Portfolio produktů

Monitorování koagulace

Sebetestování koagulace

Vyšší efektivita v našem pečovatelském zařízení. Více svobody pro naše pacienty

 

Testování v místě péče o pacienta přístrojem CoaguChek® již znám: 

Jak si pořídit přístroj CoaguChek

Kvalitní péče o pacienty, kteří užívají antagonisty vitaminu K

 

Antagonisté vitaminu K (VKA) vyžadují zvlášť pečlivé testování kvůli individuálním reakcím a vzájemnému působení s dalšími léky či potravinami. Studie ukázaly, že prodloužení času pacienta v terapeutickém rozmezí, měřeno podle jeho hodnoty mezinárodního normalizovaného poměru (INR), maximalizuje přínosy antikoagulační terapie a minimalizuje riziko tromboembolických příhod.1-3 Pečlivě u pacienta sledovat hodnotu INR pro zajištění optimálního terapeutického rozmezí je proto zcela zásadní. 

Modely pacientů

 

Modelů léčby pacientů pomocí VKA existuje celá řada. Zjistěte více o výhodách testování v místě péče, sebetestování a tom, jak vám a vašim pacientům můžeme při výběru správného modelu pomoci. 

Vyšší efektivita pro vás a více volnosti pro vašeho pacienta

Tradiční neboli běžná péče

Provádí běžná laboratoř. Dodání výsledků lékaři často trvá několik hodin, nebo se dokonce protáhne přes noc. Lékař výsledek zhodnotí a v případě potřeby upraví pacientovi dávkování. Pacient musí na výsledky čekat, nebo si je dokonce vyzvednout u lékaře osobně. 

Testování v místě péče o pacienta

Provádí zdravotní personál okamžitě v místě péče. Přístroj CoaguChek nabízí spolehlivé a snadno použitelné řešení s okamžitými výsledky. O léčbě je tedy díky němu možné rozhodovat rychleji.

 

Zjistit více

Sebetestování pacientů

Správně vyškolení pacienti a/nebo pečovatelé jsou spolu s vámi schopni provádět spolehlivé INR testy sami. Tento způsob monitorování koagulace poskytuje pacientům maximální volnost v přizpůsobení testování jejich individuálním potřebám.

 

Zjistit více

 

 

Stojí za pozornost

 

Podpora/Zdroje

 

Chcete-li si stáhnout další podporu pro svůj přístroj CoaguChek včetně aktualizací firmwaru, klikněte níže.

  1. Yi Wan & al.- Anticoagulation Control and Prediction of Adverse Events in Patients With Atrial Fibril (v1.0) Anne Holbrook, Sam Schulman, Daniel M. Witt, Per Olav Vandvik-Evidence- Based Management of Anticoag (v1.0) Katherine W. Phillips and Jack Ansell-Outpatient management of oral vitamin K antagonist therapy: def (v1.0)
  2. Wan et al. (2008). Circ Cardiovasc Qual Outcomes 1, 84–91 
  3. Holbrook et al. (2012). Chest 141, e152S–e184S

Found 0 results in
Filtry
...
    ...