cobas® PIK3CA Mutation Test

cobas® PIK3CA Mutation Test

Detekce mutace PIK3CA v exonech 1, 4, 7, 9 a 20

cobas® PIK3CA Mutation Test* je test založený na PCR v reálném čase pro kvalitativní detekci a identifikaci mutací v exonech 1, 4, 7, 9 a 20 genu fosfatidylinositol-3-kinázy, katalytické subjednotky alfa izoformy (PI3KCA) v DNA z FFPET vzorku.

Hlavní výhody

 

  • cobas® PIK3CA Mutation Test  vykazuje vyšší citlivost a specificitu v detekci mutací v PIK3CA než Sangerovo sekvenování.1
  • Výsledky testu PIK3CA lze získat z jediného 5 μm úseku FFPET vzorku s > 10 % nádorové tkáně.
  • cobas® PIK3CA Mutation Test lze provést za méně než 8 hodin.
  • Pro zvýšení efektivity laboratoře se reagencie dodávají „ready-to-use“.
  • Testovací soupravy mají trvanlivost 18 měsíců od data výroby.
  • Automatizovaná interpretace výsledků a výstupní zprávy pro test poskytují konzistentní, objektivní a reprodukovatelné výsledky.
  • Byl validován na FFPET vzorcích a dokáže spolehlivě detekovat mutace PIK3CA v exonech 9 a 20 s frekvencí mutace ≥ 5 %.
  • Byla prokázána 99,5% opakovatelnost pro několik vzorků, šarží reagencie, uživatelů, přístrojů a dnů.2

Účel použití

CE-IVD

Stav registrace

CE-IVD

Příbalové letáky

Příbalové letáky naleznete na webové stránce Roche Diagnostics pro vaši zemi.

Literatura

  1. Příbalový leták testu na mutace PIK3CA cobas® PIK3CA Mutation Test
  2. Na základě údajů v souboru