cobas® HEV

Testování hepatitidy E pro screening dárců

Obrázek testu cobas® HEV pro detekci HEV v dárcovské krvi

Širokospektrální test HEV

Detekce patogenu v dárcovské krvi

 

Test cobas® HEV je test PCR v reálném čase pro detekci viru hepatitidy E (HEV) k použití v systémech cobas® 6800 a 8800.

Vlastnosti a přednosti
  • Poskytuje široké pokrytí všech 4 hlavních genotypů HEV
  • Reagencie připravené k použití – nevyžadující rozmrazování, rozpouštění ani míchání
  • Stabilizované reagencie RT-PCR testu nevyžadují kalibraci
  • Vnitřní kontrola kvality pomáhá zajistit integritu výsledků
  • Sada kontrol cobas® HEV založené na pozitivní externí kontrole, která nemá vliv na výpočet výsledku

Výrazně snižuje nebezpečí přenosu při transfúzi

Test cobas® HEV byl navržen pro použití v systémech cobas® 6800 a 8800 a v případě potřeby může probíhat současně s jinými testy. Může pomoci v managementu viru hepatitidy E v poolech plazmy a identifikovat jednotky kontaminované HEV, což zvyšuje efektivitu práce.

Použití

Použití

Test cobas® HEV pro použití v systémech cobas® 6800 a cobas® 8800 je kvalitativní amplifikační test nukleových kyselin in vitro pro přímou detekci RNA viru hepatitidy E (HEV) genotypů 1-4 v lidské plazmě.

Tento test je určen pro screening dárcovských vzorků na RNA HEV ve vzorcích plazmy od individuálních lidských dárců, včetně dárců plné krve, krevních komponent (červených krvinek, destiček a plazmy), jakož i jiných živých dárců. Plazma od všech dárců může být screenována jako individuální vzorky. Při testování dárcovské plné krve a krevních komponent může být prováděno testování vzorků plazmy individuálně nebo plazma může být testována v poolech skládajících se z alikvotů z individuálních vzorků.

Tento test není určen pro použití u vzorků pupečníkové krve.

Tento test není určen pro použití jako pomůcka při diagnostice HEV.

Stav registrace

CE-IVD