cobas® MTB-RIF/INH

Rychlé otestování rezistence pro odpovídající terapii

Tuberkulóza je bakteriální infekce způsobená druhy bakteriálního komplexu Mycobacterium tuberculosis (TB, MTB). Kmen rezistentní vůči lékům je takový, který je rezistentní vůči minimálně jednomu primárnímu léku používanému pro léčbu tuberkulózy. O TB (MDR-TB) rezistentní vůči více lékům hovoříme v případě rezistence vůči isoniazidu a rifampicinu, což jsou dvě nejúčinnější látky proti TB. O TB (XDR-TB) rezistentní vůči mnoha lékům hovoříme, když vykazuje kmen MDR-TB doplňkovou rezistenci vůči fluorochinolonu a alespoň jednomu dalšímu injekčnímu léku proti TB druhé linie (např. amikacin, kanamycin nebo kapreomycin). V roce 2017 bylo odhadováno, že více než 5 % nových případů TB celosvětově vykazovalo MDR/RR-TB. Četnost MDR-TB se liší podle regionu a je vyšší u dříve již léčených pacientů.

 

 

cobas® MTB-RIF/INH pro použití v systémech cobas® 6800/8800 je automatizovaný, kvalitativní test založený na PCR v reálném čase. Tento reflexní test společně s testem cobas® MTB slouží k detekci mutací genu rpoB bakterie M. tuberculosis, které jsou spojovány s rezistencí vůči rifampicinu a mutací genů katGinhA spojovaných s rezistencí vůči isoniazidu. Test je určen k použití buď na vzorky pozitivního stěru nebo negativního stěru acidorezistentních tyčinek (AFB), vzorky neošetřeného sputa a ošetřeného nebo dekontaminovaného sputa (ošetřený N-acetyl-L-cysteinem / NaOH) a vzorky bronchiální alveolární laváže (BAL), které byly pozitivně testovány na komplex M. tuberculosis testem cobas® MTB. Detekce DNA komplexu MTB divokého typu slouží jako interní kontrola pro monitorování celé přípravy vzorku a procesu amplifikace PCR. Navíc test používá negativní kontrolu a pozitivní kontrolu s nízkým titrem.

MTB-RIF-INH-one-third
Algoritmus molekulární diagnostiky

Umožňuje kompletní diagnostiku a je zásadní pro zajištění odpovídajícího zahájení terapie. Když se u pacienta objeví příznaky tuberkulózy, provede se test cobas® MTB . Pokud je pozitivní, lze u pacienta posoudit rezistenci na léky pomocí testu cobas® MTB-RIF/INH . Pokud je negativní, lze použít test cobas® MAI k detekci netuberkulózní infekce.

Algoritmus molekulární diagnostiky
Účel použití

Test cobas® MTB-RIF/INH pro použití v systémech cobas® 6800/8800 je automatizovaný, kvalitativní in vitro diagnostický test, který využívá PCR v reálném čase, pro přímou detekci mutací genu rpoB Mycobacterium tuberculosis spojovaného s rezistencí vůči rifampicinu a genům katGinhA spojovaných s rezistencí vůči isoniazidu ze vzorků respiračního traktu. Test je určen k použití na vzorky pozitivního stěru nebo negativního stěru acidorezistentních tyčinek (AFB), vzorky neošetřeného sputa a ošetřeného a dekontaminovaného (ošetřený N-acetyl-L-cysteinem/NaOH) sputa a vzorky bronchoalveolární laváže (BAL), které byly pozitivně testovány na komplex Mycobacterium tuberculosis (MTBC) testem cobas® MTB. Tento test je určen pro použití v kombinaci s kultivací a testováním citlivosti na léčivo a jako reflexní test společně s testem cobas® MTB, jako pomůcka v diagnostice nákazy bakterií M. tuberculosis (MDR-TB) rezistentní vůči lékům.

Informace o způsobu objednávání

 Číslo materiálu

 Název produktu

 Testů na jednotku

 07833326190

 cobas® MTB-RIF/INH

 kazeta pro 72 testů

 07833342190

 Souprava pozitivních kontrol cobas® MTB-RIF/INH Positive Control Kit

 16 kontrol × 1 ml každá

 07002238190

 Souprava pufrových negativních kontrol Buffer NegativeControl Kit pro použití v systémech cobas® 6800/8800

 16 kontrol × 1 ml každá

 08185476001

 Mikrobiální deaktivační roztok cobas® Microbial Inactivation Solution

 16 lahví × 30 ml každá

Stav registrace

CE-IVD, neschváleno v USA

Příbalové letáky

Příbalové letáky naleznete na webové stránce Roche Diagnostics pro vaši zemi.

