Téma zdraví

Cytomegalovirus (CMV)

Konzistentní testování pro lepší péči o pacienty

Rozšířený virus

 

Cytomegalovirus (CMV) je běžný virus vyskytující se u pacientů jakéhokoliv věku – více než polovina všech dospělých se jím nakazila do věku 40 let.1 CMV zůstává přítomen v latentní podobě po celý život a může se reaktivovat.

 

Oslabený imunitní systém je náchylnější

 

Zatímco virus obecně nezpůsobuje problémy jedincům se zdravým, funkčním imunitním systémem, u osob s narušenou imunitou může představovat závažný problém.

Asi u 20–60 % příjemců celých orgánů se rozvine symptomatická infekce CMV, typicky během několika prvních měsíců po transplantaci.2 Pacienti se mohou nakazit od dárce orgánu nebo se případně může reaktivovat dříve přítomný virus.

 

Testy CMV, na které se lékaři mohou spolehnout

 

Reaktivaci CMV po transplantaci lze rychle detekovat a léčit pomocí antivirotik. Když dojde na úspěšné řešení infekce a podporu dlouhého a zdravého života pacientů po transplantaci, hraje konzistence výsledků testu životně důležitou roli.

Společnost Roche se snaží pomáhat s potlačením šíření a reaktivací cytomegaloviru a dodává testy ve standardu WHO pro detekci a monitorování progrese infekcí CMV.

 

Informace pro efektivní management CMV

 

Infekce CMV je hlavní příčinou morbidity a mortality u pacientů po transplantaci. Kalibrace a hlášení virové nálože CMV v mezinárodních jednotkách na mililitr (IU/ml) vylepšilo harmonizaci výsledků z různých laboratoří. Nicméně management aktivní infekce CMV je stále brzděn omezenou komutativností výsledků mezi referenčními materiály a klinickými vzorky a následným nedostatkem prahových hodnot virové nálože podložených důkazy.

Související systémy

Obrázek systému cobas® 6800 System

cobas® 6800 System

Získejte nové zkušenosti s IVD testy – pouhé dvě jednoduché uživatelské interakce na jeden cyklus a až 8 hodin bez nutnosti dohledu.

Více
Obrázek systému cobas® 8800 System

cobas® 8800 System

Bezkonkurenční výkon s minimálními zásahy obsluhy přináší znamená revoluci ve vysoce výkonných systémech. 

Více

Literatura

  1. Středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC). Cytomegalovirus (CMV) and Congenital CMV Infection. http://www.cdc.gov/cmv/index.html. Přístup 3. listopadu 2016.
  2. Emovon OE, Baillie GM, Rajagopalan PR, Chavin, KD. Infections after kidney transplantation. CME Coverage, based on Renal Week 2002: American Society of Nephrology 35th Annual Meeting. http://www.medscape.com/viewarticle/445262. Přístup 13. ledna 2016. Medscape Transplantation. 2002.
Found 0 results in
Filtry
...
    ...