cobas® EBV

Obrázek produktu pro test cobas® EBV

Monitorování viru Epstein-Barrové (EBV) u pacientů po transplantaci

Zavedení nového standardu pro pacienty s transplantáty

 

Test cobas® EBV poskytuje spolehlivé, standardizované, vysoce kvalitní výsledky pro klinické rozhodování a zlepšení péče o pacienty s transplantáty, kteří jsou ohroženi infekcí způsobenou EBV, které může přispět k odvržení orgánu. Test je určen pro použití v automatizovaných systémech cobas® 6800 a 8800 v zemích uznávajících značku CE.

 

Vlastnosti a přednosti testu cobas® EBV

 

 • Standardizace – výsledky opakovatelné podle mezinárodního standardu WHO a uváděné v IU/ml pro harmonizaci výsledků testování napříč nemocnicemi a dalšími institucemi
 • Nejmodernější uspořádání – nejlepší výkonnostní parametry ve své třídě uspořádané ve formě testu se dvěma cíli, poskytující tak spolehlivé a reprodukovatelné výsledky a jistotu při klinickém rozhodování
 • Efektivita, flexibilita a jednoduchost – schopnost provádět kritické testování u patientů s transplantáty (CMV, EBV, BKV) z jediného vzorku v systémech cobas® 6800 a 8800 s nejlepší dostupnou nabídkou na trhu, prokázanými výkonnostními parametry a umožněním plné automatizace

 

Virus Epstein-Barrové  

 

Virus EBV by mohl způsobit infekce přenášené transplantátem u pacientů po transplantaci s oslabenou imunitou a je spojován s řadou nádorových onemocnění, jako je například potransplantační lymfoproliferativní porucha (PTLD).1 Včasný zásah diagnostickými nástroji, které jsou nejlepší ve své třídě, poskytuje prakticky využitelné výsledky, které umožňují kvalifikovaná terapeutická rozhodnutí.

Použití

Test cobas® EBV je určen pro použití jako pomůcka při diagnostice a managementu EBV u pacientů po transplantaci. U pacientů absolvujících sledování EBV lze použít sériová měření DNA pro indikaci potřeby potenciálních změn v léčbě a vyhodnocování reakce viru na léčbu.

 

Stav registrace

CE-IVD

Reference

 1. Kanakry JA, a kol. Klinický význam přítomnosti DNA EBV DNA v plazmě a v mononukleárních buňkách periferní krve pacientů s onemocněním EBV a bez něho. Blood. 2016; Apr 21;127(16):2007-17

Test cobas® EBV pro systémy 6800 a 8800* Výkonnostní parametry

 • Typ vzorku

  EDTA plazma:

   

 • Požadovaný minimální objem vzorku

  350 µl

 • Zpracovávaný objem vzorku

  200 µl

 • Analytická citlivost

  18,8 IU/ml

 • Lineární rozsah

  35,0 IU/ml až 1E+08 IU/ml

 • Specifičnost

  100 %

 • Detekované genotypy

  Genotypy 1 a 2

 • Celková přesnost

  SD 0,02 až 0,17 log10

*Není dodáván do Spojených států.