Elecsys® Syphilis

Imunoanalytický test pro kvalitativní stanovení celkových protilátek proti Treponema pallidum

Elecsys Syphilis

Imunoanalytický test pro kvalitativní stanovení celkových protilátek proti Treponema pallidum

Syfilis způsobuje gramnegativní spirochéta Treponema pallidum subspecies pallidum. V roce 2012 bylo hlášeno přibližně 12 milionů nových případů infekce.1

Většina nakažených syfilis je asymptomatická, ale neléčení infekce může způsobit značné komplikace.2 Ačkoli se syfilis obvykle přenáší sexuálně, může dojít rovněž k přenosu z matky na plod a odhaduje se, že každý rok je celosvětově postiženo 1,5 milionu těhotenství.3,4 Pokud je však syfilis diagnostikována v raných stádiích, lze ji úspěšně léčit a vrozené formě předcházet.2,3

V neposlední řadě může být syfilis přenášena prostřednictvím krevních transfuzí.4 Sérologické testy, jako je test Elecsys® Syphilis, jsou vhodnou metodou pro spolehlivou detekci celkových protilátek proti Treponema pallidum u dárců krve a v klinických rutinních vzorcích.5

 

Obecný přehled reverzních a tradičních algoritmů testování syfilis (v angličtině)
Elecsys Syphilis

ECLIA, elektrochemiluminiscenční imunoanalytický test; EIA, enzymový imunoanalytický test; TPLA, latexová aglutinace Treponema pallidum; RPR a VDRL, testy na nespecifické antikardiolipinové protilátky - tzv. reagininový test., Laboratorní test na výzkum pohlavních chorob, přizpůsobený Binnickerem (2012)5 a Katzem (2010)6

 

Součástí portfolia Roche Diagnostics pro diagnostiku syfilis jsou kromě sérologického testu Elecsys® Syphilis rovněž:

 • Mediace® Syphilis Rapid Plasma Reagin (RPR2; kat. č. 07 404 174 190) test pro kvantitativní in vitro stanovení syfilitických antilipidových protilátek7 
 • Mediace® T. pallidum Latex Agglutination® (TPLA2; kat. č. 07 404 182 190) test pro in vitro stanovení protilátky proti T. pallidum.
Elecsys Syphilis

Elecsys® Syphilis

 • Systémy

  Analyzátor cobas e 411
  Moduly cobas e 601 a cobas e 602
  Modul cobas e 801

 • Doba měření

  18 minut

 • Princip měření

  Jednostupňový sendvičový test s dvojitým antigenem
  Test detekuje celkové IgG a IgM proti bakteriálním TpN15, TpN17 a TpN47

 • Materiál vzorku

  Sérum odebrané pomocí standardních zkumavek nebo zkumavek obsahujících separační gel. Li‑heparin, Na‑heparin, K2‑EDTA, K3‑EDTA, ACD, CPD, CP2D, CPDA a Na-citrátová plazma. Lze použít plazmové zkumavky K2‑EDTA obsahující separační gel.

 • Správný objem vzorku pro testování

  Analyzátor cobas e 411 a moduly cobas e 601 a 602: 10 μl
  cobas e 801: 6 μl

 • Mezilehlá preciznost v pozitivních vzorcích

  Analyzátor cobas e 411: CV 3,3–7,2 %
  Moduly cobas e 601 a 602: CV 1,6–2,3 %
  Modul cobas e 801: CV 1,7-2,7 %

 • Klinická citlivost

  100 % (n = 924), zahrnuje všechna stádia

 • Klinická specificita

  99,93 %, n = 4 579 (dárci krve)
  99,80 %, n = 3 500 (nevybrané rutinní vzorky)
  99,88 %, n = 8 079 (celkově byla 95% nižší hranice spolehlivosti 99,60 %)

 • Analytická specificita

  > 200 vzorků obsahujících protilátky proti různým patogenům nevykazovalo žádnou křížovou reaktivitu

Odkazy

 

 1. World Health Organisation (2012). Baseline report on global sexually transmitted infection surveillance 2012. Dostupné na: http://apps.who.int/iris/ bitstream/10665/85376/1/9789241505895_eng.pdf (z prosince 2013).
 2. Workowski, K.A., Berman, S.; CDC. (2010). Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2010. MMWR Recomm Rep 59, 1–110.
 3. World Health Organisation (2012). Investment case for eliminating mother-to-child transmission of syphilis. Dostupné na: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75480/1/9789241504348_eng.pdf (ze září 2013).
 4. World Health Organisation (2010). Screening donated blood for transfusion-transmissible infections: recommendations. Dostupné na: http://www.who.int/bloodsafety/ScreeningDonatedBloodforTransfusion.pdf (ze září 2013).
 5. Binnicker, M.J. (2012). Which algorithm should 1 World Health Organisation (2012). Baseline report on global sexually transmitted infection surveillance 2012. Dostupné na: http://apps.who.int/iris/ bitstream/10665/85376/1/9789241505895_eng.pdf (z prosince 2013).
 6. Katz, K. (2010). Newer laboratory testing algorithms for syphilis begin with EIA. MLO Med Lab Obs. 42, 18–20.
 7. RPR2 Package Insert 2017–10, V2.0.
 8. TPLA2 Package Insert 2017–10, V3.0.be used to screen for syphilis? Curr Opin Infect Dis 25, 79–85.