cobas® Cdiff

Obrázek testu cobas® Cdiff

Zastavte šíření infekce

Clostridium difficile (C. diff) je nejčastější infekce spojená se zdravotnickými zařízeními způsobující průjem vyvolaný antibiotiky, který může vést k pseudomembránové kolitidě s nebezpečím následného úmrtí. C. diff má enormní vliv celosvětově na systémy zdravotní péče. Každý rok se v Evropě vyskytne 124 0001 případů infekce Clostridium difficile (CDI) a EU tím vzniknou náklady až 3 miliardy EUR ročně.2

Vlastnosti a výhody

  • Celková doba do vydání výsledku je 20 minut, přispívá včasné diagnostice a léčbě
  • Snadné použití s jednoduchým pracovním postupem, kratší čas manuálních úkonů (méně než minuta; není požadováno žádné vortexování ani precizní pipetování) a snadná interpretace výsledků 
  • Včasné přijetí odpovídajících opatření s cílem omezit šíření infekce.

Účel použití

 

 cobas® Cdiff Nucleic Acid Test pro systém cobas® Liat® System je automatizovaný, kvalitativní test in vitro diagnostiky, který využívá polymerázovou řetězovou reakci (PCR) v reálném čase k detekci genu toxinu B (tcdB) toxigenní bakterie Clostridium difficile v amorfních (kapalných nebo měkkých) vzorcích stolice získaných od pacientů s podezřením na infekci C. difficile (CDI). cobas® Cdiff Nucleic Acid Test slouží jako rychlá pomůcka pro diagnostiku CDI ve spojení s klinickými a epidemiologickými rizikovými faktory.

cobas® Liat® System je komerčně dostupný na vybraných trzích. Tento produkt není registrovaný ve všech státech jako in vitro diagnostika (IVD); další informace poskytne příslušné zastoupení společnosti Roche.

Stav registrace

CE-IVD

Příbalové letáky

Příbalové letáky naleznete na webové stránce Roche Diagnostics pro vaši zemi.

Literatura

 

1. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Clostridium difficile infections. ecdc.europa.eu/en/healthtopics/healthcare-associated_infections/clostridium-difficile-infections/pages/clostridium-difficile-infections.aspx. Přístup 17. února 2017.

2. Nadace C Diff. C. difficile Infection CDI – European Clinician Consensus Report with Recommendations for Improved Management of CDI. 2014. cdifffoundation.org/2014/11/24/c-difficile-infection-cdi-european-clinician-consensus-report-with-recommendations-for-improved-management-of-cdi. Přístup 17. února 2017.

Související informace