Elecsys® HBsAg II

Imunoanalytický test pro kvalitativní stanovení povrchového antigenu hepatitidy B (HBsAg)

Elecsys HBsAg II

Imunoanalytický test pro kvalitativní stanovení povrchového antigenu hepatitidy B (HBsAg)

Hepatitida B je potenciálně život ohrožující infekce jater způsobená virem hepatitidy B (HBV). Přenáší se kontaktem s krví nebo jinými tělesnými tekutinami infikované osoby.1

Toto onemocnění neodeznívá spontánně: U dospělých přibližně 5 % akutních infekcí přejde do chronického průběhu s různým stupněm závažnosti; u kojenců se rozvine chronická hepatitida B až v 90 % případů.1 Odhaduje se, že s infekcí HBV žije 257 milionů lidí. V roce 2015 vedla hepatitida B k 887 000 úmrtím, většinou na komplikace (včetně cirhózy a hepatocelulárního karcinomu).1 Povrchový antigen hepatitidy B (HBsAg) je polypeptidová složka vnějšího obalu HBV, která představuje různé imunogenní determinanty.2

Po infekci je HBsAg prvním imunologickým markerem detekovatelným v séru a je obvykle přítomen týdny před nástupem klinických příznaků a výskytem dalších biochemických markerů.3 Stanovení HBsAg se v rámci diagnostických postupů používají k identifikaci osob infikovaných HBV a prevenci přenosu viru krví a krevními produkty.1

Při selektivním tlaku může HBV mutovat, což může vést k úniku z ochrany hostitele po očkování a nedetekovatelnosti některými komerčně dostupnými testy HBsAg.4 Stanovení Elecsys® HBsAg II bylo speciálně navrženo pro detekci mnoha takových mutantů. 

Nejrelevantnější mutace HBsAg je třeba detekovat pomocí nejmodernějších testů HBsAg.5,6

 • Nejrelevantnější mutace v a-determinantu HBsAg
  • náhrady G145R, K141E, T131I
  • inzerce mezi aminokyselinami 122/123
 • Kromě toho mohou mutace v blízkosti a-determinantu nebo v regulačních prvcích povrchového genu také ovlivnit antigenní strukturu.
Elecsys HBsAg II

Elecsys® HBsAg II

 • Systémy

  analyzátor cobas e 411 a moduly cobas e 601, cobas e 602 a cobas e 801

 • Doba měření

  18 minut

 • Princip měření

  Jednostupňový sendvičový test s dvojitým antigenem.

 • Kalibrace

  2bodová

 • Interpretace

  COI < 0,9 = nereaktivní 
  COI ≥ 0,9 až < 1,0 = šedá zóna 
  COI ≥ 1,0 = reaktivní

 • Materiál vzorku

  Sérum odebrané pomocí standardních zkumavek nebo zkumavek obsahujících separační gel. Li‑heparin, Na‑heparin, K2‑EDTA, K3‑EDTA, ACD, CPD, CP2D, CPDA a Na-citrátová plazma. Lze použít zkumavky na plazmu obsahující separační gel.

 • Správný objem vzorku pro testování

  50 μl analyzátor cobas e 411 a moduly cobas e 601 a cobas e 602
  30 μl modul cobas e 801

 • Stabilita na palubě

  28 dní analyzátor cobas e 411 a moduly cobas e 601 a cobas e 602
  16 týdnů modul cobas e 801

 • Mezilehlá preciznost v pozitivních vzorcích

  analyzátor cobas e 411: CV 1,1–5,7 %
  Moduly cobas e 601 a cobas e 602 CV 4,0–6,0 %
  Modul cobas e 801 CV 3,4–4,3 %

 • Klinická citlivost

  99,9 % (n = 1 025 potvrzených HBsAg pozitivních vzorků); 1 vzorek negativní ve všech provedených testech HBsAg

 • Analytická citlivost

  Standard PEI, podtyp AD, 1985: ≤ 0,04 U/ml
  Standard PEI, podtyp AY, 1985: ≤ 0,04 U/ml
  Standard WHO 00/588, podtyp ad: ≤ 0,1 IU/ml

 • Rozpoznávání mutantů

  Bylo správně rozpoznáno 112/115 testovaných mutantů (nativní a rekombinantní); 3 vzorky negativní ve všech provedených testech HBsAg

 • Klinická specificita

  99,98 % (n = 6 360 dárců krve)
  99,88 % (n = 3 593 hospitalizovaných pacientů)

Odkazy

 

 1. WHO. Hepatitis B. Fact sheet N°204. Dostupné na: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/en, z listopadu 2017. 
 2. Norder, H., Couroucé, A.M., Coursaget, P. et al. (2004). Genetic diversity of hepatitis B virus strains derived worldwide: genotypes, subgenotypes and HBsAg subtypes. Intervirology 47, 289–309. 
 3. Liaw,Y.F., Chu, C.M. (2009). Hepatitis B infection. Lancet 373, 582-592. 
 4. Gerlich, W. (2004). Diagnostic problems caused by HBsAg mutants – a consensus report of an expert meeting. Intervirology 47, 310–313. 
 5. Weber, B. (2005). Expert Rev Mol Diagn 5, 75–91.
 6. Gencay, M. et al. (2017). Ultra-deep sequencing reveals high prevalence and broad structural diversity of hepatitis B surface antigen mutations in a global population. PLoS One 12(5): e0172101.