cobas® KRAS Mutation Test

Test na mutace KRAS

Odhalí mutace v kodonech 12, 13 a 61 genu KRAS

cobas® KRAS Mutation Test nabízí široké pokrytí mutací kodonů KRAS 12, 13 a 61 pro odhalení pacientů s kolorektální karcinomem, u kterých je nepravděpodobná odezva na terapii s použitím monoklonálních protilátek proti EGFR.

Vlastnosti a výhody

  • cobas® KRAS Mutation Test detekuje hlavní mutace v kodonech 12, 13 a 61 u pacientů s kolorektálním karcinomem
  • cobas® KRAS Mutation Test dokáže detekovat s frekvencí méně než 5 % v tkáni fixované formalínem a zalité v parafínu (FFPET)
  • S použitím cobas® KRAS Mutation Test lze získat robustní, spolehlivé výsledky z jediného 5 µm řezu FFPET s méně než 10 % nádorových buněk
  • Test trvá méně než 8 hodin, takže ošetřující lékař může mít výsledky jen pár dní od přijetí vzorku do laboratoře
  • „Ready-to-use“ reagencie zvyšují efektivitu práce v laboratoři
  • Automatizovaná interpretace výsledků poskytuje konzistentní, objektivní a reprodukovatelné výsledky napříč laboratořemi
Účel použití

Účel použití

Test na mutace KRAS cobas® KRAS Mutation Test k použití se systémem cobas® 4800 System je test založený na PCR v reálném čase určený k odhalení mutací v kodonech 12, 13 a 61 genu KRAS v DNA odvozené z tkání lidského kolorektálního nebo nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) fixovaných formalínem a zalitých v parafínu.

Test na mutace KRAS cobas® KRAS Mutation Test k použití se systémem cobas® 4800 System je test založený na PCR v reálném čase k detekování somatických mutací v kononech 12, 13 a 61 genu KRAS v DNA odvozené z nádorové tkáně lidského kolorektálního karcinomu (CRC) fixované formalínem a zalité v parafínu. Test má sloužit jako pomůcka při odhalování pacientů s CRC, kteří by neměli být léčeni přípravky Erbitux® (cetuximab) nebo Vectibix® (panitumumab), je-li detekována mutace v kodonu 12 nebo 13 genu KRAS. Bezpečnost a účinnost přípravků Erbitux® (cetuximab) a Vectibix® (panitumumab) nebyla stanovena u pacientů, jejichž tumor vykazuje mutaci v kodonu 61. Vzorky se zpracovávají s použitím reagenční soupravy pro přípravu vzorků DNA cobas® DNA Sample Preparation Kit pro manuální přípravu vzorků a analyzátoru cobas z 480 Analyzer pro automatickou amplifikaci a detekci.

 

Test na mutace KRAS cobas® KRAS Mutation Test detekuje následující mutace genu KRAS.

 

 Kodon ID mutace 
 Změna AA
ID COSMIC
 12   c.34G>T
   12C
  516
 12   c.34G>A
   12S   517
 12   c.34G>C
   12R
  518
 12   c.35G>T
   12V
  520
 12   c.35G>A
   12D
  521
 12   c.35G>C
   12A
  522
 13   c.38G>A
   13D
  532
 61   c.181C>A
   61K
  549
 61   c.181C>G
   61E
  550
 61   c.182A>C
   61P
  551
 61   c.182A>G
   61R
  552
 61    c.182A>T
   61L
  553
 61   c.183A>C
   61Hc
  554
 61   c.183A>T
   61Ht
  555

Stav registrace

CE-IVD, US-IVD

Příbalové letáky

Příbalové letáky naleznete na webové stránce Roche Diagnostics pro vaši zemi.

Související systémy

Systém cobas® 4800 System

Vysoce efektivní a flexibilní pracovní postupy a konsolidovaná nabídka testů poskytují jistotu u každého výsledku. Automatizované nastavení a analýza PCR pomáhají vytěžit maximum z vašich zdrojů a snížit chybovost.

Více
Systém cobas® 4800 System