Elecsys® AMH (Anti-Mullerian Hormone)

Poskytování klinicky důvěryhodných a spolehlivých hodnocení ovariální rezervy a predikci odpovědi na kontrolovanou ovariální stimulaci

Elecsys® AMH (Anti-Mullerian Hormone)

Poskytování klinicky důvěryhodných a spolehlivých hodnocení ovariální rezervy a predikci odpovědi na kontrolovanou ovariální stimulaci

Průměrný věk žen při prvním porodu se v mnoha vyspělých zemích za posledních několik desetiletí stabilně zvyšuje. Toto odkládání vede k tomu, že se páry pokoušejí mít děti v období, kdy plodnost žen již klesá.

 

Anti-Müllerian hormon (AMH)

 

AMH je přímým sérovým markerem funkční ovariální rezervy a hraje důležitou roli při hodnocení hladin ovariálních rezerv, a tudíž schopnosti poskytovat vajíčka k oplodnění.1,2

Ukázalo se, že sérové hladiny AMH zůstávají relativně stabilní během menstruačního cyklu a lze je měřit v kterýkoli den cyklu.1,2

AMH je spolehlivým markerem pro predikci odpovědi na kontrolovanou stimulaci vaječníků, a proto může přidat prognostické informace do procesu poradenství a plánování pro neplodné páry hledající léčbu.3

 

 • Plně automatizované, rychlé, citlivé a robustní měření AMH4
 • Vysoká preciznost v celém rozsahu měření dává spolehlivé výsledky4,5
 • Klinická dohoda s Antral-Follicle-Count (AFC)6
 • Věkově specifické referenční intervaly a očekávané hodnoty PCOS (syndrom polycystických vaječníků)5
Elecsys® AMH (Anti-Mullerian Hormone)

Elecsys® AMH (Anti-Mullerian Hormone)

 • Doba měření

  18 min

 • Materiál vzorku

  Sérum a Li-heparinová plazma

 • Správný objem vzorku pro testování

  50 μl

 • Detekční limit

  0,010 ng/ml, (0,071 pmol/l)

 • Rozsah měření

  0,01–23 ng/m, (0,071–164,2 pmol/l)

 • Nepreciznost

  < 5 %

 • LoB, LoD, LoQ

  0,049 pmol/l (0,007 ng/ml), 0,07 pmol/l (0,010 ng/ml), 0,21 pmol/l (0,030 ng/ml)

 • Opakovatelnost

  1,0–1,8 % CV (1,6–140 pmol/l; 0,232–19,6 ng/ml)

 • Mezilehlá preciznost

  2,7–4,4 % CV (1,6–140 pmol/l; 0,232–19,6 ng/ml)

Odkazy

 

 1. Van Disseldorp, J. et al. (2010). Hum Reprod; 25:221–227.
 2. Tsepelidis, S. et al. (2007). Hum Reprod; 22:1837–1840.
 3. The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. (2011). Fertil Steril; 98:1407–1415.
 4. Anti-Müllerian Hormone. Elecsys and cobas e analyzers package insert 2016.
 5. Anckaert E, Öktem M, et al. (2016). Clin Biochem 49(3):260–7
 6. Anderson, R.A., Anckaert, E., Bosch, E. et al. (2015). Fertil Steril; 103(4):1074–1080.e4.