Elecsys® CA 125 II

Roche Elecsys® CA 125 II je test nádorových markerů ve vzorcích krve k podpoře kontroly a sledování pacientek s rakovinou vaječníků a společně s HE 4 k hodnocení rizik pacientek s pánevní masou pomocí algoritmu ROMA.

Elecsys® CA 125 II

Roche Elecsys® CA 125 II je test nádorových markerů ve vzorcích krve k podpoře kontroly a sledování pacientek s rakovinou vaječníků a společně s HE 4 k hodnocení rizik pacientek s pánevní masou pomocí algoritmu ROMA™.

 • CA 125 se nachází ve vysokém procentu ovariálních nádorů epiteliálního původu.1-2
 • CA 125 je široce zmiňován v mezinárodních pokynech pro použití při hodnocení pánevní masy a při léčbě a monitorování recidivy rakoviny vaječníků.3-5
 • U žen s pánevní masou může kombinované použití HE 4 a CA 125 pomocí ROMA (algoritmus rizika malignity vaječníků) zvýšit senzitivitu a specificitu hodnocení rizika rakoviny vaječníků – dokonce i ve stadiích I/II rakoviny vaječníků – ve srovnání se samotným testem CA 125.6-8
 • Kromě toho HE 4 doplňuje CA 125 při identifikaci pacientek s recidivou a progresí onemocnění.9-11

Algoritmus rizika malignity vaječníků (ROMA)

Zobrazit celou tabulku

Algoritmus rizika malignity vaječníků (ROMA)

Hodnocení pánevní masy: algoritmus rizika malignity vaječníků (ROMA)


PI = −12,0 + 2,38*LN[HE4] + 0,0626*LN[CA125] PI = −8,09 + 1,04*LN[HE4] + 0,732*LN[CA125]


Index ROMA* [%] = exp(PI) / [1 + exp(PI)] *100


< 11,4 % ≥ 11,4 %
< 29,9 % ≥ 29,9 %
nízké riziko vysoké riziko nízké riziko vysoké riziko
Fujirebio

Klinický přínos #1

 

U žen s pánevní masou může kombinované použití HE 4 a CA 125 pomocí ROMA (algoritmus rizika malignity vaječníků) zvýšit senzitivitu a specificitu hodnocení rizika rakoviny vaječníků – dokonce i ve stadiích I/II rakoviny vaječníků – ve srovnání s testováním samotné CA 125

 • ROMA přesně identifikuje rakovinu vaječníků u 94 % pacientek s pánevní masou.6
 • ROMA má vyšší citlivost než samotný CA 125: Z deseti žen s rakovinou vaječníků ROMA identifikuje o jednu pacientku více než samotný CA 125 (citlivost: ROMA 90 % vs. CA 125 79 %).7
 • ROMA má vyšší specificitu než samotný CA 125: Z deseti žen s benigními gynekologickými onemocněními propouští ROMA jednu další pacientku, kterou by samotný CA 125 zahrnul mezi rakoviny vaječníků (specificita: ROMA 93 % vs. CA 125 86 %).7
 • ROMA má vyšší citlivost a specificitu při detekci stádií I/II rakoviny vaječníků než samotný CA 125.8

 

Klinický přínos #2

 

Nezávislé stanovení HE 4 a CA 125 může zlepšit monitorování rakoviny vaječníků.

 • Hladiny HE 4 nebo CA 125 mohou být zvýšeny u pacientek během monitorování terapie a monitorování recidivy.9-11
 • Při progresi onemocnění vykazují některé pacientky zvýšenou hladinu HE 4 dříve než zvýšení hladiny CA 125 a jiné vykazují zvýšenou hladinu CA 125 dříve než zvýšení hladiny HE 4. Proto HE 4 a CA 125 společně mohou účinně sledovat terapeutickou odezvu.9-11
 • Protože pacienti se zvýšenou hladinou CA 125 při diagnóze mohou při sledování přejít na zvýšenou hladinu HE 4 a naopak, testování HE 4 i CA 125 může identifikovat pacienty s recidivujícím onemocněním, které by samotná CA 125 nezachytila.11

 

Technický přínos

 

Efektivita a spolehlivost pro laboratoř

 • Vykazuje vynikající preciznost v celém rozsahu měření a dává tak spolehlivé výsledky.
 • Používá vzorek nízkého objemu (20 ul).
 • Je rychlý s 18minutovou testovací dobou.
 • Je k dispozici pro použití v séru i plazmě.

Konsolidace 17 testů nádorových markerů je k dispozici na jedné automatizované platformě.

Elecsys® CA 125 II

 • Doba měření

  18 min

 • Správný objem vzorku pro testování

  20 μl

 • Detekční limit*

  LoB 0,6 U/ml

 • Rozsah měření

  0,6–5 000 U/ml

 • Návaznost

  Enzymatický test CA 125 II

 • Materiál vzorku

  Sérum odebrané pomocí standardních zkumavek nebo zkumavek obsahujících separační gel
  Li-herapin, plazma K2-EDTA a K3-EDTA i plazmové zkumavky

Odkazy

 

 1. Clarke-Pearson, D.L. (2009) NEJM 361–2
 2. Kabawat S.E. (1983) Am. J. Clin. Pathol. 79: 98-104
 3. NCCN (National Comprehensive Cancer Network) Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®): Ovarian Cancer Including Fallopian Tube Cancer and Primary Periotoneal Cancer. Version 1.2016
 4. NICE (National Institute for Health and Clinical Exellence) Clinical Guideline: Ovarian Cancer: The Recognition and Initial Management of Ovarian Cancer, z dubna 2011. NICE Clinical Guideline 122.
 5. Ledermann J.A. et al. (2013) Annals of Oncology 24 (Supplement 6): vi24–vi32, 2013
 6. Moore, R.G. et al. (2011) Obstet. and Gynecol. 118: 280–288
 7. Ortiz-Muñoz, B. et al. (2012) Tumor Biol. 35(7): 7249–58
 8. Karlsen, M.A. et al. (2012). Gynecol. Oncol. 127: 379–383
 9. Schummer, M. et al. (2012) Gynecol. Oncol. 125: 65–69
 10. Allard, J. et al. (2008) J. Clin. Oncol. 26 (20. května Suppl): abstract 5535
 11. Escudero, J.M. et al. (2014). Tumor Biol. 35 (Suppl 1): S1–S9