Elecsys® sFlt-1/PlGF (preeklampsie)

Krátkodobá předpověď a pomoc při diagnostice preeklampsie

Elecsys® sFlt-1/PlGF (preeklampsie)

Krátkodobá předpověď a pomoc při diagnostice preeklampsie

Preeklampsie je závažná multisystémová komplikace, vyskytující se u 3–5 % těhotenství. Celosvětově je jednou z hlavních příčin mateřské a perinatální morbidity a mortality.1-3

Preeklampsie je definována jako nově vzniklý nástup hypertenze a proteinurie po 20 týdnech těhotenství. Klinický obraz preeklampsie a následný klinický průběh nemoci se mohou nesmírně lišit, což ztěžuje predikci, diagnostiku a hodnocení progrese onemocnění.1-3

Bylo prokázáno, že v patogenezi preeklampsie hrají důležitou roli angiogenní faktory (sFlt-1 a PlGF), jejichž koncentrace v mateřském séru se mění ještě před nástupem onemocnění, a mohou tak sloužit jako nástroj pro predikci a pomoc při diagnostice preeklampsie.1-3

Výhody

V nedávné multicentrické prospektivní studii „PROGNOSIS (predikce krátkodobého výsledku u těhotných žen s podezřením na preeklampsii)“ se poměr Elecsys sFlt-1/PlGF ukázal jako užitečný nástroj umožňující lékařům vyloučit preeklampsii po dobu 1 týdne s velkou jistotou. Toto vědomí uklidní ženy s podezřením na onemocnění, které mají jistotu v bezpečnost domácí péče.4,5

 

 • Imunoanalytické testy Elecsys sFlt-1 a PlGF pro preeklampsii jsou prvními dostupnými a schválenými automatizovanými diagnostickými testy pro rychlé a snadné hodnocení v klinickém kontextu4,5
 • Měření poměru Elecsys sFlt-1/PlGF je spolehlivým nástrojem  identifikace pacientek s vysokým rizikem rozvoje preeklampsie, vyžadující důkladnější sledování. Zároveň je bezpečným ukazatelem které pacientky je možné poslat s jistotou domů s tím, že se u nich onemocnění nebude rozvíjet4-7
 • Včasná a přesná diagnóza preeklampsie vede k účinnému klinickému managementu a lepšímu výsledku pro matku i dítě4-7

 

Prvotrimestrální screening preeklampsie

 

Přidáním hodnoty z prvotrimestrálního screeningu v kombinaci s hodnotou poměru sFlt-1/PlGF jako pomůcky při diagnostice PE a krátkodobé predikci a predikci rozvoje závažných stavů poskytuje během těhotenství kompletní řešení pro PE.

 

 • Časný nástup PE lze efektivně předvídat na základě screeningových modelů, včetně PlGF jako jedné ze složek8
 • Prvotrimestrální screening PE je důležitý pro profylaktické použití nízkodávkovaného aspirinu9-13
 • Identifikujte ženy s vysokým rizikem PE pomocí algoritmu zahrnujícího PlGF, následným podáváním aspirinu se může zabránit předčasné PE9-13
Elecsys® sFlt-1/PlGF (preeklampsie)

Elecsys® sFlt-1

 • Doba měření

  18 min

 • Materiál vzorku

  Sérum

 • Správný objem vzorku pro testování

  20 μl

 • Rozsah měření

  10–85 000 pg/ml

Elecsys® PlGF

 • Doba měření

  18 min

 • Materiál vzorku

  Sérum

 • Správný objem vzorku pro testování

  50 μl

 • Rozsah měření

  3–10 000 pg/ml

Odkazy

 

 1. Verlohren, S., et al. (2012). Am J Obstet Gynecol 206(1), e1–8
 2. Verlohren, S., et al. (2010). Am J Obstet Gynecol 202(161), e1–11
 3. Verlohren, S., et al. (2014). Hypertension 63(2), 346–352
 4. Hund, M., et al. (2014). BMC Pregnancy and Childbirth 14, 324
 5. Zeisler, H., et al. (2016). N Engl J Med 374(1), 13–22
 6. Hund, M., et al. (2015). Hypertens Pregnancy 34(1), 102–115
 7. Klein, E., et al. (2014). PLoS ONE 11(5), e0156013
 8. O’Gorman, N., et al. (2016). Am J Obstet Gynecol. 2016 Jan;214(1):103.e1–103. e12
 9. Tsiakkas A., et al. (2016). Ultrasound Obstet Gynecol 47, 472–477 
 10. Poon, I., et al. (2009). Hypertension 53(5), 812–818;
 11. Poon, L. C., et al. (2014). Prenat Diagn 34(7), 618–627
 12. Akolekar, R., et al. (2011). Prenat Diagn 31, 66–74;
 13. Akolekar, R., et al. (2013). Fetal Diagn Ther 33(1), 8–15