cobas® WNV

Vysoce citlivá detekce viru západonilské horečky pro screening dárců

Obrázek testu cobas® WNV pro detekci západonilského viru v dárcovské krvi

Detekce viru západonilské horečky

cobas® WNV je test založený na polymerázové řetězové reakci (PCR) v reálném čase pro detekci viru západonilské horečky (WNV) v systémech cobas® 6800 a 8800.

 

Vlastnosti a přednosti

Vlastnosti testu cobas® WNV

  • Detekce obou linií WNV (1 a 2)
  • Široké spektrum materiálu vzorků: plná krev, krevní komponenty, orgány a kadaverní tkáně 

 

Výsledky testování, kterému můžete věřit

  • Reagencie připravené k použití – bez nutnosti rozmrazování, rozpouštění nebo míchání
  • Stabilizované reagencie testu nevyžadující kalibraci
  • Vnitřní kontrola procesu zajišťuje integritu výsledků
  • Sada kontrol cobas® WNV poskytuje pozitivní externí kontrolní materiál, který nemá vliv na výpočet výsledku
  • Může probíhat současně s jinými testy v systémech cobas® 6800 a 8800

Výrazně snižuje nebezpečí přenosu infekce při transfúzi

Test cobas® WNV je navržen pro systémy cobas® 6800 a 8800 a umožňuje laboratořím provádějícím screening dárců maximalizovat bezpečnost krve. Proces přitom používá úplnou interní i externí pozitivní kontrolu. Plnou automatizací se zkracuje čas a počet manuálních úkonů.

Použití

Použití

Test cobas® WNV pro použití v systémech cobas® 6800 a cobas® 8800 je kvalitativní test in vitro pro přímou detekci RNA západonilského viru (WNV) v lidské plazmě.

Tento test je určen pro screening dárcovských vzorků na RNA WNV ve vzorcích plazmy od individuálních lidských dárců, včetně dárců plné krve a krevních komponent, jakož i jiných živých dárců. Tento test je také určen pro screening orgánů a tkání dárců, když jsou dárcovské vzorky získány v době, kdy srdce dárce ještě pracuje, jakož i pro testování mrtvých dárců (jejichž srdce nepracuje).

Tento test není určen pro použití u vzorků pupečníkové krve.

Plazma od všech dárců může být screenována jako individuální vzorky. Testování dárcovské plné krve a krevních komponent, jakož i vzorků plazmy může být prováděno individuálně nebo v poolech skládajících se z alikvotů z individuálních vzorků. U dárcovství orgánů a tkání od mrtvých dárců (jejichž srdce nepracuje) lze provádět screening pouze s individuálními vzorky.

Tento test není určen pro použití jako pomůcka při diagnostice infekce WNV.

Test cobas® WNV pro použití v systémech cobas® 6800 a cobas® 8800 je kvalitativní screeningový test nukleových kyselin in vitro pro přímou detekci RNA západonilského viru (WNV) v lidské plazmě.

Tento test je určen pro screening dárcovských vzorků na RNA WNV ve vzorcích plazmy od individuálních lidských dárců, včetně dárců plné krve a krevních komponent, jakož i jiných živých dárců. Tento test je také určen pro screening orgánů a tkání dárců, když jsou dárcovské vzorky získány v době, kdy srdce dárce ještě pracuje, nebo pro testování mrtvých dárců (jejichž srdce nepracuje).

Plazma od všech dárců může být screenována jako individuální vzorky. Testování dárcovské plné krve a krevních komponent, jakož i vzorků plazmy může být prováděno individuálně nebo v poolech skládajících se z ne více než šesti individuálních vzorků. U všech ostatních dárců mohou být vzorky screenovány pouze jako individuální vzorky.

Tento test není určen pro použití jako pomůcka při diagnostice infekce WNV. Tento test není určen pro použití u vzorků pupečníkové krve.

Stav registrace

CE-IVD, US-IVD