cobas® DPX

Duplexní test na parvovirus B19 a HAV

Obrázek testu cobas® DPX pro detekci parvoviru B19 a HAV v krvi dárců

Přesná kvantifikace DNA parvoviru B19 a vysoká citlivost na RNA HAV

 

cobas® DPX je duplexní test PCR na parvovirus B19 (B19V) a virus hepatitidy A (HAV) v reálném čase pro použití v systémech cobas® 6800 a 8800.

Vlastnosti a přednosti

Vlastnosti testu cobas® DPX 

 

  • Detekuje genotypy 1, 2, a 3 B19V a genotypy I, II a III hepatitidy A
  • Široký, lineární, dynamický rozsah přes 7 koncentračních řádů koncentrace pro parvovirus B19
  • Nastavitelné limity titru B19V na základě velikosti poolu pro přiměřeně rychlou dekonstrukci poolu
  • Pro poskytnutí kvantitativních výsledků pro B19V využívá mezinárodní standard WHO.

 

Přednosti

 

  • Reagencie připravené k použití bez nutnosti rozmrazování, rozpouštění a míchání
  • Stabilizované reagencie testu PCR v reálném čase nevyžadují kalibraci
  • Vnitřní kontrola procesu zajišťuje integritu výsledků
  • Sada kontrol cobas® DPX poskytuje pozitivní externí kontrolní materiál, který neovlivňuje výpočet výsledku
  • Může probíhat současně s jinými testy v systémech cobas® 6800 a 8800
Použití

Použití

Test cobas® DPX je test in vitro pro přímou kvantifikaci DNA genotypů 1, 2 a 3 parvoviru B19 a pro přímou kvalitativní detekci RNA genotypů I, II a III viru hepatitidy A (HAV) v lidské plazmě.

Tento test je určen pro použití jako test v průběhu procesu pro samostatnou kvantifikaci DNA B19 nebo pro současnou kvantifikaci DNA parvoviru B19 DNA a detekci RNA HAV RNA v plazmě určené pro další výrobu, získané od dárců plné krve, krevních komponent nebo plazmy. Plazmu od všech dárců nebo z výrobních poolů lze testovat jako individuální vzorky nebo v poolech tvořených poměrnými díly individuálních vzorků.

Tento test není určen pro použití u vzorků pupečníkové krve.

Tento test není určen pro použití jako pomůcka při diagnostice parvoviru B19 nebo HAV.

Test cobas® DPX pro použití v systémech cobas® 6800 a cobas® 8800 je test in vitro pro přímou kvantifikaci DNA genotypů 1, 2 a 3 parvoviru B19 a pro přímou kvalitativní detekci RNA genotypů I, II a III viru hepatitidy A (HAV) v lidské plazmě.

Tento test není určen pro použití jako pomůcka při diagnostice parvoviru B19 nebo infekce HAV.

Tento test byl poskytnut organizaci FDA jako matricový soubor a nebude mít normativní klasifikaci. FDA jej nebude certifikovat, poskytovat k němu licenci ani jej nebude schvalovat.

Stav registrace

CE-IVD