Test SARS-CoV-2 & Flu A/B Rapid Antigen​

Rychlá detekce a diferenciace mezi SARS-CoV-2, chřipkou typu A a chřipkou typu B

SARS-CoV-2 & Flu A/B
Máte nějaké dotazy?
Kontaktujte nás

 

Hlavní vlastnosti

 

 • Spolehlivé výsledky testu
 • Rychlý výsledek za pouhých 15 minut
 • Podporuje optimalizovanou péči o pacienty na základě diferenciace SARS-CoV-2 a chřipky typu A a B
 • Snadná manipulace, stačí pouze 4 kroky
 • Plně integrovaný test, stačí pouze jeden proužek a jeden vzorek
 • Detekuje SARS-CoV-2, včetně variant Delta a Omikron
Lékař s pacientem

Princip měření


Test SARS-CoV-2 & Flu A/B Rapid Antigen je rychlý chromatografický imunotest pro současnou detekci a diferenciaci nukleokapsidových proteinových antigenů SARS-CoV-2, viru chřipky typu A a viru chřipky typu B přítomných v lidském nosohltanu. Lze jej použít k vyhodnocení, zda má pacient v současnosti některou z těchto tří virových respiračních infekcí, a to poskytnutím kvalitativního výsledku v podobě barevných čárek indikujících přítomnost specifického antigenu na základě nukleokapsidového proteinu jednotlivých patogenů.

Struktura viru SARS-CoV-2

 

 • Nukleokapsidový protein (N)
 • Obalový protein (E)
 • Membránový glykoprotein (M)
 • Spike protein (S)
Ilustrace koronaviru

Struktura viru chřipky typu A a B

 • Povrchové proteiny (SP): HA a NA*
 • Nukleokapsidový protein (N)
Ilustrace chřipky typu A a B

*Hemaglutinin (H nebo HA), neuraminidáza (N nebo NA) 

Jak se test provádí

 

Postup testování pomocí testu SARS-CoV-2 & Flu A/B Rapid Antigen sestává pouze z několik kroků.

 

Video provádění testu bude k dispozici již brzy.

Postup testování – krok 1
Výtěr z nosohltanu

 

 1. Sterilní tyčinku zasuňte do nosní dírky pacienta
 2. Otočte tyčinkou 3–4krát po povrchu nosohltanu a potom tyčinku ponechte na místě po dobu 10 sekund, aby absorbovala sekret. 
 3. Vyndejte tampon z nosní dutiny.
Postup testování – krok 2

Příprava vzorku


A. Vložte tyčinku do extrakční zkumavky s pufrem. Ve stlačené zkumavce s pufrem tyčinkou více než 10krát zamíchejte.

B. Tyčinku vytáhněte a současně zkumavku ze stran stlačte, aby se z tyčinky vymačkala tekutina.

C. Zkumavku pevně uzavřete víčkem.

VAROVÁNÍ! Pokud zkumavku nestlačíte, můžete získat nesprávné výsledky kvůli přebytku pufru v tyčince.

Postup testování – krok 3

Aplikace vzorku


Testovací zařízení umístěte na rovnou plochu a aplikujte 4 kapky extrahovaného vzorku v úhlu 90º do jamky na vzorky v testovacím zařízení. 

Postup testování – krok 4
Výsledek odečtěte po 15 až 30 min.

VAROVÁNÍ! Neodečítejte výsledek po uplynutí 30 min. Výsledek by mohl být nesprávný.

Interpretace výsledků

V horní části výsledkového okénka se objeví barevná čárka, která znamená, že test funguje správně. Toto je kontrolní čárka (C). I v případě, že je kontrolní čárka slabá nebo nestejnoměrná, lze test považovat za správně provedený. Pokud kontrolní čárka není viditelná vůbec, je test neplatný. V případě neplatného výsledku proveďte kontrolu kvality a test zopakujte.

V případě pozitivního výsledku se v dolní části výsledkového okénka objeví jedna nebo více barevných čárek. Jsou to čárky testu na SARS-CoV-2 (S), chřipku typu A (A) a chřipku typu B (B). Výsledek by se měl interpretovat jako pozitivní i v případě, že je testovací čárka velmi slabá nebo nerovnoměrná.

Interpretace výsledků

Obsah testovací sady

 

Každá sada obsahuje 25 jednotlivě balených testů připravených k okamžitému použití.

 

K testu jsou nezbytné následující součásti, které jsou obsaženy v sadě:

 • Testovací zařízení
 • Víčka s kapátkem
 • Extrakční zkumavka s pufrem
 • Držák zkumavky s pufrem
 • Sterilní tyčinky na výtěr z nosohltanu
 • 1 sada pozitivních a negativních kontrol kvality
 • Návod k použití
 • Stručná referenční příručka
Testovací sada SARS-CoV-2-Influenza A & B

Literatura

 

 1. SD Biosensor, Oznámení výsledků interních testů u variant SARS-CoV-2 (V6, listopad 2021)
 2. Příbalový leták testu SARS‑CoV‑2 & Flu A/B Rapid Antigen (V1, prosinec 2021)
 3. Masters PS (2006). Advances in Virus Research. Academic Press. 66: 193–292;
 4. Su, S et al. (2016). Trends in Microbiology. 24 (6): 490–502;
 5. Paules CI et al. (2020). JAMA. 2020;323(8):707–708
 6. Francis, Magen & King, Morgan & Kelvin, Alyson. (2019). Back to the Future for Influenza Preimmunity—Looking Back at Influenza Virus History to Infer the Outcome of Future Infections. Viruses. 11. 122. 10.3390/v11020122.

Vlastnosti testu SARS-CoV-2 & Flu A/B Rapid Antigen

 • Formát testu

  Imunochromatografický test s laterálním tokem

 • Přístroj

  Ne

 • Testovací doba

  15–30 minut

 • Specificita u SARS-CoV-2

  98,59 %

   

 • Senzitivita u SARS-CoV-2

  84,85 %

 • Specificita u chřipky typu A

  100 %

 • Senzitivita u chřipky typu A

  81,16 %

   

 • Specificita u chřipky typu B

  99,04 %

 • Senzitivita u chřipky typu B

  100 %

 • Antigen

  Nukleokapsidový protein

 • Materiál vzorku

  Výtěr z nosohltanu

 • Reagencie

  protilátka mAb anti-COVID19, slepičí IgY, mAb anti-COVID-19 konjugát zlata, purifikovaná slepičí IgY – konjugát zlata