Elecsys® HBsAg II quant II

Imunoanalytický test pro kvantitativní stanovení povrchového antigenu hepatitidy B (HBsAg)

Elecsys HBsAg II quant II

Imunoanalytický test pro kvantitativní stanovení povrchového antigenu hepatitidy B (HBsAg)

Hepatitida B je potenciálně život ohrožující infekce jater způsobená virem hepatitidy B (HBV). Přenáší se kontaktem s krví nebo jinými tělesnými tekutinami infikované osoby.1

Toto onemocnění neodeznívá spontánně: U dospělých přibližně 5 % akutních infekcí přejde do chronického průběhu s různým stupněm závažnosti; u kojenců se rozvine chronická hepatitida B až v 90 % případů.1

Odhaduje se, že s infekcí HBV žije 257 milionů lidí. V roce 2015 vedla hepatitida B k 887 000 úmrtí, většinou na komplikace (včetně cirhózy a hepatocelulárního karcinomu).1 Trvalá ztráta HBsAg se sérokonverzí na anti-HBs nebo bez ní je spojena s úplnou imunitní kontrolou viru, ústupem aktivity chronické hepatitidy B (CHB) a zlepšeným dlouhodobým výsledkem.2-4 

Za cíl funkční léčby CHB je nyní považována seroclearance HBsAg.5 Výsledkem je, že se nyní rutinně používá kvantifikace hladin HBsAg k monitorování přirozené progrese onemocnění a k predikci odpovědi na antivirovou léčbu u pacientů s CHB, kteří dostávají peginterferon alfa-2a a nukleosidové/nukleotidové analogy, a také během klinických studií nových terapeutik HBV.6-7

Elecsys® HBsAg II quant II

Elecsys® HBsAg II quant II

 • Systémy

  Analyzátor cobas e 411 a moduly cobas e 601, cobas e 602 a cobas e 801

 • Doba měření

  18 minut

 • Princip měření

  Sendvičový test

 • Kalibrace

  2bodová

 • Interpretace

  Analyzátor automaticky vypočítá koncentraci analytu (IU/ml) na základě měření Cal1 a Cal2. V případě manuálního předředění je třeba pro manuální výpočet konečného výsledku zohlednit ředicí faktor.

   

 • Materiál vzorku

  Sérum odebrané pomocí standardních zkumavek nebo zkumavek obsahujících separační gel. Li‑heparin, Na‑heparin, K2‑EDTA nebo Na‑citrátová plazma.

 • Správný objem vzorku pro testování

  50 μl analyzátor cobas e 411 a moduly cobas e 601 a cobas e 602
  30 μl modul cobas e 801

 • Stabilita na palubě

  8 týdnů analyzátoru cobas e 411 a modulech cobas e 601 a cobas e 602
  16 týdnů modul cobas e 801

 • Mezilehlá preciznost v pozitivních vzorcích

  analyzátor cobas e 411: CV 2,9–5,3 %
  moduly cobas e 601 a cobas e 602 CV 2,0–5,3 %
  modul cobas e 801 CV 2,1–2,9 %

 • Rozsah měření pro zředěné vzorky*

  analyzátor cobas e 411: 5–13 000 IU/ml
  moduly cobas e 601 a cobas e 602: 20–52 000 IU/ml
  modul cobas e 801: 45–117 000 IU/ml pro 900krát ředěné vzorky a 1 350–3 510 000 IU/ml pro 27 000krát ředěné vzorky

   

 • cobas e flow

  analyzátor cobas e 411: neuvádí se
  moduly cobas e 601 a cobas e 602: neuvádí se
  modul cobas e 801: automatické opakování testu s ředěním nebo bez ředění pro vhodné použití rozšířeného měření

   

* Rozsah měření pro neředěné vzorky: 0,05–130 IU/ml pro všechny platformy

 

Odkazy

 

 1. WHO. Hepatitis B. Fact sheet N°204. Dostupné na: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/en, z listopadu 2017.
 2. Lampertico, P. et al. (2017). EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection. J. Hepatol. 67, 370–398.
 3. Sarin, S.K. et al. (2016). Asian-Pacific clinical practice guidelines on the management of hepatitis B: a 2015 update. Hepatol. Int. 10, 1–98.
 4. Terrault, N.A. et al. (2016). AASLD guidelines for treatment of chronic hepatitis B. Hepatology 63, 261–283.
 5. Lok, A.S. et al. (2017). Hepatitis B cure: From discovery to regulatory approval. J. Hepatol. 67, 847–861.
 6. Cornberg, M., et al. (2017). The role of quantitative hepatitis B surface antigen revisited. J. Hepatol. 66, 398–411.
 7. National Institute for Health and Care Excellence. (2013). Hepatitis B (chronic): diagnosis and management of chronic hepatitis B in children, young people and adults. Dostupné na: http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/14191/64234/64234.pdf, z listopadu 2017.