Téma zdraví

Kardiovaskulární onemocnění a srdeční biomarkery

Kardiovaskulární onemocnění jsou celosvětově nejčastější příčinou úmrtí.1

Celosvětově je více než 30 % všech úmrtí způsobeno kardiovaskulárními onemocněními (KVO).Rostoucí výskyt a vysoké náklady na péči o KVO vyžadují globální přístup k prevenci, včasné detekci a léčbě a sledování progrese onemocnění. Ve spojení s klinickými informacemi jsou kardiomarkery zásadní oporou rychlé a přesné diagnostiky, zejména v akutních případech, kdy záleží na každé minutě.2-5

Jako lídr na trhu se kardiomarkery nabízí společnost Roche diagnostické testy srdečního selhání (SS), akutního koronárního syndromu (AKS) a fibrilace síní (AF).

Uzavřete partnerství s těmito průkopníky, přínosem bude dřívější a sebevědomější klinické rozhodování.

 

Roche je již přes 30 let průkopníkem in vitro diagnostických testů pro rozhodování o KVO.  Proto partnerstvím se společností Roche získáte výhodu, díky našim neustálým investicím do zvyšování výkonu, klinických důkazů a spolehlivosti. To podpoří dřívější a jistější klinické rozhodování, lepší léčbu pacientů a vyšší efektivitu a správu nákladů.

Srdeční selhání

ROCHE NT-proBNP:

Biomarker zlatého standardu při srdečním selhání.7

Zjistit více

Akutní koronární syndrom

ROCHE Troponin T-high sensitive:

Triáž více než 75 % pacientů s bolestmi na hrudi za pouhou 1 hodinu.8-10

Zjistit více

 

ROCHE CARDIAC POC Troponin T:

Rychlejší triáž pacientů s podezřením na akutní infarkt myokardu v přednemocniční péči a na pohotovosti.11,12

Zjistit více

Fibrilace síní

ROCHE GDF-15

Personalizovaná předpověď rizika krvácení pro pacienty s fibrilací síní.13

 

Máte nějaké dotazy?
Kontaktujte nás.

Zkratky

NT-proBNP: N-koncový prohormon mozkového natriuretického peptidu; POC: místo péče o pacienta

Odkazy

 1. World Health Organization: http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds). [Z 13. října 2018]
 2. Roffi, M. et al. (2016). Eur Heart J 37(3), 267–315
 3. Rutten et al. https://ipccs.org/2017/12/10/epccs-practical-guidance-on-heart-failurediagnosis-and-management-in-primary-care/[Z 23. ledna 2018]
 4. Ponikowski et al. (2016). Eur J Heart Fail. 18:891–975
 5. Yancy et al. (2017). Circulation. 136(6):e137–e161
 6. Údaje v souboru. Roche Diagnostics International Ltd. 
 7. McKie and Burnett (2016). J Am Coll Cardiol. 68, 2437–2439
 8. Bandstein et al. (2014). J Am Coll Cardiol. 63, 2569–78
 9. Body et al. (2015). Clin Chem. 61, 983–939
 10. Rubini-Giménez et al. (2013). Int J Cardiol. 168, 3896–3901
 11. Roche CARDIAC POC Troponin T- Method Sheet-package insert 
 12. Stengaard et al. (2013). Am J Cardiol. 112, 1361–1366
 13. Hijazi et al. (2016). Lancet. 387, 2302–2311
Found 0 results in
Filtry
...
  ...