cobas® HCV GT pro použití v systému cobas® 4800

Obrázek produktu cobas® HCV GT pro použití v systému cobas® 4800

Vyvinuté podle klinických potřeb

Určení genotypu HCV
 

Určení genotypu viru hepatitidy C (HCV) před zahájením léčby je implementováno v mezinárodních směrnicích pro léčbu HCV.1-3

cobas® HCV GT je vysoce citlivý test založený na metodě PCR v reálném čase. Slouží ke kvalitativní identifikaci HCV genotypů 1 až 6 a podtypů A a B genotypu 1 v lidské plazmě nebo séru jedinců s chronickou infekcí HCV s použitím systému cobas® 4800.4

Zaměřením na tři různé cílové oblasti v genomu HCV (5’-UTR, Core, NS5B) dosahuje cobas® HCV GT ve srovnání se sekvenováním vynikající přesnosti v genotypizaci i subtypizaci, jakož i schopnosti detekovat oba genotypy ve smíšených infekcích až do poměru 1:100.4

Vlastnosti a přednosti

 • Správně detekuje méně častý genotyp ve smíšených infekcích v průměru v 86 % (směsi 10:1) a v 63 % (směsi 100:1) případů
 • cobas® HCV GT může provést 3 testovací cykly během 8hodinové směny, přičemž čas připadající na manuální úkony je zkrácen o 60 %, což dovoluje maximální průchodnost 90 vzorků/den
 • Optimalizované uspořádání testu s minimálními manuálními zásahy i časem manuálních úkonů
Použití

Použití

Cobas® HCV GT je amplifikační test nukleových kyselin in vitro pro kvalitativní identifikaci genotypů 1 až 6 a podtypů a b genotypu 1 viru hepatitidy C (HCV) v lidské plazmě nebo séru jedinců s chronickou infekcí HCV s použitím systému cobas® 4800, nástroje cobas x 480 pro automatizované zpracování vzorků a analyzátoru cobas z 480 pro automatickou amplifikaci a detekci. Cobas® HCV GT je určen pro použití u vybraných jedinců s chronickou infekcí HCV pro protivirovou léčbu a při určování doby terapeutických režimů podle směrnic k protivirové léčbě.

Přesná genotypizace pro úspěšnou léčbu

Přibližně 130–150 miliónů lidí na celém světě je infikováno chronickou hepatitidou C, přičemž každý rok dochází ke 3 až 4 miliónům nových infekcí.1 Spolehněte se na test cobas® HCV GT pro systém cobas® 4800, který vám zajistí přesnou genotypizací pro stanovení léčby v souladu s mezinárodními směrnicemi.

Stav registrace

CE-IVD

Příbalové letáky

Příbalové letáky naleznete na webové stránce Roche Diagnostics pro vaši zemi.

Literatura

 

 1. Světová zdravotnická organizace (WHO). Informační list č. 164: Hepatitis C. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/. Navštíveno 13. května 2016.
 2. Doporučení EASL k léčbě hepatitidy C z roku 2016. J Hepatol. 2017;66(1):153–194.
 3. Příručka AASLD pro HCV. Příručka pro hepatitidu C: Doporučení AASLD-IDSA pro testování, management a léčbu dospělých infikovaných virem hepatitidy C. Hepatology. 2015.
 4. Příbalová informace testu cobas® HCV GT pro použití v systému cobas® 4800.

Výkonnostní parametry

 • Typy vzorků

  EDTA plazma, sérum

 • Zpracovávaný objem vzorku

  400 µl

 • Přesnost genotypu

  Genotypy 1 až 6: 99,7 %; Genotype 1 podtyp 1a a 1b: 100 %

   

 • Detekované genotypy

  Genotypy HCV 1–6 a podtypy a, b genotypu 1

Obrázek systému cobas® 4800

Související systémy

systém cobas® 4800

Vysoce efektivní a flexibilní pracovní postupy a konsolidovaná nabídka testů poskytují jistotu u každého výsledku. Automatizované nastavení a analýza PCR pomáhají vytěžit maximum z vašich zdrojů a snížit chybovost.