze zpracovávat s různými testy a typy vzorků v jediném běhu, včetně následujících:

 

  • Stolice (cobas® Cdiff)
  • Výtěr z nosu (cobas® MRSA/SA)
  • Anogenitální léze (cobas® HSV 1 a 2)

Účel použití

cobas® Cdiff Test v systému cobas® 4800 je automatický, kvalitativní test pro in vitro diagnostiku, který využívá polymerázovou řetězovou reakci (PCR) v reálném čase k přímé detekci genu toxinu B (tcdB) toxigenní bakterie Clostridium difficile v amorfních (kapalných nebo měkkých) vzorcích stolice získaných od pacientů s podezřením na infekci C. difficile (CDI). cobas® Cdiff Test je určen k použití jako pomůcka v diagnostice CDI ve spojení s klinickými a epidemiologickými rizikovými faktory.

Označení CE-IVD.

Tento produkt není registrovaný ve všech státech jako in vitro diagnostika (IVD); další informace poskytne příslušný zástupce společnosti Roche.

Stav registrace

Označení CE-IVD

Příbalové letáky

Příbalové letáky naleznete na webové stránce Roche Diagnostics pro vaši zemi.

RMD Mikrobiologie pro systém cobas 4800 System

Související systémy

Vysoce efektivní a flexibilní pracovní postupy a konsolidovaná nabídka testů poskytují jistotu u každého výsledku. Automatizované nastavení a analýza PCR pomáhají vytěžit maximum z vašich zdrojů a snížit chybovost.