cobas® CHIKV/DENV

PCR v reálném čase na základě testu pro screening dárců na virus chikungunya a dengue

cobas CV DV

Široké pokrytí virů chikungunya a dengue, „ready-to-use“

Duplexní detekce nebezpečných arbovirů

cobas® CHIKV/DENV je duplexní test založený na PCR v reálném čase k detekci RNA viru chikungunya (CHIKV) a RNA viru dengue (DENV) pro použití v systémech cobas® 6800 a cobas® 8800.

Vlastnosti a výhody

  • Poskytuje pokrytí všech 3 hlavních genotypů CHIKV: asijský, východo-/centrálně-/jihoafrický a západoafrický
  • Detekuje hlavní sérotypy viru dengue (sérotypy DENV 1-4)
  • „Ready-to-use“ reagencie – není požadováno rozmrazování, rozpouštění ani míchání
  • Stabilizované reagencie pro PCR v reálném čase nevyžadují kalibraci
  • Interní kontrola během celého procesu pomáhá zajišťovat integritu výsledku
  • Skutečně pozitivní externí kontroly cobas® CHIKV/DENV Control Kit, které nemají vliv na výpočet výsledku

Snižte riziko přenosu chorob při transfúzi

cobas®  CHIKV/DENV byl navržen pro systémy cobas® 6800 a 8800  souběžně s dalšími testy. Pomáhá reagovat na proměnlivé požadavky na detekci viru dengue, viru chikungunya nebo obou patogenů na základě sezónních nebo regionálních potřeb testování.

Účel použití

Účel použití

Test cobas® CHIKV/DENV pro použití v systémech cobas® 6800/8800 Systems je kvalitativní vitro test pro přímou detekci RNA viru chikungunya (CHIKV) a RNA viru dengue (DENV), sérotypy 1–4 v lidské plazmě.

Test je určen k používání pro screening vzorků dárců na RNA CHIKV nebo RNA DENV samostatně, nebo screening RNA virů CHIKV a DENV současně v plazmě od jednotlivých lidských dárců, včetně dárců plné krve, krevních složek a dalších žijících dárců. Tento test je rovněž určen ke screeningu dárců orgánů a tkání při odebírání vzorků od dárců, jejichž srdce stále bije. Plazmu od všech dárců lze vyšetřit jako jednotlivé vzorky. U dárců plné krve a krevních složek lze vzorky plazmy testovat individuálně nebo v poolech vytvořených z alikvotů jednotlivých vzorků.

Tento test není určen k analyzování vzorků pupečníkové krve.

Tento test není určen k používání jako pomůcka při diagnostice CHIKV nebo DENV.

Stav registrace

CE-IVD