Elecsys® HE4 – Human epididymal protein 4

Biomarker pomáhá správnému vedení léčby pacientek s rakovinou vaječníků

Elecsys® HE4 – Human epididymal protein 4

Biomarker napomáhá správné léčbě pacientek s rakovinou vaječníků

Human epididymal protein 4 (HE4) je biomarker, který je vysoce zvýšený u epiteliálního karcinomu vaječníků a bylo prokázáno, že se podílí na proliferaci a invazi buněk rakoviny vaječníků.1-3

U pacientek s pánevní masou má HE4 při detekci rakoviny vaječníků vyšší citlivost a specificitu než CA125.4

U žen s pánevní masou může kombinované použití HE4 a CA 125 pomocí ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) zvýšit senzitivitu a specificitu hodnocení rizika u pacientek s pánevní masou - dokonce i ve stadiích I/II rakoviny vaječníků – ve srovnání se samotným testem CA 125.5-7

Kromě toho lze HE4 použít ke sledování onemocnění a progrese.8-10

Algoritmus rizika malignity vaječníků (ROMA)

Zobrazit celou tabulku

Algoritmus rizika malignity vaječníků (ROMA)

Hodnocení pánevní masy: Algoritmus rizika malignity vaječníků (ROMA)


PI = −12,0 + 2,38*LN[HE4] + 0,0626*LN[CA125] PI = −8,09 + 1,04*LN[HE4] + 0,732*LN[CA125]


Index ROMA* [%] = exp(PI) / [1 + exp(PI)] *100


< 11,4 % ≥ 11,4 %
< 29,9 % ≥ 29,9 %
nízké riziko vysoké riziko nízké riziko vysoké riziko
Fujirebio

Klinický přínos #1:

 

U žen s pánevní masou může kombinované použití HE4 a CA 125 pomocí ROMA (algoritmus rizika malignity vaječníků) zvýšit senzitivitu a specificitu – dokonce i ve stadiích I/II rakoviny vaječníků – ve srovnání s testováním samotného CA 125.

 • ROMA přesně identifikuje 94 % pacientek s pánevní masou jako s rakovinou vaječníků.5
 • ROMA má vyšší citlivost než samotný CA 125: Z deseti žen s rakovinou vaječníků ROMA identifikuje o jednu pacientku více než samotný CA 125 (citlivost: ROMA 90 % vs. CA 125 79 %)6
 • ROMA má vyšší specificitu než samotný CA 125: Z deseti žen s benigními gynekologickými onemocněními propouští ROMA jednu další pacientku, kterou by samotný CA 125 zahrnul mezi rakoviny vaječníků (specificita: ROMA 93 % vs. CA 125 86 %).6
 • ROMA má vyšší citlivost a specificitu při detekci stádií I/II rakoviny vaječníků než samotný CA 125.7

 

Klinický přínos #2:

 

HE4 a CA 125 společně zlepšují monitorování rakoviny vaječníků.

 • Hladiny HE 4 nebo CA 125 mohou být zvýšeny u pacientek během monitorování terapie a monitorování recidivy. 8-10
 • Při progresi onemocnění vykazují některé pacientky zvýšenou hladinu HE 4 dříve než zvýšení hladiny CA 125 a jiné vykazují zvýšenou hladinu CA 125 dříve než zvýšení hladiny HE 4. Proto HE 4 a CA 125 společně mohou účinně sledovat terapeutickou odezvu.8-10
 • Protože pacienti se zvýšenou hladinou CA 125 při diagnóze mohou při sledování přejít na zvýšenou hladinu HE 4 a naopak, testování HE 4 i CA 4 může identifikovat pacienty s recidivujícím onemocněním, které by samotná CA 125 nezachytila.10

 

Technický přínos:

 

Efektivita a spolehlivost pro laboratoř

 • Vykazuje vynikající preciznost v celém rozsahu měření a dává tak spolehlivé výsledky.
 • Po otevření má 28denní stabilitu při 2–8 ˚C.
 • Je rychlý s 18minutovou testovací dobou.
 • Je k dispozici pro použití v séru i plazmě.

Konsolidace 17 testů nádorových markerů je k dispozici na jedné automatizované platformě.

Elecsys® HE4 – Human epididymal protein 4

 • Doba měření

  18 min

 • Materiál vzorku

  Změnit na: Sérum odebrané pomocí standardních zkumavek nebo zkumavek obsahujících separační gel.
  Li-heparin, K2-EDTA a K3-EDTA plazma.
  Lze použít Li-heparinové plazmové zkumavky obsahující separační gel.

 • Detekční limit

  6 µl (modul cobas e 801)

  10 µl (ostatní přístroje)

 • Rozsah měření

  15–1 500 mmol/l

 • Mezilehlá preciznost

  cobas e 411: 2,7–4,3 %
  moduly cobas e 601 a cobas e 602 E170: 2,6–3,4 %
  modul cobas e 801: 1,1–2,4 %

 • Sledovatelnost

  HE4 EIA z Fujirebio Diagnostics

Odkazy

 

 1. Moore, R.G. et al. (2012) Scientific Reports 4: 3574
 2. Lu, R. et al. (2012) Biochem. Biophys. Res. Comm. 419: 274–280
 3. Zhu, Y.-F. et al. (2013) Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. 265–272 
 4. Moore, R.G. et al. (2008). Gynecol Oncol. 108, 402–408 
 5. Moore, R.G. et al. (2011) Obstet. Gynecol. 118: 280–288 
 6. Ortiz-Muñoz, B. et al. (2012) Tumor Biol. 35(7): 7249–58
 7. Karlsen, M.A. et al. (2012). Gynecol Oncol. 127: 379–383
 8. Schummer, M. et al. (2012) Gynecol. Oncol. 125: 65–69 
 9. Allard, J. et al. (2008) J Clin Oncol. 26 (20. května Suppl): abstract 5535 
 10. Escudero, J.M. et al. (2014). Tumor Biol. 35 (Suppl 1): S1–S9