Elecsys® Anti-HCV II

Imunoanalytický test pro kvalitativní stanovení protilátek proti HCV

Elecsys Anti-HCV II

Imunoanalytický test pro kvalitativní stanovení protilátek proti HCV

Virus hepatitidy C je hlavní příčinou onemocnění jater a hlavním zdravotním problémem u více než 71 milionů lidí chronicky infikovaných po celém světě, což vede k 399 000 úmrtím ročně.1 Vzhledem k vysoké míře asymptomatických infekcí je klinická diagnóza obtížná a screeningové testy mají zásadní význam.2

Chronická infekce HCV může vést k cirhóze a hepatocelulárnímu karcinomu, proto je včasná detekce protilátek proti HCV prvním krokem v léčbě chronické hepatitidy a při výběru pacientů vyžadujících léčbu.3

Elecsys® Anti-HCV II se používá k prokázání přítomnosti protilátek proti HCV během akutní a chronické infekce a po zaléčené infekci.

Elecsys® Anti-HCV II

Elecsys® Anti-HCV II

 • Systémy

  Analyzátor cobas e 411 a moduly cobas e 601, cobas e 602 a cobas e 801

 • Doba měření

  18 minut

 • Princip měření

  Jednostupňový sendvičový test s dvojitým antigenem

 • Kalibrace

  2bodová

 • Interpretace

  COI < 0,9 = nereaktivní
  0,9 ≤ COI < 1,0 = šedá zóna
  COI ≥ 1 = reaktivní

 • Materiál vzorku

  Sérum odebrané pomocí standardních zkumavek nebo zkumavek obsahujících separační gel. Li-heparin, Na-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA, ACD, CPDA a Na-citrátová plazma. Lze použít zkumavky na plazmu obsahující separační gel.

 • Správný objem vzorku pro testování

  50 μl analyzátor cobas e 411 a moduly cobas e 601 a cobas e 602
  30 μl modul cobas e 801

 • Stabilita na palubě

  31 dní při nepřetržitém skladování na palubě (20–25 °C) nebo 7 týdnů a celkem až 80 hodin na palubě (20–25 °C) při střídavém skladování v chladničce a modulech cobas e 601 a cobas e 602
  31 dní modul cobas e 801

 • Mezilehlá preciznost v pozitivních vzorcích

  analyzátor cobas e 411: CV 3,8–5,2 %
  Moduly cobas e 601 a cobas e 602 CV 1,6–4,0 %
  Modul cobas e 801 CV 1,2–2,1 %

 • Relativní citlivost

  100 % (n = 765)

 • Relativní specificita

  99,84 % (n = 6,850 dárci krve)
  99,66 % (n = 3,922 hospitalizovaní pacienti)

Odkazy

 

 1. Global Hepatitis Report 2017. Geneva: World Health Organization; 2017. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255016/1/9789241565455-eng.pdf
 2. Easterbrook, P.J., Roberts, T., Sands, A., Peeling, R. (2017). Diagnosis of viral hepatitis. Current Opinion in HIV and AIDS. 12(3), 302–314.
 3. EASL Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2016 (2017). Journal of Hepatology 66(1), 153–194.