Elecsys® Vitamin D total II

Lepší péče o pacienta s výsledky, kterým můžete věřit.

Elecsys® Vitamin D total II

Lepší péče o pacienta s výsledky, kterým můžete věřit.

Vitamin D má prokázaný dopad na minerální hustotu kostí1. Bylo prokázáno, že žádoucí hladiny 30 ng/ml snižují riziko pádů2 a zlomenin3.

Přibývají také vědecké důkazy spojující hladinu vitaminu D (25-OH) se zvýšeným rizikem dalších indikací, jako je cukrovka, kardiovaskulární onemocnění, autoimunitní onemocnění a různé formy rakoviny.4 Test Elecsys Vitamin D total II pomáhá při hodnocení dostatku vitaminu D.

 

Výhody5

 

 • Důvěru ve spolehlivost výsledků pacientských testů dává přímá návaznost na refernční metodu stanovení (Univerzita v Gentu ID-LC-MS/MS).
 • Vysoká konzistence mezi šaržemi pro optimální monitorování terapie
 • Vynikající funkční citlivost a vynikající preciznost v klinicky relevantním rozsahu
 • Efektivita díky konsolidaci total vitaminu D, b-CrossLaps, P1NP, osteokalcin a PTH na jedné plně automatizované platformě
Elecsys® Vitamin D total II

Elecsys® Vitamin D total II

 • Doba měření

  27 min

 • Materiál vzorku

  Sérum a plazma

 • Správný objem vzorku pro testování

  12 μl

 • Mez kvantifikace

  ≤ 5 ng/ml (≤ 12,5 nmol/l)

 • Opakovatelnost

  < 20 ng/ml SD ≤ 1,1 ng/ml; > 20 ng/ml CV ≤ 5,5 %

 • Mezilehlá preciznost

  < 20 ng/ml SD ≤ 1,4 ng/ml; > 20 ng/ml CV ≤ 7,0 %

Odkazy

 

 1. Kuchukk NO, van Schoor NM, Pluijm SM, et al. Vitamin D status, parathyroid function, bone turnover, and BMD in postmenopausal women with osteoporosis: global perspective. J Bone Miner Res 2009;24:693–701.
 2. Bischoff-Ferrari, Heike A., et al. "Fall prevention with supplemental and active forms of vitamin D: a meta-analysis of randomised controlled trials." Bmj 339 (2009): b3692.
 3. Bischoff-Ferrari, Heike A., et al. "Prevention of nonvertebral fractures with oral vitamin D and dose dependency: a meta-analysis of randomized controlled trials." Archives of internal medicine 169.6 (2009): 551–561.
 4. Holick MF. Vitamin D deficiency. N Engl J Med 2007;357:266–281.
 5. Roche Diagnostics, Method Sheet Elecsys® Vitamin D total II, 2018