Elecsys® PIVKA-II

Imunoanalytický test pro kvantitativní měření proteinu indukovaného absencí vitaminu K nebo antagonistou II (PIVKA-II)

Elecsys PIVKA-II

Imunoanalytický test pro kvantitativní měření proteinu indukovaného absencí vitaminu K nebo antagonistou II (PIVKA-II)

Elecsys® PIVKA-II je imunoanalytický test pro kvantitativní měření proteinu indukovaného absencí vitaminu K nebo antagonistou II (PIVKA-II) v lidském séru a plazmě. Toto stanovení se používá jako pomůcka při diagnostice hepatocelulárního karcinomu (HCC). Výsledky musí být interpretovány ve spojení s jinými metodami v souladu se standardními pokyny pro klinické postupy.

 

Hepatocelulární karcinom (HCC)

 

Hepatocelulární karcinom (HCC) představuje velký globální zdravotní problém. HCC je šestým nejčastějším zhoubným nádorem na světě a nejčastější primární malignitou jater a je celosvětově přední příčinou úmrtí souvisejících s rakovinou: představuje více než 90 % případů primární rakoviny jater.1,2,3 Celosvětově je to 2. nejčastější příčina úmrtí na rakovinu u mužů a 6. u žen. Hlavními rizikovými faktory vzniku HCC jsou infekce virem hepatitidy B (HBV) nebo virem hepatitidy C (HCV), jak naznačuje silná korelace mezi prevalencí HCC a chronickou hepatitidou B a C.4 HCC je agresivní zhoubný nádor, který se vyskytuje na pozadí cirhózy a běžně se vyskytuje v jejích pokročilých stádiích.5 Včasná diagnóza a intervence tak mohou významně zvýšit pravděpodobnost přežití.6

Protein indukovaný vitaminem K nebo antagonistou II (PIVKA-II; známý také jako des-γ-karboxy protrombin [DCP]) byl identifikován jako slibný biomarker pro sledování, diagnostice a léčbě HCC.7 PIVKA‑II je prekurzor a abnormální forma protrombinu, která byla původně nalezena u pacientů s HCC.8 V nepřítomnosti vitaminu K nebo v přítomnosti jeho antagonisty inhibujícího aktivitu karboxylázy závislou na vitaminu K se generuje PIVKA-II se ztrátou koagulační aktivity.9 V neoplastických buňkách HCC se předpokládá, že je produkován PIVKA-II jako důsledek získané poruchy posttranslační karboxylace prekurzoru protrombinu.

 

 

Elecsys® PIVKA-II

Elecsys® PIVKA-II

 • Systémy

  Analyzátor cobas e 411 a moduly cobas e 601, cobas e 602 a cobas e 801

 • Doba měření

  18 minut

 • Princip měření

  Jednostupňový sendvičový test s dvojitým antigenem

 • Kalibrace

  2bodová

 • Materiál vzorku

  Sérum odebrané pomocí standardních zkumavek nebo zkumavek obsahujících separační gel; Li-heparin, K2-EDTA a K3-EDTA plazma; Li-heparinové plazmové zkumavky obsahující separační gel

 • Správný objem vzorku pro testování

  40 μl analyzátor cobas e 411 a moduly cobas e 601 a cobas e 602
  24 μl modul cobas e 801

 • Stabilita na palubě

  8 týdnů na analyzátoru cobas e 411 a modulech cobas e 601 a cobas e 602
  16 týdnů na modulu cobas e 801

 • Rozsah měření

  3,5–12 000 ng/ml

 • Mez detekce (LoD)

  ≤ 3,5 ng/ml

 • Mez kvantifikace (LoQ)

  ≤ 4,5 ng/ml

 • Mezilehlá preciznost v pozitivních vzorcích

  analyzátor cobas e 411: CV 5,0–6,2 %
  moduly cobas e 601 a cobas e 602: CV 3,4–4,3 %
  modul cobas e 801: CV 4,2–6,9 %

 • Opakovatelnost v pozitivních vzorcích

  analyzátor cobas e 411: CV 1,5–2,9 %
  moduly cobas e 601 a cobas e 602 CV 1,4–2,2 %
  modul cobas e 801 CV 1,0–1,8 %

Odkazy

 

 1. Ferlay, J. et al. (2012). GLOBOCAN v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 Internet. Dostupné na: http://globocan.iarc.fr.
 2. Fitzmaurice C. et al. (2017). The burden of primary liver cancer and underlying etiologies from 1990 to 2015 at the global, regional, and national level: Results from the Global Burden of Disease Study 2015. JAMA Oncol 3, 1683–691.
 3. Llovet, J.M. et al. (2016). Hepatocellular carcinoma. Nat Rev Dis Prim 14(2), 16018.
 4. El-Seraq, H.B. (2012). Epidemiology of Viral Hepatitis and Hepatocellular Carcinoma. Gastroenterology 142(6), 1264–1273.
 5. Schafer, D.F., Sorrell, M.F. (1999). Hepatocellular carcinoma. Lancet 353, 1253–7.
 6. Bruix, J., Sherman, M. (2005). Management of hepatocellular carcinoma. Hepatology 42, 1208–1236.
 7. Choi, J.Y. (2013). Diagnostic value of AFP-L3 and PIVKA-II in hepatocellular carcinoma according to total-AFP. World J. Gastroenterol 19(3), 339–346.
 8. Liebmann, H.A. et al. (1984). Des-gamma-carboxy (abnormal) prothrombin as a serum marker of primary hepatocellular carcinoma. N Eng J Med 310, 1427–1431.
 9. Ono, M. et al. (1990). Measurement of immunoreactive prothrombin precursor and vitamin-K-dependent gamma-carboxylation in human hepatocellular carcinoma tissues: Decreased carboxylation of prothrombin precursor as a cause of des-gamma-carboxy prothrombin synthesis. Tumour Biol 11, 319–326.