Tina-quant® HbA1c Gen. 3

Turbidimetrický inhibiční imunoanalytický test (TINIA) pro in vitro stanovení hemoglobinu A1c v plné krvi nebo hemolyzátu

Tina-quant® HbA1c Gen. 3

Tina-quant® HbA1c – nastavení nové úrovně v laboratorní efektivitě HbA1c

 

Diabetes mellitus, který je 7. z 10 nejčastějších globálních příčin úmrtí, se stal celosvětovým tématem zdraví.V roce 2017 byla diagnostikována cukrovka u 1 z 11 dospělých (425 milionů), přičemž přibližně 50 % dospělých mělo nediagnostikovaný diabetes.2

HbA1c, který odráží průměrnou hladinu glukózy za posledních 8–12 týdnů, je jedním z nejpoužívanějších testů při léčbě cukrovky. Současné pokyny ADA doporučují testy HbA1c pro diagnostiku diabetu 2. typu a prediabetes.2,3 Proto je pro laboratoř rozhodující použít k podpoře správného klinického rozhodnutí standardizované stanovení s dobrou kvalitou.

Na platformách cobas® umožňuje test Tina-quant® HbA1c laboratořím snížit celkovou dobu zpracování, optimalizovat provozní náklady a budovat důvěru ve výsledky napomáhající klinickým rozhodnutím.

Cílem testu Tina-quant® HbA1c je splnit všechny vaše potřeby při stanovení HbA1c pro rutinní léčbu diabetu. Pokaždé!

Související informace

 

Brožura Tina-quant ® HbA1c (v angličtině)

Testovací výkon pro celkovou dobu zpracování laboratoře

 • Test Tina-quant® HbA1c je k dispozici na platformách s různým výkonem, např. cobas INTEGRA 400 plus, cobas c 111, 311, 501, 502 a 503.
 • Dedikovaný HbA1c analyzátor umožňující pipetování z uzavřených zkumavek: cobas c 513 (400 vzorků/hod.)

 

 

Efektivita workflow a provozní náklady

 

 • Digitální diagnostika Roche
 • Robustnost sérií přístrojů cobas® s dlouhou průměrnou dobou mezi servisními zásahy4
 • Kazeta připravená k použití
 • Přímé hlášení výsledků (není třeba ověřovat výsledky)
 • Žádná příprava vzorku5

 

 

Přesnost výsledků pro klinické rozhodnutí

 

 • Certifikace IFCC (navázáno na ref. Metodu IFCC)
 • NGSP (navázáno na studii DCCT)
 • Osvědčení FDA s diagnostickou indikací6
 • Report výsledků je možný ve dvou jednotkách: mmol/mol (SI) a % (DCCT)
 • Vysoce specifická protilátka, žádná interference běžných variant (HbS, C, D, E)7
 • Vynikající CV, např. cobas c 513 < 1 % DCCT5
 • Dobrá korelace s různými standardizovanými metodikami8

 

Panel diabetu
 • Glukóza
 • Hemoglobin A1c
 • Fruktosamin
 • Kreatinin
 • Albumin
 • Mikroalbumin (moč)
 • Triglycerid
 • Celkový cholesterol
 • LDL-cholesterol
 • HDL-cholesterol
 • Močovina/BUN
 • Cystatin C
 • C-peptid
 • Insulin

analyzátor cobas c 513

Nastavení nové úrovně v laboratorní efektivitě HbA1c

Analyzátor cobas c 513 je dedikovaný systém pro stanovení vysokého objemu požadavků HbA1c.

 1. WHO (2018). The top 10 causes of death. [on-line] Dostupné na: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death [Z 23. července 2019]
 2. IDF Diabetes Atlas 8th Edition, 2017
 3. Standards of Medical Care in Diabetes, 2018, ADA
 4. MTBRV: mean time between repair visit, data source: internal report
 5. Příbalový leták
 6. FDA 510(k), data v souboru, Roche Diagnostics. 2019. 
 7. National Glycohemoglobin Standardization Program (2019). HbA1c Assay Interferences. Dostupné na: http://www.ngsp.org/interf.asp (z července 2019).
 8. Stéphane Jaisson et al. Evaluation of the analytical performances of the cobas c513 analyser for HbA1c assay. Biochem Med (Zagreb). 2018 Oct 15; 28(3): 030708.