Literatura

 

 1. Global tuberculosis report 2018. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Specifikace a analytická funkčnost

 • Objem vzorku

  Sputum ≥ 0,4 ml, sediment ≥ 0,2 ml

 • Typy vzorků

  Neošetřené sputum, sediment sputa, bronchoalveolární laváž (BAL)

 • Odběr od pacienta

  Za předpokladu, že byl odebrán dostatečný vzorek pacienta, lze provést test cobas® MTB-RIF/INH Test ve spojení s testy cobas® MTB Test a cobas® MAI Test bez nutnosti dvojího preanalytického zpracování

   

 • Zpracování vzorků

  Manuální ztekutění a inaktivace následované sonikací a automatizovanou amplifikací a detekcí v systémech cobas® 6800/8800 Systems

 • Cílové regiony pro PCR detekci

  Osmnáct mutací spojovaných s rezistencí vůči rifampicinu (gen rpoB) a sedm mutací spojovaných s rezistencí vůči isoniazidu (gen katG a region promotoru genu inhA) se detekují několika primery a sondami specifickými pro mutaci.

   

 • Kontroly

  Interní kontrola zajišťuje validitu vzorku. Validitu běhu zajišťuje pufrová negativní kontrola a pozitivní kontrola specifická pro test.

 • Test detekuje:

  Mutace genu rpoB spojované s rezistencí vůči rifampicinu:

  L511P, Q513K, Q513L, Q513P, D516V, D516Y, S522L, S522Q, H526D, H526L, H526N, H526R, H526Y, S531L, S531W, L533P

   

  Mutace genu katG a mutace regionu promotoru genu inhA spojované s rezistencí vůči isoniazidu:

  Gen katG: S315I, S315N, S315T, S315T2

  Region promotoru genu inhA: T-8A, T-8C, C-15T

   

  Testování plazmidů potvrdilo inkluzivitu pro další dvě mutace genu rpoB spojované s rezistencí vůči rifampicinu – S522W a D516G

 • Analytická specificita

  Panel zahrnující 145 bakterií, plísní a virů, včetně těch, které se běžně vyskytují v respiračním traktu nezpůsobil narušení testu vygenerováním falešně pozitivních výsledků

   

 • Analytická senzitivita (mez detekce)

  M. tuberculosis s rezistencí vůči RIF
      94,0 CFU/ml (sputum / sediment BAL)
      182 CFU/ml (neošetřené sputum)
  M. tuberculosis s rezistencí vůči INH
      12,6 CFU/ml (sputum / sediment BAL)
      27,5 CFU/ml (neošetřené sputum)

 • Endogenní interference

  Neovlivněno přítomností zvýšené hladiny žaludečních šťáv, hemoglobinu, lidské plné krve, lidské DNA, mucinu, hnisu a slin

 • Exogenní interference

  Neovlivněno přítomností 48 léků a volně prodejných látek

Klinická funkčnost

MTB-RIF-INH-sensitivity-and-specificity

Heterorezistence

 

Schopnost detekovat mutantní MTB ve smíšené infekci s MTB divokého typu byla potvrzena testováním různých poměrů mutace a divokého typu. Test cobas® MTB-RIF/INH Test detekuje ve vzorcích sputa a sedimentu nízké úrovně koncentrací izolátu kultury MDR MTB (~3 × LoD) na pozadí až 60 % MTB divokého typu.

Systémy cobas® 6800 System a cobas® 8800 System

 

Plně automatizované systémy cobas®  6800/8800 Systems nabízejí nejkratší dobu do získání výsledku s nejvyšší kapacitou a nejdelší dobou možnosti opuštění samostatně pracujícího přístroje mezi automatickými molekulárními platformami. Zároveň laboratořím poskytují vylepšenou provozní účinnost a flexibilitu pro přizpůsobení měnícím se požadavkům testování.

 

„Ready-to-use“ reagencie se uchovávají přímo v systému při vhodných teplotách a monitoruje se jejich exspirace. To umožňuje plynulé zpracování kompletního spektra mykobakterií se zapojením testů cobas® MTB Test, cobas® MAI Test a cobas® MTB-RIF/INH Test s dostupnou nabídkou (HIV, hepatitida, HPV a STI) a získání kvalitních výsledků, které pomohou urychlit řádnou léčbu a omezit šíření infekce.