Roche Troponin T-high sensitive

Rychlá diagnostika akutního infarktu myokardu

Roche Troponin T-high sensitive (cTnT-hs)

Když záleží na každé minutě.

 

V případě podezření na akutní infarkt myokardu (AIM)  je nezbytná rychlá léčba. Každými 30 minutami zpoždění mezi příznaky a léčbou se zvyšuje roční úmrtnost o 7,5 %.4

Troponin je upřednostňovaným biomarkerem při stanovení AIM podle pokynů Evropské kardiologické společnosti (ESC).5 Kromě toho je zlatým standardem diferenciace mezi pacienty s AIM a pacienty bez AIM.5,6

Roche Troponin T-high sensitive (TnT-hs) může zkrátit čas potřebný k potvrzení nebo vyloučení NSTEMI na pouhou 1 hodinu.1-3

 

 

Máte nějaké dotazy?
Kontaktujte nás

 

 Včasná a účinná diagnostika pomocí Roche Troponin T-high sensitive7-9

 

 

podporuje 0/1 hodinový algoritmus doporučený mezinárodními guidelines5

Diagnóza

Zkraťte dobu k určení správné diagnózy

 • Triáž než 75 % pacientů během 1 hodiny, jak potvrzují tři multicentrické studie s více než 3 000 pacienty7-9
 • Bezpečné vyloučení AIM a jistota propuštění pacientů na základě vysoké negativní prediktivní hodnoty (99,1–100 %) a nízké 30denní úmrtnosti (0,0–0,2 %)7-9
V nemocnici

Snižte potřebu zátěžového testování srdce

 • Výrazné snížení potřeby testování zátěžovým elektrokardiogramem (EKG)10

 

Monitorování nemoci

Zkraťte pobyt na oddělení urgentního příjmu

 • Zjednodušte propuštění nebo přemístění zkrácením času stráveného na oddělení urgentního příjmu o 2,1 hodiny (33 %) oproti standardní praxi11
Stáhněte si PDF a dozvíte se více o tom, jak Roche Troponin T-high může pomoci podpořit vaše klinická rozhodnutí. Brožura v angličtině.
 
Stáhnout PDF
Roche Troponin T-high sensitive (TnT-hs)

Specifikace stanovení

 • Doba měření

  9minutový STAT test

 • Horní referenční mez percentil 99

  14 ng/l (pg/ml)

 • 10% preciznost CV

  13 ng/l (pg/ml)

 • Materiál vzorku

  Heparin, EDTA plazma a sérum

Zkratky

NSTEMI: infarkt myokardu bez elevace segmentu ST

 

Odkazy

 1. Bandstein et al. (2014). J Am Coll Cardiol 63, 2569–2578
 2. Body et al. (2015). Clin Chem 61, 983–989
 3. Rubini-Giménezet al. (2013). Int J Cardiol 168, 3896–3901
 4. De Luca et al. (2004). Circulation 109, 1223–1225
 5. Roffi et al. (2016). Eur Heart J 37, 267–315
 6. Neumann et al. (2017). PLoS One 12:e0174288
 7. Reichlin et al. (2012). Arch Intern Med 172, 1211–1218
 8. Reichlin et al. (2015). CMAJ 187, E243–E252
 9. Mueller et al. (2016). Annal Emerg Med 68, 76–87
 10. Twerenbold et al. (2016). Eur Heart J 37, 3324–3332
 11. Ambavane et al. (2017). PLoS One 12, e0187662