cobas® PIK3CA Mutation Test

cobas® PIK3CA Mutation Test

Detekce mutace PIK3CA v exonech 1, 4, 7, 9 a 20

cobas® PIK3CA Mutation Test* je test založený na PCR v reálném čase pro kvalitativní detekci a identifikaci mutací v exonech 1, 4, 7, 9 a 20 genu fosfatidylinositol-3-kinázy, katalytické subjednotky alfa izoformy (PI3KCA) v DNA z FFPET vzorku.

Hlavní výhody

 

  • cobas® PIK3CA Mutation Test  vykazuje vyšší citlivost a specificitu v detekci mutací v PIK3CA než Sangerovo sekvenování.1
  • Výsledky testu PIK3CA lze získat z jediného 5 μm úseku FFPET vzorku s > 10 % nádorové tkáně.
  • cobas® PIK3CA Mutation Test lze provést za méně než 8 hodin.
  • Pro zvýšení efektivity laboratoře se reagencie dodávají „ready-to-use“.
  • Testovací soupravy mají trvanlivost 18 měsíců od data výroby.
  • Automatizovaná interpretace výsledků a výstupní zprávy pro test poskytují konzistentní, objektivní a reprodukovatelné výsledky.
  • Byl validován na FFPET vzorcích a dokáže spolehlivě detekovat mutace PIK3CA v exonech 9 a 20 s frekvencí mutace ≥ 5 %.
  • Byla prokázána 99,5% opakovatelnost pro několik vzorků, šarží reagencie, uživatelů, přístrojů a dnů.2

Účel použití

*Pouze pro výzkumné účely. Není určeno pro diagnostické postupy.

Stav registrace

Pouze pro výzkumné účely (RUO)

Příbalové letáky

Příbalové letáky naleznete na webové stránce Roche Diagnostics pro vaši zemi.

Literatura

  1. Příbalový leták testu na mutace PIK3CA cobas® PIK3CA Mutation Test
  2. Na základě údajů v souboru